atlas-roslin.pl
efemerofit [24][234]

Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze

trętwian czterorożny szpinak nowozelandzki
Tatragonia tetragonoides Pall. · Tetragonia expansa Murray

uprawa

Rzadko u nas uprawiane warzywo liściowe. Pochodzi z nadmorskich, subtropikalnych regionów Oceanii. Tworzy silnie rozgałęziające się pędy płożące i wzniesione na 60 – 90 cm. Liście są mięsiste, podobnie jak u wielu innych przedstawicieli sukulentycznej rodziny pryszczyrnicowatych (Aizoaceae) (jest to jedyne warzywo w tej rodzinie). W uprawie jednoroczny, w naszym klimacie nie zimuje, poza tym roślina wieloletnia.
Tetragonia tetragonioides (trętwian czterorożny)
XL
Szpinak nowozelandzki jest uprawiany z rozsady. W ciepłe i wilgotne lata może też udać się siewu wprost do gruntu na początku maja.

space

Rozsadę przygotowuje się w doniczkach 7 – 8 cm. Do gruntu wysadza się po ostatnich wiosennych przymrozkach. Rozstawa 100×50, 70×50 lub 60×60 cm. W razie uprawy z siewu wprost do gruntu sieje się po 2 – 3 nasiona w podanej rozstawie, wskazane jest przykrycie agrowłókniną aby zapewnić wyższą wilgotność i temperaturę gleby.

space

Dla dobrego plonowania wymaga stale wilgotnej gleby, w razie suszy podlewania, nawożenia pogłownego.

wymagania

Warzywo ciepłolubne. Szybko rośnie jedynie przy wysokich letnich temperaturach i dostatku wody. Przy niskiej temperaturze rośnie bardzo powoli. Znosi przymrozki do -2°C.

space

Preferuje gleby żyzne, wilgotne, poza tym nie ma większych wymagań glebowych.

space

użytkowanie

Tetragonia tetragonioides (trętwian czterorożny)
XL
Zbiór prowadzi się sukcesywnie od końca czerwca do mrozów. Odrywa się liście i górne, miękkie odcinki pędów; przy ciepłej pogodzie nie rzadziej jak raz na tydzień. Ogłowione rośliny silniej rozrastają się i tworzą większą liczbę młodych pędów.

space

Wadą tego warzywa jest niedostosowanie do naszego klimatu. Szybko rośnie jedynie przy wysokich temperaturach, z uwagi na powolne i nierównomierne kiełkowanie przygotowanie rozsady jest kłopotliwe, ma wysokie wymagania wodne.

space

Brak zróżnicowania na odmiany różniące się cechami użytkowymi.

występowanie

Roślina jednoroczna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Australia, Nowa Zelandia, Japonia i Ameryka Południowa [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130000.W32_13.13 - Tetragonia tetragonioides (trętwian czterorożny); Wrocław
130000-W32_13
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #8
znalezisko 20050800.1.pk - Tetragonia tetragonioides (trętwian czterorożny); OB Warszawa
050800-1
leg. Paweł Kalinowski
/OB Warszawa/ #3