Cyrto-hypnum minutulum (Hedw.) W.R.Buck et H.A.Crum

tujnik maleńki
na stronie — uwagi

uwagi

W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej; obecnie nie jest na wykazie gatunków chronionych.