atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24][491]

Tanacetum balsamita L. [🔉 ta·na·ce·tum bal·sa·mi·ta]

wrotycz balsamiczny, bełżyna balsamiczna, wrotycz szerokolistny, złocień balsamiczny
Balsamita major Desf. · Chrysanthemum balsamita (L.) Baillon