takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.406); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Taraxacum pieninicum Pawł.

mniszek pieniński
na stronie — występowanie
Taraxacum pieninicum
liście; 31.05.2005, Ogródek dydaktyczny przy Muzeum PPN; copyright © by Barbara Łotocka

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.406 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.