atlas-roslin.pl

Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee

krzewik źródliskowy
Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)
pół.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)
XL
Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)
Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)
XL
Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)
Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)
Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)
Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)
XL
Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)
XL

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.49 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
W okresie 2004 – 14 r. podlegał ochronie ścisłej.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.201.jmak - Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy); pół.-zach. Niemcy
201
leg. Jarosław Makowski
/pół.-zach. Niemcy/ #8
znalezisko 00010000.279.jmak - Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)
279
leg. Jarosław Makowski #2
znalezisko 20080418.1.jmak - Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy); poł.-zach. Niemcy
080418-1
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #4