atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.406); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Taraxacum pieninicum Pawł. [🔉 ta·ra·ksa·kum *]

mniszek pieniński
Taraxacum pieninicum
liście; 31.05.2005, Ogródek dydaktyczny przy Muzeum PPN; copyright © by Barbara Łotocka
Taraxacum pieninicum (mniszek pieniński)
Taraxacum pieninicum (mniszek pieniński)
Taraxacum pieninicum (mniszek pieniński)
Taraxacum pieninicum (mniszek pieniński)
Taraxacum pieninicum (mniszek pieniński)
Taraxacum pieninicum (mniszek pieniński)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.406 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Taraxacum pieninicum (mniszek pieniński)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.