atlas-roslin.pl
efemerofit [24][491][234]

Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze [🔉 *o·i·des]

tetragonia czterorożna, szpinak nowozelandzki, trętwian czterorożny
Tatragonia tetragonoides Pall. · Tetragonia expansa Murray

uprawa

wymagania uprawa Tetragonia tetragonioides (tetragonia czterorożna)
Rzadko u nas uprawiane warzywo liściowe. Pochodzi z nadmorskich, subtropikalnych regionów Oceanii. Tworzy silnie rozgałęziające się pędy płożące i wzniesione na 60 – 90 cm. Liście są mięsiste, podobnie jak u wielu innych przedstawicieli sukulentycznej rodziny pryszczyrnicowatych (Aizoaceae) (jest to jedyne warzywo w tej rodzinie). W uprawie jednoroczny, w naszym klimacie nie zimuje, poza tym roślina wieloletnia.
🌱
Tetragonia tetragonioides (tetragonia czterorożna)
XL
Szpinak nowozelandzki jest uprawiany z rozsady. W ciepłe i wilgotne lata może też udać się siewu wprost do gruntu na początku maja.

space

Rozsadę przygotowuje się w doniczkach 7 – 8 cm. Do gruntu wysadza się po ostatnich wiosennych przymrozkach. Rozstawa 100×50, 70×50 lub 60×60 cm. W razie uprawy z siewu wprost do gruntu sieje się po 2 – 3 nasiona w podanej rozstawie, wskazane jest przykrycie agrowłókniną aby zapewnić wyższą wilgotność i temperaturę gleby.

space

Dla dobrego plonowania wymaga stale wilgotnej gleby, w razie suszy podlewania, nawożenia pogłownego.

wymagania

Warzywo ciepłolubne. Szybko rośnie jedynie przy wysokich letnich temperaturach i dostatku wody. Przy niskiej temperaturze rośnie bardzo powoli. Znosi przymrozki do -2°C.

space

Preferuje gleby żyzne, wilgotne, poza tym nie ma większych wymagań glebowych.

space

użytkowanie

Tetragonia tetragonioides (tetragonia czterorożna)
XL
🌸
Zbiór prowadzi się sukcesywnie od końca czerwca do mrozów. Odrywa się liście i górne, miękkie odcinki pędów; przy ciepłej pogodzie nie rzadziej jak raz na tydzień. Ogłowione rośliny silniej rozrastają się i tworzą większą liczbę młodych pędów.

space

Wadą tego warzywa jest niedostosowanie do naszego klimatu. Szybko rośnie jedynie przy wysokich temperaturach, z uwagi na powolne i nierównomierne kiełkowanie przygotowanie rozsady jest kłopotliwe, ma wysokie wymagania wodne.

space

Brak zróżnicowania na odmiany różniące się cechami użytkowymi.

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności nasion

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130000.W32_13.13 - Tetragonia tetragonioides (tetragonia czterorożna); Wrocław
130000-W32_13
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #8
znalezisko 20050800.1.pk - Tetragonia tetragonioides (tetragonia czterorożna); OB Warszawa
050800-1
leg. Paweł Kalinowski
/OB Warszawa/ #3

występowanie

Roślina jednoroczna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Australia, Nowa Zelandia, Japonia i Ameryka Południowa [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych