Asclepiadaceae

trojeściowate
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: dwuliścienne - okwiat zróżnicowany, korona zrośnięta - zielne]
  
ziarna pyłku połączone po 4; łatki koronki ościste; uprawiane liany (↓nie)
Periploca graeca (obwojnik grecki)
  
  
ziarna pyłku zlepione w pyłkowiny; łatki korony nie ościste; rośliny zielne (↑nie)
  
    
koronka z kołpakowatymi łatkami; łatki korony w czasie kwitnienia odgięte do tyłu; owoce miękko kolczaste (↓nie)
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· Łatki korony w czasie kwitnienia odgięte do tyłu; z zewnątrz kędzierzawo, biało owłosione.
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
    
    
korona głęboko rozcięta, jej łatki w czasie kwitnienia rozpostarte lub wzniesione; owoce nie są ościste (↑nie)
Vincetoxicum hirundinaria (ciemiężyk białokwiatowy)
Vincetoxicum hirundinaria (ciemiężyk białokwiatowy)