atlas-roslin.pl

skorowidz nazw roślin na literę H

Nazwy naukowe są pisane pismem pochyłym, polskie prostym. Oznaczenia: ≀ i mała czcionka to taksony mszaków;; pozostałe oznaczenie są zasadniczo spójne z używanymi w wykazach gatunków flory Polski z 2002 i 2020 roku[491], z drobnymi zmianami i rozszerzeniami; większą czcionką pogrubioną są oznaczone nazwy (naukowe główne, nazwy polskie) gatunków i niższych rangą taksonów flory rodzimej lub trwale zadomowionych (dodatkowo oznaczone *) we florze Polski, także w wypadku gdy status taksonu jest niepewny z przypuszczeniem, że jest antropofitem (dodatkowe oznaczenie [*]) lub jest on wątpliwym składnikiem flory polskiej (dodatkowe oznaczenie ?), a także taksonów wymarłych (oznacznie +) i prawdopodobnie wymarłych (oznaczenie [+]); nazwy ważniejszych synonimów nie są pogrubione, po synonimie znajduje się znak ⟶ i nazwa główna (te jak w polskiej czekliście, czasem za IPNI); małą czcionką niepogrubioną są podane nazwy gatunków (i taksonów niższych rangą) efemerofitów (dodatkowo oznaczone **) i uprawianych (symbol ✧ jeśli są w czekliście, ✦ jeśli w niej nie umieszczone)
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
hab
✦ Haberlea rhodopensis Friv.
hablicja - Hablitzia tamnoides M. Bieb.
✦ Hablitzia tamnoides M. Bieb. - szpinak kaukaski
✦ Habranthus robustus Herb. ex Sweet
hac
Hacquetia epipactis (Scop.) D.C. - cieszynianka wiosenna NT
≀ haczykowiec błyszczący - Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs
hae
✦ Haemanthus albiflos Jacq. - krasnokwiat białokwiatowy
✦ Haemanthus katharinae Bak.  ⟶ Scadoxus multiflorus (Martyn) Raf. ssp. katharinae (Bak.) Friis et Nordal - krasnokwiat Katarzyny
hai
** Hainardia cylindrica (Willd.) W. Greuter - hajnardia walcowata
haj
** hajnardia walcowata - Hainardia cylindrica (Willd.) W. Greuter
hak
✧ hakenochloa smukła - Hakonechloa macra (Munro) Makino ex Honda
✧ Hakonechloa macra (Munro) Makino ex Honda - hakenochloa smukła
hal
✦ Halesia carolina L.  ⟶ Halesia tetraptera L. - ośnieża czteroskrzydła
✦ Halesia diptera L. - ośnieża dwuskrzydła
✦ Halesia tetraptera L. - ośnieża czteroskrzydła
+ Halimione pedunculata (L.) Aellen - obione szypułkowa RE
✧ Halimodendron halodendron (Pall.) Voss - słonisz srebrzysty
Haloragaceae - wodnikowate
✦ Haloragis erecta (Murray) Eichler
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
ham
Hamamelidaceae - oczarowate
Hamamelis - oczar
 — ✦ ×intermedia Rehder - oczar pośredni
 — ✧ japonica Siebold et Zucc. - oczar japoński
 — ✧ mollis Oliv. ex Forb. et Hemsl. - oczar chiński
 — ✦ vernalis Sarg. - oczar wiosenny
 — ✧ virginiana L. - oczar wirginijski
≀ Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs - haczykowiec błyszczący
Hammarbya paludosa (L.) Kuntze - wątlik błotny EN
hap
✦ Haplocarpha rueppellii (Sch. Bip.) K. Lewin
≀ Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth. - łodyżkowiec drobnolistny
≀ Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees - jednoczepka Hookera
har
* harbuźnik kolczasty - Sicyos angulata L.
≀ Harpanthus - płozikowiec
 — ≀ flotovianus (Nees) Nees - płozikowiec bagienny
 — ≀ scutatus (F.Weber et D.Mohr) Spruce - płozikowiec tarczkowaty
has
✦ Hasteola suaveolens (L.) Pojark.
hay
** Haynaldia villosa (L.) Schur  ⟶ Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy - dasypyrum kosmate
✦ ×Haynaldoticum sardoum Meletti et Onnis
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
heb
✦ hebanowiec lotosowy - Diospyros lotus L.
✦ hebanowiec wirginijski - Diospyros virginiana L
hebe - Hebe
Hebe - hebe
✦ hebe Armnstronga - Veronica armstrongii Johnson ex J.B. Armstr.
 — ✦ armstrongii (Kirk) Cockayne et Allan  ⟶ Veronica armstrongii Johnson ex J.B. Armstr. - hebe Armnstronga
 — brachysiphon Summerh.
✦ hebe bukszpanowata - Veronica odora Hook.f.
 — ✦ buxifolia (Benth.) Cockayne et Allan  ⟶ Veronica odora Hook.f. - hebe pachnąca
 — ✦ carnosula Cockayne et Allan  ⟶ Veronica baylyi Garn.-Jones - hebe mięsista
✦ hebe dachówkowata - Hebe imbricata Cockayne et Allan
 — ✦ imbricata Cockayne et Allan - hebe dachówkowata
 — ✦ lycopodioides (Hook.f.) Allan  ⟶ Veronica lycopodioides Hook.f. - hebe widłakowata
✦ hebe mięsista - Veronica baylyi Garn.-Jones
 — ✦ ochracea Ashwin - hebe ochrowa
✦ hebe ochrowa - Hebe ochracea Ashwin
✦ hebe ochrowata - Hebe ochracea Ashwin
 — ✦ odora (Hook.f.) Cockayne  ⟶ Veronica odora Hook.f. - hebe pachnąca
✦ hebe pachnąca - Veronica odora Hook.f.
 — ✦ pimeleoides cv. Quicksilver
 — ✦ pinguifolia (Hook.f.) Cockayne et Allan  ⟶ Veronica pinguifolia Hook.f. - hebe tłustolistna
✦ hebe subalpejska - Veronica subalpina Cockayne
 — ✦ subalpina (Cockayne) Cockayne  ⟶ Veronica subalpina Cockayne - hebe subalpejska
✦ hebe tłustolistna - Veronica pinguifolia Hook.f.
 — ✦ topiaria L.B. Moore  ⟶ Veronica topiaria (L.B. Moore) Garn.-Jones
✦ hebe widłakowata - Veronica lycopodioides Hook.f.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
hed
hedeoma miętowa - Hedeoma pulegioides (L.) Pers.
Hedeoma pulegioides (L.) Pers. - hedeoma miętowa
Hedera - bluszcz
 — ✦ algeriensis Rantonnet ex C. Morren - bluszcz algierski
 — ✦ azorica Carrière - bluszcz azorski
 — ✦ canariensis Willd. - bluszcz kanaryjski
 — ✦ colchica (K.Koch) K.Koch - bluszcz kolchidzki
 — helix L. - bluszcz pospolity
 — ✦ hibernica Poit. - bluszcz irlandzki
 — ✦ hibernica (O.Kirchn.) Bean  ⟶ Hedera hibernica Poit. - bluszcz irlandzki
 — ✦ iberica (McAll.) Ackerf. et J. Wen
 — ✦ maderensis K.Koch ex A. Rutherf. - bluszcz maderski
 — ✦ maroccana McAll. - bluszcz marokański
 — ✦ pastuchovii Woron. - bluszcz Pastuchowa
 — ✦ rhombea (Miq.) Siebold et Zucc. ex Bean - bluszcz japoński
 — ✦ sinensis (Tobler) Hand.-Mazz. - bluszcz chiński
✦ Hedlundia anglica (Hedl.) Sennikov et Kurtto
✧ Hedlundia hybrida (L.) Sennikov et Kurtto  ⟶ Sorbus hybrida L. - jarząb pośredni
✦ Hedlundia minima (Ley) Sennikov et Kurtto - jarząb mniejszy
✦ Hedlundia pekarovae (Májovský et Bernátová) Sennikov et Kurtto - jarząb Pekarova
✦ Hedlundia pseudothuringiaca (Düll) Sennikov et Kurtto
✦ Hedlundia subsimilis (Hedl.) Sennikov et Kurtto
✦ Hedlundia tamamschjanae (Gabrieljan) Mezhenskyj
✦ Hedlundia thuringiaca (Nyman) Sennikov et Kurtto - jarząb turyngski
✦ Hedlundia turkestanica (Hedl.) Mezhenskyj  ⟶ Sorbus turkestanica (Franch.) Hedl.
≀ Hedwigia - hedwigia
≀ hedwigia - Hedwigia
≀ Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv. - hedwigia rzęsowata
 — ≀ gwiazdkowata - Hedwigia stellata Hedenäs
 — ≀ rzęsowata - Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv.
≀ Hedwigia stellata Hedenäs - hedwigia gwiazdkowata
✦ Hedychium gardnerianum Roscoe - wiecznik Gardnera
** Hedypnois cretica (L.) Dum. Courset - słodkokwiat kreteński
Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell. - siekiernica górska
Hedysarum obscurum L.  ⟶ Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell. - siekiernica górska
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
hel
Helenium - dzielżan
 — ✦ aromaticum (Hook.) L. H. Bailey
 — ✧ autumnale L. - dzielżan jesienny
 — ✧ bigelovii A. Gray orth. var.  ⟶ Helenium bigelowii A. Gray - dzielżan Bigelowa
 — ✧ bigelowii A. Gray - dzielżan Bigelowa
 — ✧ flexuosum Raf. - dzielżan nagokwiatowy
 — ✦ hoopesii A. Gray - dzielżan Hoopesa
 — ✧ nudiflorum Nutt.  ⟶ Helenium flexuosum Raf. - dzielżan nagokwiatowy
helenka - Helenium
 — ✧ Bigelowa - Helenium bigelowii A. Gray
 — ✧ jesienna - Helenium autumnale L.
 — ✧ nagokwiatowa - Helenium flexuosum Raf.
Heleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult.  ⟶ Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. - ponikło igłowate
[*] Heleocharis carniolica W.D.J. Koch  ⟶ Eleocharis carniolica W. D. J. Koch - ponikło kraińskie VU
Heleocharis mamillata H. Lindb. s.str.  ⟶ Eleocharis mamillata (H. Lindb.) H. Lindb. ex Dörfl. s. str. - ponikło sutkowate VU
Heleocharis mamillata (H. Lindb.) H. Lindb. ex Dörfl. ssp. austriaca Hayek  ⟶ Eleocharis austriaca Hayek - ponikło austriackie
Heleocharis mamillata (H. Lindb.) H. Lindb. ex Dörfl. ssp. mamillata s.str.  ⟶ Eleocharis mamillata (H. Lindb.) H. Lindb. ex Dörfl. s. str. - ponikło sutkowate VU
Heleocharis multicaulis Sm.  ⟶ Eleocharis multicaulis Sm. - ponikło wielołodygowe EN
Heleocharis multicaulis (Sm.) Desv.  ⟶ Eleocharis multicaulis Sm. - ponikło wielołodygowe EN
Heleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult.  ⟶ Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult. - ponikło jajowate VU
Heleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.  ⟶ Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. - ponikło błotne
Heleocharis parvula (Roem. et Schult.) Link  ⟶ Eleocharis parvula (Roem. et Schult.) LINK ex BLUFF, NEES et SCHAUER - ponikło maleńkie CR
Heleocharis parvula (Roem. et Schult.) Link ex Bluff, Nees et Schauer  ⟶ Eleocharis parvula (Roem. et Schult.) LINK ex BLUFF, NEES et SCHAUER - ponikło maleńkie CR
Heleocharis pauciflora (Lightf.) Link  ⟶ Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz - ponikło skąpokwiatowe VU
Heleocharis uniglumis (Link) Schult.  ⟶ Eleocharis uniglumis (Link) Schult. - ponikło jednoprzysadkowe
Helianthemum - posłonek
 — alpestre (Jacq.) Dunal ssp. rupifragum (A. Kern.) Jáv. - posłonek alpejski skalny VU
 — ✦ apenninum (L.) Mill.
 — ✦ canadense (L.) Michx.
 — ✦ canum (L.) Baumg.
 — chamaecistus Mill. ssp. grandiflorum (Scop.) Schinz et Thell. var. glabrum (W.D.J. Koch) Wilczek  ⟶ Helianthemum nummularium (L.) Mill. ssp. glabrum (W. D. J. Koch) Wilczek - posłonek rozesłany nagi
 — chamaecistus Mill. ssp. grandiflorum (Scop.) Schinz et Thell. var. grandiflorum  ⟶ Helianthemum nummularium (L.) Mill. ssp. grandiflorum (Scop.) Schinz et Thell. - posłonek rozesłany wielkokwiatowy
 — chamaecistus Mill. ssp. ovatum (Viv.) Schinz et Thell.  ⟶ Helianthemum nummularium (L.) Mill. ssp. obscurum (Čelak.) Holub - posłonek rozesłany pospolity
 — glabrum (W.D.J. Koch) A. Kern.  ⟶ Helianthemum nummularium (L.) Mill. ssp. glabrum (W. D. J. Koch) Wilczek - posłonek rozesłany nagi
 — grandiflorum (Scop.) Lam. et DC.  ⟶ Helianthemum nummularium (L.) Mill. ssp. grandiflorum (Scop.) Schinz et Thell. - posłonek rozesłany wielkokwiatowy
 — ✦ ×hortense Bengmans  ⟶ Helianthemum ×hybridum hort. - posłonek ogrodowy
 — ✦ ×hybridum hort. - posłonek ogrodowy
 — ✦ lunulatum DC.
 — nummularium (L.) Dunal  ⟶ Helianthemum nummularium (L.) Mill. ssp. nummularium - posłonek rozesłany typowy
 — nummularium agg. (L.) Mill. - posłonek rozesłany (agg.)
 — nummularium (L.) Mill. ssp. glabrum (W. D. J. Koch) Wilczek - posłonek rozesłany nagi
 — nummularium (L.) Mill. ssp. grandiflorum (Scop.) Schinz et Thell. - posłonek rozesłany wielkokwiatowy
 — nummularium (L.) Mill. ssp. grandiflorum (Scop.) Schinz et R. Keller  ⟶ Helianthemum nummularium (L.) Mill. ssp. grandiflorum (Scop.) Schinz et Thell. - posłonek rozesłany wielkokwiatowy
 — nummularium (L.) Mill. ssp. nummularium - posłonek rozesłany typowy
 — nummularium (L.) Mill. ssp. obscurum (Čelak.) Holub - posłonek rozesłany pospolity
 — oelandicum (L.) DC. ssp. rupifragum (A. Kern.) Jáv.  ⟶ Helianthemum alpestre (Jacq.) Dunal ssp. rupifragum (A. Kern.) Jáv. - posłonek alpejski skalny VU
 — ovatum (Viv.) Dunal  ⟶ Helianthemum nummularium (L.) Mill. ssp. obscurum (Čelak.) Holub - posłonek rozesłany pospolity
 — rupifragum A. Kern.  ⟶ Helianthemum alpestre (Jacq.) Dunal ssp. rupifragum (A. Kern.) Jáv. - posłonek alpejski skalny VU
Helianthus - słonecznik
 — ✧ annuus L. - słonecznik zwyczajny
 — ✦ cucumerifolius Torr. et A. Gray  ⟶ Helianthus debilis Nutt. ssp. cucumerifolius (Torr. et A. Gray) Heiser - słonecznik ogórkolistny
 — ✦ debilis Nutt. ssp. cucumerifolius (Torr. et A. Gray) Heiser - słonecznik ogórkolistny
 — * decapetalus L. - słonecznik dziesięciopłatkowy
 — ✦ hirsutus Raf.
 — * ×laetiflorus Pers. - słonecznik jaskrawy
 — ✦ microcephalus Torr. et A.Gray
 — ✧ orgyalis DC.  ⟶ Helianthus salicifolius A. Dietr. - słonecznik wierzbolistny
 — pauciflorus Nuttall,  ⟶ Helianthus rigidus (Cass.) Desf.
 — rigidus (Cass.) Desf.
 — ✧ salicifolius A. Dietr. - słonecznik wierzbolistny
 — ✦ strumosus L.  ⟶ Helianthus hirsutus Raf.
 — * tuberosus L. - słonecznik bulwiasty
Helichrysum - kocanki
 — ✦ angustifolium (Lam.) DC.  ⟶ Helichrysum litoreum Guss.
 — arenarium (L.) Moench - kocanki piaskowe
 — ✧ bracteatum (Vent.) Andrews - kocanki ogrodowe
 — ✦ italicum (Roth) G. Don - kocanki włoskie
 — ✦ litoreum Guss.
 — ✦ microphyllum == Helichrysum petiolare ssp. microphyllum  ⟶ Helichrysum petiolare Hilliard et B.L. Burtt. - kocanki włochate
 — ✦ petiolare Hilliard et B.L. Burtt. - kocanki włochate
 — trilineatum DC.
Helictochloa planiculmis (Schrad.) Romero Zarco - owsica spłaszczona VU
Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco  ⟶ Avenula pratensis (L.) Dumort. - owsica łąkowa
Helictochloa versicolor (Vill.) Romero Zarco - owsica pstra
Helictotrichon - owsica
 — ✦ parlatorei (Woods) Pilg. - owsica Parlatorego
 — pratense (L.) Pilg.  ⟶ Avenula pratensis (L.) Dumort. - owsica łąkowa
 — pubescens (Huds.) Pilg.  ⟶ Avenula pubescens (Huds.) Dumort. - owsica omszona
 — ✧ sempervirens (Vill.) Pilg. - owsica wieczniezielona
✧ Heliopsis helianthoides (L.) Sweet ssp. scabra (Dunal) Fernald var. scabra (Dunal) Fern.  ⟶ Heliopsis scabra Dunal - skwarota szorstka
✧ Heliopsis scabra Dunal - skwarota szorstka
✧ heliopsis słoneczny - Heliopsis scabra Dunal
✧ heliopsis szorstki - Heliopsis scabra Dunal
Heliosperma quadridentatum (Murray) Schinz et Thell. - słonecznica wąskolistna
Heliosperma quadrifidum Rchb.  ⟶ Heliosperma quadridentatum (Murray) Schinz et Thell. - słonecznica wąskolistna
heliotrop - Heliotropium
 — ** europejski - Heliotropium europaeum L.
 — ✦ krzewiasty - Heliotropium arborescens L.
 — ✦ ogrodowy - Heliotropium arborescens L.
 — ✦ peruwiański - Heliotropium arborescens L.
 — ** zwyczajny - Heliotropium europaeum L.
Heliotropium - heliotrop
 — ✦ arborescens L. - heliotrop peruwiański
 — ✦ curassavicum L.
 — ** europaeum L. - heliotrop zwyczajny
✦ Helipterum manglesii (Lindl.) F. Müll.  ⟶ Rhodanthe manglesii Lindl. - suchlin Mangleza
✧ Helipterum roseum (Hook.) Benth.  ⟶ Rhodanthe chlorocephala (Turcz.) Paul G. Wilson ssp. rosea (Hook.) Paul G. Wilson - suchlin różowy
✦ Helipterum sandfordii Hook. - suchlin Sandforda
Helleborus - ciemiernik
 — ✦ argutifolius Viv. - ciemiernik korsykański
 — ✦ bocconei Ten. ssp. bocconei
 — ✦ croaticus Martinis
 — ✦ cyclophyllus Boiss.
 — ✧ dumetorum Waldst. et Kit. - ciemiernik gajowy
 — ✦ dumetorum Waldst. et Kit. ex Willd. ssp. atrorubens (Waldst. et Kit.) Merxm. et Podlech
 — ×ericsmithii B. Mathew
 — ✦ ×ericsmithii × ×hybridus  ⟶ Helleborus ×glandorfensis hort. - ciemiernik glandorfski
 — ✦ foetidus L. - ciemiernik cuchnący
 — ✦ ×glandorfensis hort. - ciemiernik glandorfski
 — ✦ ×hybridus hort. ex Vilmorin - ciemiernik mieszańcowy
 — lividus Aiton ex Curtis - ciemiernik korsykański
 — ✦ lividus Ait. ex Curtis nssp. sternii (Turrill) P.F. Yeo - ciemiernik Sterna
 — ✦ lividus Aiton ssp. corsicus (Briq.) Yeo - ciemiernik błękitnawy podgat. korsykański
 — ✦ multifidus Vis. - ciemiernik wielodzielny
 — ✦ multifidus Vis. ssp. hercegovinus Martinis
 — ✦ multifidus Vis. ssp. istriacus (Schiffn.) Merxm. et Podlech
 — ✦ multifidus Vis. ssp. multifidus
 — ✦ multifidus Vis. ssp. serbicus (Adamović) Merxm. et Podlech
 — ✧ niger L. - ciemiernik biały
 — ✦ ×nigercors A. Wall
 — ✦ odorus Waldst. et Kit. ex Willd.
 — ✧ orientalis Cars. ex Nym. - ciemiernik wschodni
 — ✦ orientalis Lam. ssp. abchasicus A. Braun
 — purpurascens Waldst. et Kit. - ciemiernik czerwonawy VU
 — ✦ ×sternii Turrill  ⟶ Helleborus lividus Ait. ex Curtis nssp. sternii (Turrill) P.F. Yeo - ciemiernik Sterna
 — ✦ thibetanus Franch. - ciemiernik tybetański
 — ✦ torquatus Archer-Hind  ⟶ Helleborus multifidus Vis. ssp. serbicus (Adamović) Merxm. et Podlech
 — ✦ vesicarius Aucher ex Boiss.
 — * viridis L. - ciemiernik zielony
* Helminthia echioides (L.) Gaertn.  ⟶ Picris echioides L. - goryczel żmijowcowy
≀ Helodiaceae - błotniszkowate
≀ Helodium blandowii (F.Weber et D.Mohr) Warnst. - błotniszek wełnisty
✦ Helonias orientalis (Thunb.) N. Tanaka - heoloniopsis wschodni
✦ Heloniopsis orientalis (Thunb.) Tanaka  ⟶ Helonias orientalis (Thunb.) N. Tanaka - heoloniopsis wschodni
+ Helosciadium inundatum (L.) W.D.J. Koch  ⟶ Apium inundatum (L.) Rchb. F. - selery wodne RE
+ Helosciadium inundatum W.D.J. Koch  ⟶ Apium inundatum (L.) Rchb. F. - selery wodne RE
Heloscladium nodiflorum (L.) W.D.J. Koch  ⟶ Apium nodiflorum (L.) Lag. - selery węzłobaldachowe CR
✦ Helwingia japonica (Thunb.) F. Dietr. - helwingia japońska
✦ helwingia japońska - Helwingia japonica (Thunb.) F. Dietr.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
hem
Hemerocallidaceae  ⟶ Hemerocallidoideae - liliowcowate
Hemerocallidoideae - liliowcowate
Hemerocallis - liliowiec
 — ✦ altissima Stout - liliowiec wysoki
 — ✧ citrina Baroni - liliowiec cytrynowy
 — ✦ citrina Baroni var. vespertina (H. Hara) M. Hotta. - liliowiec cytrynowy odm. wieczorna
 — ✦ coreana Nakai - liliowiec koreański
 — ✦ dumortieri C. Morren - liliowiec Dumortiera
 — ✦ exaltata Stout - liliowiec wyniosły
 — ✧ flava (L.) L. - liliowiec żółty
 — ✧ fulva L. - liliowiec rdzawy
 — fulva ssp. aurantiaca (Baker) M. Hotta - liliowiec pomarańczowy
 — ✦ fulva (L.) L. var. angustifolia Baker - liliowiec rdzawy odm. wąskolistna
 — ✦ hakuunensis Nakai - liliowiec hakuuneński
 — ✧ ×hybrida hort. - liliowiec ogrodowy
 — ✧ lilioasphodelus L.  ⟶ Hemerocallis flava (L.) L. - liliowiec żółty
 — ✦ littorea Makino - liliowiec nadbrzeżny
 — ✦ middendorffii Trautv. et C. A. Mey. - liliowiec Middendorffa
 — ✦ minor Mill. - liliowiec mniejszy
 — ✦ thunbergii Baker - liliowiec Thunberga
✦ Hemiboea subcapitata C.B. Clarke
✦ Hemionitis fendleri (Hook.) Christenh. - rozwartka Fendlera
✦ Hemiptelea davidii (Hance) Planch. - hemipteleja Davida
✦ hemipteleja Davida - Hemiptelea davidii (Hance) Planch.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
hen
≀ Hennediella heimii (Hedw.) R.H.Zander - zrosłowieczek solniskowy
heo
✦ heoloniopsis wschodni - Helonias orientalis (Thunb.) N. Tanaka
hep
Hepatica - przylaszczka
 — ✦ ×media Simonk.
 — nobilis Gersault  ⟶ Hepatica nobilis Schreb. - przylaszczka pospolita
 — nobilis Mill.  ⟶ Hepatica nobilis Schreb. - przylaszczka pospolita
 — nobilis Schreb. - przylaszczka pospolita
 — ✦ transsilvanica Fuss - przylaszczka siedmiogrodzka
 — triloba Gilib.  ⟶ Hepatica nobilis Schreb. - przylaszczka pospolita
≀ Hepaticae  ⟶ Marchantiophyta - wątrobowce
Heptacodium - heptakodium
 — ✦ jasminoides Airy Shaw
 — ✦ miconioides Rehder - heptakodium chińskie
heptakodium - Heptacodium
 — ✦ chińskie - Heptacodium miconioides Rehder
✦ Heptaptera triquetra (Vent.) Tutin
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
her
Heracleum - barszcz
 — gigantyczne barszcze
 — * mantegazzianum Sommier et Levier - barszcz Mantegazziego
 — ✦ persicum Desf. ex Fisch. - barszcz perski
 — ** pubescens (Hoffm.) M. Bieb. - barszcz kosmaty
 — sibiricum auct. fl. Eur. centr. non L.  ⟶ Heracleum sphondylium L. ssp. glabrum (Huth) Holub - barszcz syberyjski
 — * sosnowskyi Manden. - barszcz Sosnowskiego
 — sphondylium L. Gawłowska  ⟶ Heracleum sphondylium L. ssp. trachycarpum (Soják) Holub - barszcz zwyczajny karpacki
 — sphondylium L. agg. - barszcz zwyczajny agg.
 — sphondylium L. ssp. glabrum (Huth) Holub - barszcz syberyjski
 — sphondylium L. ssp. sibiricum auct. fl. Eur. centr. non (L.) Simonk.  ⟶ Heracleum sphondylium L. ssp. glabrum (Huth) Holub - barszcz syberyjski
 — sphondylium L. ssp. sphondylium - barszcz zwyczajny typowy
 — sphondylium L. ssp. trachycarpum (Soják) Holub - barszcz zwyczajny karpacki
herbatowate - Theaceae
Herminium monorchis (L.) R. Br. - miodokwiat krzyżowy CR
Herminium monorchis R. Br.  ⟶ Herminium monorchis (L.) R. Br. - miodokwiat krzyżowy CR
Herniaria - połonicznik
 — glabra L. - połonicznik nagi
 — * hirsuta L. - połonicznik kosmaty EN
 — ** incana Lam. - połonicznik siwy
 — ** odorata Andrz.  ⟶ Herniaria polygama J. Gay - połonicznik wonny
 — ** polygama J. Gay - połonicznik wonny
≀ Herzogiella - łukowiec
 — ≀ seligeri (Brid.) Z.Iwats. - łukowiec śląski
 — ≀ striatella (Brid.) Z.Iwats. - łukowiec prążkowany
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
hes
** Hesiodia montana (L.) Dumort.  ⟶ Sideritis montana L. - gojnik drobnokwiatowy
Hesperaloe parviflora (Torr.) J.M. Coult. - hesperaloes drobnokwiatowy
hesperaloes drobnokwiatowy - Hesperaloe parviflora (Torr.) J.M. Coult.
hesperanta szkarłatna - Hesperantha coccinea (Backh. et Harv.) Goldblatt et J.C. Manning
Hesperantha coccinea (Backh. et Harv.) Goldblatt et J.C. Manning - hesperanta szkarłatna
Hesperis - wieczernik
 — matronalis L. - wieczornik damski
 — matronalis L. ssp. candida (Kit.) Hegi et em. Schmid - wieczornik damski biały
 — matronalis L. ssp. candida (Kit. ex Schulzer, Kanitz et Knapp) Thell  ⟶ Hesperis nivea BAUMG. - wieczornik śnieżny
 — * matronalis L. ssp. matronalis - wieczornik damski typowy
 — nivea BAUMG. - wieczornik śnieżny
 — ** runcinata Waldst. et Kit.  ⟶ Hesperis sylvestris Crantz - wieczornik leśny
 — sibirica L. - wieczornik syberyjski
 — ** sylvestris Crantz - wieczornik leśny
 — ✧ tristis L. - wieczornik żałobny
het
≀ Heterocladium - różnolist
 — ≀ dimorphum (Brid.) Schimp. - różnolist dwoistolistny
 — ≀ heteropterum (Brid.) Schimp. - różnolist biczykowaty
✦ Heteromorpha arborescens (Spreng.) Cham. et Schltdl.
heteroteka omszona - Heterotheca villosa (Pursh) Shinners
Heterotheca villosa (Pursh) Shinners - heteroteka omszona
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
heu
Heuchera - żurawka
 — ✦ americana L. - żurawka amerykańska
 — ✦ ×brizoides hort. ex Lemoine - żurawka drżączkowata
 — ✦ ×brizoides × Tiarella wherryi  ⟶ ×Heucherella alba (Lemoine) Stearn - żuraweczka biała
 — ✦ cylindrica Douglas et Hook. - żurawka walcowata
 — ✦ cylindrica Douglas et Hook. var. alpina S. Watson  ⟶ Heuchera cylindrica Douglas et Hook. - żurawka walcowata
 — ✦ glabella Torr. et A.Gray  ⟶ Heuchera cylindrica Douglas et Hook. - żurawka walcowata
 — ✦ grossularifolia Rydb. - żurawka agrestolistna
 — ✦ maxima Greene
 — ✦ micrantha Douglas ex Lindl. var. diversifolia (Rydb.) Rosend., Butters et Lakela - żurawka drobnokwiatowa
 — ✦ parvifolia Nutt. - żurawka drobnolistna
 — ✦ parvifolia Nutt. var. nivalis (Rosend., Butters & Lakela) Á. Löve, D. Löve & B.M. Kapoor  ⟶ Heuchera parvifolia Nutt. - żurawka drobnolistna
 — ✦ pulchella Wooton et Standl. - żurawka nadobna
 — ✦ rubescens Torr.
 — ✧ sanguinea Engelm. - żurawka krwista
 — ✦ tiarelloides Lemoine  ⟶ ×Heucherella tiarelloides Wehrh. - żuraweczka tiarellowata
 — ✦ tiarelloides Lemoine var. alba Lemoine  ⟶ ×Heucherella alba (Lemoine) Stearn - żuraweczka biała
 — ✦ villosa Michx. - żurawka owłosiona
×Heucherella - żuraweczka
 — ✦ alba (Lemoine) Stearn - żuraweczka biała
 — ✦ tiarelloides Wehrh. - żuraweczka tiarellowata
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
hia
hiacynt - Hyacinthus
 — ✦ kalifornijski - Brodiaea californica Lindl. ex Lem.
 — ✦ wodny - Pontederia crassipes Mart.
 — ✧ wschodni - Hyacinthus orientalis L.
hiacyntowate - Scilloideae
hiacyntowiec - Hyacinthoides
 — ✧ dzwonkowaty - Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.
 — ✧ hiszpański - Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.
 — ✦ włoski - Hyacinthoides italica (L.) Rothm.
hib
Hibiscus - ketmia
 — ✦ coccineus Walter - ketmia krwista
 — ✦ esculentus L. - ketmia jadalna
 — ✦ laevis All.
 — ✦ militaris Cav.  ⟶ Hibiscus laevis All.
 — ✦ moscheutos L. - ketmia bagienna
 — ✦ rosa-sinensis L. - ketmia róża chińska
 — ✦ sabdariffa L. - ketmia szczawiowa
 — ✧ syriacus L. - ketmia syryjska
 — ✧ trionum L. - ketmia południowa
hibiskus - Hibiscus
 — ✦ bagienny - Hibiscus moscheutos L.
 — ✧ letni - Hibiscus trionum L.
hie
Hieracium - jastrzębiec
 — acutifolium Vill.  ⟶ Pilosella acutifolia (Vill.) Arv.-Touv. - kosmaczek ramienisty
 — aestivum Fr.  ⟶ Hieracium conicum Arv.-Touv. (prenanthoides - umbellatum) - jastrzębiec letni
 — albinum Fr. - jastrzębiec białawy
 — alpicola Schleich. - jastrzębiec bródkowaty
 — alpicola Schleich. ssp. ullepitchii  ⟶ Hieracium ullepitchii
 — alpinum L. s.str. - jastrzębiec alpejski s.str.
 — alpinum agg. L. - jastrzębiec alpejski agg.
 — alpinum L. ssp. tubulosum (Tausch) Zahn
 — ambiguum Ehrh. (cymosum - caespitosum) - jastrzębiec skupiony
 — * amplexicaule L. - jastrzębiec lepki
 — apatelium Nägeli et A. Peter (floribundum - pilosella) - jastrzębiec zwodniczy
 — aridum Freyn (piloselloides- pilosella) - jastrzębiec suchy
 — arvicola Nägeli et A. Peter (piloselloides > caespitosum)  ⟶ Pilosella arvicola (Nägeli et A. Peter) Soják - kosmaczek ścierniskowy
 — atramentarium Nägeli et A. Peter (piloselloides > aurantiacum)  ⟶ Pilosella atramentaria (Nägeli et A. Peter) Soják - kosmaczek atramentowy
 — atratum Fr. (alpinum < murorum) - jastrzębiec żałobny
 — aurantiacum L. - jastrzębiec pomarańczowy
 — auricula sensu auct., non L.  ⟶ Hieracium lactucella WALLR. - jastrzębiec gronkowy
 — auriculoides Láng (bauhinii - echioides) - jastrzębiec pannoński
 — barbatum Tausch - jastrzębiec gałęzisty
 — bauhinii Schult.  ⟶ Pilosella bauhini (Schult.) Arv.-Touv. - kosmaczek Bauhina
 — bifidum Kit. ex Hornem. - jastrzębiec siny
 — bifurcum M. Bieb. (pilosella > echioides) - jastrzębiec rozwidlony
 — blyttianum Fr. (aurantiacum - lactucella)  ⟶ Pilosella blyttiana (Fr.) F.W. Schultz et Sch.-Bip. - kosmaczek ognisty
 — ✦ bombycinum Boiss. et Reut. ex Fr. - jastrzębiec jedwabisty
 — bracchiatum Bertol. ex DC. (pilosella > piloselloides) - jastrzębiec ramienisty
 — brachiatum Bertol. ex DC.  ⟶ Hieracium bracchiatum Bertol. ex DC. (pilosella > piloselloides) - jastrzębiec ramienisty
 — bupleuroides C.C. Gmel. - jastrzębiec przewiertniowaty
 — caesium (Fr.) Fr. (bifidum > lachenalii) - jastrzębiec modry
 — caespitosum Dumort. - jastrzębiec łąkowy
 — calodon (Tausch) Nägeli et A. Peter (echioides - piloselloides) - jastrzębiec ciepłolubny
 — calomastix A. Peter (aurantiacum - bauhinii) - jastrzębiec czerwonaworozłogowy
 — carpaticum Besser (prenanthoides - caesium) - jastrzębiec karpacki
 — chlorocephalum R. Uechtr. (alpinum - alpinum - prenanthoides) - jastrzębiec zielonokoszyczkowy
 — chlorocephalum agg. (alpinum - alpinum - prenanthoides) - jastrzębiec zielonokoszyczkowy agg.
 — chlorops Nägeli et A. Peter (prussicum - lactucella) - jastrzębiec zielonookrywowy
 — chondrillifolium Fr. (villosum - bifidum - bupleuroides) - jastrzębiec chondrillolistny
 — chrysostoloides (Zahn) Chrtek f. - jastrzębiec złotosłupkowy
 — cochleatum (Nägeli et A. Peter) Zahn (caespitosum > lactucella) - jastrzębiec ślimakowaty
 — conicum Arv.-Touv. (prenanthoides - umbellatum) - jastrzębiec letni
 — corconticum (K. Knaf) Čelak. (prenanthoides > nigrescens) - jastrzębiec karkonoski
 — crassipedipilum (Pawl. et Zahn) Chrtek f.
 — cymosum L. - jastrzębiec wierzchotkowy
 — decipiens Tausch - jastrzębiec zwodniczy
 — densiflorum Tausch (bauhinii - cymosum)  ⟶ Pilosella densiflora (Tausch) Soják - kosmaczek gęstokoszyczkowy
 — dentatum Hoppe (villosum > bifidum) - jastrzębiec ząbkowany
 — diaphanoides Lindeb. (murorum > lachenalii) - jastrzębiec przezroczysty
 — dubium (L.) Lindeb. (cymosum - floribundum) - jastrzębiec wątpliwy
 — echioides Lumn. - jastrzębiec żmijowcowaty
 — engleri R. Uechtr. - jastrzębiec Englera
 — epimedium agg. Fr. (juranum - bifidum) - jastrzębiec pośredni
 — epimedium ssp. wimmeri (Uechtr.) Zahn  ⟶ Hieracium wimmeri R. Uechtr. - jastrzębiec Wimmera
 — euchaetium Nägeli et A. Peter (auriculoides - pilosella) - jastrzębiec płodny
 — fallax Willd. (echioides - cymosum) - jastrzębiec włosisty
 — flagellare Willd. (pilosella - caespitosum) - jastrzębiec rozłogowy
 — flagellariforme Gus. Schneid. (flagellare - lactucella) - jastrzębiec rozłogowaty
 — florentinum All.  ⟶ Pilosella piloselloides (Vill.) Soják - kosmaczek wysoki
 — floribundum Wimm. et Grab. (caespitosum > lactucella) - jastrzębiec kwiecisty
 — fritzei agg. F.W. Schultz (alpinum > prenanthoides) - jastrzębiec Fritzego
 — fuckelianum Touton et Zahn (fallax > pilosella) - jastrzębiec Fuckela
 — fuscoatrum Nägeli et A. Peter (aurantiacum - caespitosum)  ⟶ Pilosella fuscoatrata (Nägeli et A. Peter) Soják - kosmaczek brunatny
 — fuscocinereum Norrl. em. S. Bräut. - jastrzębiec strzałkowaty
 — glandulosodentatum R. Uechtr. (nigrescens - lachenalii) - jastrzębiec zębatolistny
 — glaucinum Jord. (schmidtii - murorum) - jastrzębiec wczesny
 — gombense Lagger et Christner (epimedium - atratum) - jastrzębiec gomseński
 — halleri Vill - jastrzębiec Hallera
 — incisum Hoppe (bifidum > villosum) - jastrzębiec wciętolistny
 — inuloides Tausch (laevigatum - prenanthoides) - jastrzębiec omanowaty
 — iseranum R. Uechtr. (floribundum > pilosella) - jastrzębiec izerski
 — jurassicum Griseb. (prenanthoides > murorum) - jastrzębiec jurajski
 — kalksburgense Wiesb. (pilosella > cymosum) - jastrzębiec siwy
 — koernickeanum Nägeli et A. Peter (bauhinii - lactucella) - jastrzębiec Koernickiego
 — krivanense (Woł. et Zahn) Schljakov (alpinum > prenanthoides - jastrzębiec krywański
 — lachenalii C. C. Gmel. - jastrzębiec Lachenala
 — lactucella WALLR. - jastrzębiec gronkowy
 — laevicaule Jord. (lachenalii > bifidum) - jastrzębiec równołodygowy
 — laevigatum Willd. (lachenalii - umbellatum) - jastrzębiec gładki
 — ✦ lanatum (L.) Vill. - jastrzębiec wełnisty
 — laurinum Aav.-Touv. (umbellatum > sabaudum) - jastrzębiec laurowaty
 — leptophyton Nägeli et A. Peter (bauhinii > pilosella) - jastrzębiec delikatny
 — liptoviense BorbáS (atratum - lachenalii) - jastrzębiec liptowski
 — longiscapum Boiss. et Kotschy (caespitosum - lactucella) - jastrzębiec długołodygowy
 — macrostolonum Gus. Schneid. (pilosella > caespitosum) - jastrzębiec długorozłogowy
 — maculatum Schrank (glaucinum > lachenalii) - jastrzębiec plamisty
 — mariae-bornmuelleriae Zahn (fritzei - saxifragum) - jastrzębiec Marii Bornmüller
 — melanocephalum Tausch - jastrzębiec ciemnokoszyczkowy
 — moravicum Freyn ex Oborny
 — murorum L. - jastrzębiec leśny
 — nigrescens Willd. (alpinum > murorum) - jastrzębiec czarniawy
 — nigritum R. Uechtr. (fritzei - murorum) - jastrzębiec ściemniały
 — nigrostylum Zlatnik - jastrzębiec ciemnosłupkowy
 — nivimontis (Oborny et Zahn) Chrtek f. - jastrzębiec śnieżnicki
 — obornyanum Nägeli et A. Peter (bauhinii - caespitosum)  ⟶ Pilosella obornyana (Nägeli et A. Peter) Soják - kosmaczek Obornego
 — onosmoides Fr. (schmidtii > lachenalii) - jastrzębiec onosmowaty
 — pallidum Biv.  ⟶ Hieracium schmidtii Tausch - jastrzębiec blady
 — paragogum Nägeli et A. Peter (bracchiatum - lactucella) - jastrzębiec zwodniczy
 — peteranum Kaeser (blyttianum - pilosella) - jastrzębiec Petera
 — pietroszense Degen et Zahn (alpinum - bifidum) - jastrzębiec rodniański
 — piliferum Hoppe - jastrzębiec włosisty RE
 — pilosella L.  ⟶ Pilosella officinarum F. Schultz et Sch. Bip. - jastrzębiec kosmaczek
 — piloselliflorum Nägeli et A. Peter (pilosella > floribundum) - jastrzębiec kosmaczkokwiatowy
 — piloselloides Vill.  ⟶ Pilosella piloselloides (Vill.) Soják - kosmaczek wysoki
 — pilosum Schleicher ex Froel.
 — pinetophilum (Degen et Zahn) Chrtek jr.
 — pratense Tausch.  ⟶ Hieracium caespitosum Dumort. - jastrzębiec łąkowy
 — prenanthoides Vill. - jastrzębiec przenętowaty
 — prussicum Nägeli et A. Peter (caespitosum > pilosella) - jastrzębiec pruski
 — pulmonarioides J. Presl (prenanthoides - alpinum) - jastrzębiec sudecki
 — racemosum (Waldst. et Kit.) Willd.  ⟶ Hieracium barbatum Tausch - jastrzębiec gałęzisty
 — riphaeum R. Uechtr. (prenanthoides > alpinum) - jastrzębiec ryfejski
 — rohacsense Kit. - jastrzębiec rohacki
 — rohlenae Zlatnik - jastrzębiec Rohleny
 — rostanii Nägeli et A. Peter (villosum - alpinum) - jastrzębiec Rostana
 — rothianum Wallr. (echioides > pilosella) - jastrzębiec szczeciniasty
 — rubrum A. Peter (aurantiacum > flagellare) - jastrzębiec czerwonawy
 — s.l. - jastrzębiec s.l.
 — sabaudum L. - jastrzębiec sabaudzki
 — sagittatum (Lindeb.) Norrl.  ⟶ Hieracium fuscocinereum Norrl. em. S. Bräut. - jastrzębiec strzałkowaty
 — saxifragum Fr. (schmidtii - lachenalii) - jastrzębiec skalnicowaty
 — schmidtii Tausch - jastrzębiec blady
 — schneiderianum Zlatnik - jastrzębiec Schneidera
 — schultesii F.W. Schultz (lactucella - pilosella)  ⟶ Pilosella schultesii (F.W. Schultz) F.W. Schultz et Sch.-Bip. - kosmaczek Schultesa
 — schustleri Zlatnik - jastrzębiec Schustlera
 — scitulum Woł. (fritzei - nigrescens) - jastrzębiec elegancki
 — scorzonerifolium Vill. (villosum > bupleuroides) - jastrzębiec wężymordolistny
 — silesiacum E. Krause - jastrzębiec śląski CR
 — stoloniflorum Waldst. et Kit. (pilosella > aurantiacum) - jastrzębiec rudy
 — stygium R. Uechtr. (alpinum - alpinum - prenanthoides) - jastrzębiec wschodniosudecki
 — sudetotubulosum Szeląg - jastrzębiec rurkokwiatowy
 — sulphureum Döll (piloselloides - lactucella) - jastrzębiec siarkowy
 — suprafloccosum (Nägeli et A. Peter) Zahn (kalksburgense - lactucella) - jastrzębiec kłaczkowaty
 — tephrosoma (Nägeli et A. Peter) Zahn (alpinum - bifidum - lachenalii) - jastrzębiec popielaty
 — ✦ transsilvanicum Heuffel - jastrzębiec siedmiogrodzki
 — tubulosum (Tausch) Tausch  ⟶ Hieracium alpinum L. ssp. tubulosum (Tausch) Zahn
 — uechtritzianum - jastrzębiec Uechtritza
 — ullepitchii
 — umbellatum L. - jastrzębiec baldaszkowaty
 — umbellatum L. var. dunense Reyn. - jastrzębiec baldaszkowaty odmiana wydmowa
 — umbrosum Jord. (murorum > prenanthoides) - jastrzębiec cienisty
 — vagneri Pax (alpinum - caesium) - jastrzębiec Vagnera
 — valdepilosum Vill. (villosum - prenanthoides) - jastrzębiec włochaty
 — villosum Jacq. - jastrzębiec kosmaty
 — virgicaule Nägeli et A. Peter (bupleuroides - umbellatum) - jastrzębiec rozgałęziony
 — wiesbaurianum R. Uechtr. (schmidtii - bifidum) - jastrzębiec Wiesbaura
 — wimmeri R. Uechtr. - jastrzębiec Wimmera
 — zizianum Ausch (piloselloides - cymosum) - jastrzębiec Zizy
Hierochloe - turówka
 — australis (Schrad.) Roem. et Schult. - turówka leśna VU
 — australis Roem. et Schult.  ⟶ Hierochloe australis (Schrad.) Roem. et Schult. - turówka leśna VU
 — hirta (Schrank) Borbás - turówka szorstka
 — odorata (L.) P. Beauv. - turówka wonna VU
 — odorata L. ssp. pannonica Chrtek et Jirásek  ⟶ Hierochloe repens (Host) P. Beauv. - turówka rozłogowa
 — repens (Host) P. Beauv. - turówka rozłogowa
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
hil
≀ Hilpertia velenovskyi (Schiffn.) R.H.Zander - ślimakobrzeżek lessowy
hip
Hippeastrum Herb. - amarylis (ogr.)
Hippocastanaceae  ⟶ Hippocastanoideae - kasztanowcowate
Hippocastanoideae - kasztanowcowate
Hippocrepis - konikleca
 — ** comosa L. - konikleca czubata
 — ✦ emerus (L.) Lassen
Hippophae rhamnoides L. - rokitnik zwyczajny
Hippuris vulgaris L. - przęstka pospolita
hir
** Hirschfeldia adpressa (L.) Lagr.-Foss. - hirszfeldia szara
** Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.  ⟶ Hirschfeldia adpressa (L.) Lagr.-Foss. - hirszfeldia szara
** hirschfeldia szara - Hirschfeldia adpressa (L.) Lagr.-Foss.
** hirszfeldia szara - Hirschfeldia adpressa (L.) Lagr.-Foss.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
hol
Holcus - kłosówka
 — lanatus L. - kłosówką wełnistą
 — mollis L. - kłosówka miękka
✧ Holodiscus discolor (Pursh) Maxim. - prostokrężnik różnobarwny
✧ holodyskus różnobarwny - Holodiscus discolor (Pursh) Maxim.
Holomycota - grzyby (s.l.)
Holoschoenus vulgaris Link  ⟶ Scirpoides holoschoenus (L.) Soják - hołoszeń główkowaty EN
Holosteum umbellatum L. - mokrzycznik baldaszkowy
Holozoa - zwierzęta
hoł
hołoszeń główkowaty - Scirpoides holoschoenus (L.) Soják EN
hom
≀ Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp. - gładysz paprociowaty
≀ Homalothecium - namurnik
 — ≀ lutescens (Hedw.) H.Rob. - namurnik żółtawy
 — ≀ philippeanum (Spruce) Schimp. - namurnik górski
 — ≀ sericeum (Hedw.) Schimp. - namurnik jedwabisty
Homogyne alpina (L.) Cass. - podbiałek alpejski
≀ Homomallium incurvatum (Schrad. ex Brid.) Loeske - nibyrokiet skalny
hon
Honckenya peploides (L.) Ehrh. - honkenia piaskowa NT
Honckenya peploides Ehrh.  ⟶ Honckenya peploides (L.) Ehrh. - honkenia piaskowa NT
honkenia piaskowa - Honckenya peploides (L.) Ehrh. NT
hoo
≀ Hookeria lucens (Hedw.) Sm. - płaskolist lśniący
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
hor
Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz - jęczmieniec zwyczajny
Hordelymus europaeus (L.) Harz  ⟶ Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz - jęczmieniec zwyczajny
Hordeum - jęczmień
 — ** bulbosum L. - jęczmień bulwiasty
 — chilense Roem. et Schult.
 — ✧ distichon L. - jęczmień dwurzędowy
 — * jubatum L. - jęczmień grzywiasty
 — leporinum Link  ⟶ Hordeum murinum L. ssp. leporinum (Link) Arcang.
 — ** marinum Huds. - jęczmień nadmorski
 — ** maritinum Stokes  ⟶ Hordeum marinum Huds. - jęczmień nadmorski
 — * murinum L. - jęczmień płonny
 — murinum L. ssp. leporinum (Link) Arcang.
 — + nodosum L.  ⟶ Hordeum secalinum Schreb. - jęczmień żytni
 — + secalinum Schreb. - jęczmień żytni
 — ✧ vulgare L. - jęczmień zwyczajny
 — ✦ vulgare L. var. hexantistichum (L.) Čelak. - jęczmień zwyczajny sześciorzędowy
 — ✦ vulgare L. var. vulgare (L.) Čelak. - jęczmień zwyczajny czterorzędowy
horkelia brązowa - Potentilla douglasii Greene
Horkelia fusca Lindl.  ⟶ Potentilla douglasii Greene - horkelia brązowa
✦ Hormathophylla spinosa (L.) P. Küpfer - smagliczek ciernisty
✦ horminum pirenejskie - Horminum pyrenaicum L.
✦ Horminum pyrenaicum L. - horminum pirenejskie
Hornungia alpina (L.) O. Appel  ⟶ Hutchinsia alpina (L.) R. Br. - rzeżuszka alpejska
Hornungia alpina ssp. brevicaulis (Spreng.) O. Appel  ⟶ Hutchinsia alpina ssp. brevicaulis (Spreng.) Arcang.
✧ hortencja drzewkowata - Hydrangea arborescens L.
hortensja - Hydrangea
 — ✧ bukietowa - Hydrangea paniculata Siebold
 — ✦ chińska - Hydrangea chinensis Maxim.
 — ✦ dębolistna - Hydrangea quercifolia W. Bartram
 — ✧ drzewiasta - Hydrangea arborescens L.
 — jezoeńska - Hydrangea serrata var. yesoensis (Koidz.) H. Ohba
 — ✦ kosmata - Hydrangea aspera D. Don
 — ✧ krzaczasta - Hydrangea arborescens L.
 — ✧ krzewiasta - Hydrangea arborescens L.
 — ✧ miękkowłosa - Hydrangea heteromalla D. Don
 — ✧ ogrodowa - Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.
 — ✦ otulona - Hydrangea involucrata Siebold
 — ✦ piłkowana - Hydrangea serrata (Thunb.) Ser.
 — ✧ pnąca - Hydrangea petiolaris Siebold et Zucc.
 — skrętolistna - Hydrangea alternifolia Siebold
 — ✧ wiechowata - Hydrangea paniculata Siebold
 — ✧ wielkolistna - Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.
 — ✦ ząbkowana - Hydrangea serrata (Thunb.) Ser.
hortensjowate - Hydrangeaceae
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
hos
Hosta - funkia
 — ✦ albomarginata (Hooker) Ohwi  ⟶ Hosta ×sieboldii (Paxton) Ingram - funkia białobrzega
 — ✦ capitata (Koidz) Nakai - funkia główkowata
 — ✦ clausa Nakai var. clausa Chung and Chung - funkia zamknięta
 — ✦ clausa Nakai var. normalis Maekawa
 — ✦ clausa Nakai var. stolonifera W.G. Schmid
 — ✧ fluctuans F. Maek.  ⟶ Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. - funkia sina
 — ✧ ×fortunei (A. et Gr.) L.H. Bailey - funkia Fortunego
 — ✧ glauca (Siebold) Stearn  ⟶ Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. - funkia sina
 — ✦ gracillima Maekawa - funkia najdrobniejsza
 — ✦ kikutii F. Maek.
 — ✦ kiyosumiensis F. Maek.
 — ✦ longipes L.H. Bailey - funkia długoszypułkowa
 — ✦ minor Nakai - funkia mniejsza
 — ✦ montana Maekawa - funkia górska
 — ✧ plantaginea (Lam.) Aschers. - funkia biała
 — ✦ rectifolia Nakai var. chionea F. Maek. - funkia prostolistna
 — ✧ sieboldiana (Hook.) Engl. - funkia sina
 — ✦ ×sieboldii (Paxton) Ingram - funkia białobrzega
 — ✦ undulata (Otto et A. Dietr.) L.H. Bailey - funkia falista
 — ✦ ventricosa Stearn - funkia rozdęta
 — ✦ venusta Maekawa - funkia piękna
 — ✦ venustata
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
hot
Hottonia palustris L. - okrężnica bagienna
hou
✦ houstonia błękitna - Houstonia caerulea L.
✦ Houstonia caerulea L. - houstonia błękitna
✧ Houttuynia cordata Thunb. - pstrolistka sercowata
hov
✦ Hovenia dulcis Thunb. - howenia słodka
how
✦ howenia słodka - Hovenia dulcis Thunb.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
hum
** Humulus japonicus Siebold et Zucc.  ⟶ Humulus scandens (Lour.) Merr. - chmiel japoński
Humulus lupulus L. - chmiel zwyczajny
** Humulus scandens (Lour.) Merr. - chmiel japoński
hup
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. - wroniec widlasty NT
hur
hurma - Diospyros
 — ✦ amerykańska - Diospyros virginiana L
 — ✦ kaukaska - Diospyros lotus L.
 — ✦ wschodnia - Diospyros kaki L.f.
hut
Hutchinsia alpina (L.) R. Br. - rzeżuszka alpejska
✦ Hutchinsia alpina (L.) R. Br. ssp. auerswaldii (Willk.) Lainz - rzeżuszka auerswaldzka
Hutchinsia alpina ssp. brevicaulis (Spreng.) Arcang.
Hutchinsia alpina ssp. brevicaulis (Hoppe) Glaab  ⟶ Hutchinsia alpina ssp. brevicaulis (Spreng.) Arcang.
✧ hutujnia sercowata - Houttuynia cordata Thunb.
huy
✦ Huynhia pulchra (Willd. ex Roem. et Schult.) Greuter et Burdet - arnebia piękna
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
hya
Hyacinthaceae  ⟶ Scilloideae - hiacyntowate
Hyacinthella
 — ✦ acutiloba K. Perss et Wendelbo
 — ✦ campanulata K. Perss et Wendelbo
 — ✦ dalmatica Chouard cv. Grandiflora
 — ✦ heldreichii (Boiss.) Chouard
 — ✦ lazulina K. Perss. et Jim. Perss.
 — ✦ leucophaea (K. Koch) Schur ssp. atchleyi (A.K. Jacks. et Turrill) K. Perss. et J. Perss.
 — ✦ leucophaea (K. Koch) Schur ssp. leucophaea
 — ✦ leucophaea (K. Koch) Schur ssp. leucophaea cv. Alba
 — ✦ lineata (Steud. ex Schult. et Schult.f.) Chouard
 — ✦ nervosa (Bertol.) Chouard
Hyacinthoides - hiacyntowiec
 — ✧ hispanica (Mill.) Rothm. - hiacyntowiec hiszpański
 — ✦ italica (L.) Rothm. - hiacyntowiec włoski
 — ×massartiana Geernick
 — ✦ non-scripta (L.) Chouard ex Rethm. - cebulica nieopisana
Hyacinthus - hiacynt
 — ✦ amethystinus L.  ⟶ Brimeura amethystina (L.) Chouard
 — ✦ litwinovii Czerniak.
 — ✧ orientalis L. - hiacynt wschodni
 — ✦ orientalis L. ssp. chionophyllus Wendelbo
 — ✦ tabrizianus Turrill  ⟶ Bellevalia tabriziana Turrill
 — ✦ transcaspicus Litv.
hyb
✦ hybrydowe drzewo truskawkowe - Arbutus ×andrachnoides Link
hyd
Hydrangea - hortensja
 — alternifolia Siebold - hortensja skrętolistna
 — ✦ angustipetala Hayata  ⟶ Hydrangea chinensis Maxim. - hortensja chińska
 — ✧ anomala D. Don ssp. petiolaris (Siebold & Zucc.) E. M. McClint.  ⟶ Hydrangea petiolaris Siebold et Zucc. - hortensja pnąca
 — ✧ arborescens L. - hortensja krzewiasta
 — ✦ aspera D. Don - hortensja kosmata
 — ✦ bifida (Maxim.) Y. De Smet et Granados - dejnante dwudzielna
 — ✦ caerulea (Stapf) Y. De Smet et Granados
 — ✦ chinensis Maxim. - hortensja chińska
 — ✧ heteromalla D. Don - hortensja miękkowłosa
 — ✧ hortensis Sm.  ⟶ Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. - hortensja ogrodowa
 — ✦ involucrata Siebold - hortensja otulona
 — ✧ macrophylla (Thunb.) Ser. - hortensja ogrodowa
 — moellendorffii Hance
 — ✧ paniculata Siebold - hortensja bukietowa
 — ✧ petiolaris Siebold et Zucc. - hortensja pnąca
 — ✦ quercifolia W. Bartram - hortensja dębolistna
 — ✧ scandens Maxim.  ⟶ Hydrangea petiolaris Siebold et Zucc. - hortensja pnąca
 — ✦ serrata (Thunb.) Ser. - hortensja piłkowana
 — serrata var. yesoensis (Koidz.) H. Ohba - hortensja jezoeńska
 — ✦ sikokiana Maxim.
Hydrangeaceae - hortensjowate
✦ Hydrastis canadensis L. - gorzknik kanadyjski
Hydrilla verticillata Casp.  ⟶ Hydrilla verticillata (L.f.) Royle - przesiąkra okółkowa EN
Hydrilla verticillata (L. f.) Casp.  ⟶ Hydrilla verticillata (L.f.) Royle - przesiąkra okółkowa EN
Hydrilla verticillata (L.f.) Royle - przesiąkra okółkowa EN
Hydrocharis morsus-ranae L. - żabiściek pływający
Hydrocharitaceae - żabiściekowate
Hydrocotyle ranunculoides L. - wąkrotka jaskrowata
Hydrocotyle vulgaris L. - wąkrota zwyczajna
≀ Hydrogrimmia mollis (Schimp.) Loeske - strumieniowiec wiotki
Hydrophyllaceae - faceliowate
✧ Hydrophyllum canadense L. - czerpatka kanadyjska
✦ Hydrophyllum virginianum L.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
hyg
≀ Hygroamblystegium - wodnokrzywoszyj
 — ≀ fluviatile (Hedw.) Loeske - wodnokrzywoszyj rzeczny
 — ≀ tenax (Hedw.) Jenn. - wodnokrzywoszyj zanurzony
≀ Hygrohypnella duriuscula (De Not.) Ignatov et Ignatova  ⟶ Hygrohypnum duriusculum (De Not) D.W.Jamieson - moczarnik twardy
≀ Hygrohypnella ochracea (Turn. ex Wils) Ignatov et Ignatova  ⟶ Hygrohypnum ochraceum (Turner ex Wilson) Loeske - moczarnik jasnobrązowy
≀ Hygrohypnum - moczarnik
 — ≀ alpinum (Lindb.) Loeske - moczarnik alpejski
 — ≀ cochlearifolium (Venturi) Broth. - moczarnik wklęsłolistny
 — ≀ duriusculum (De Not) D.W.Jamieson - moczarnik twardy
 — ≀ eugyrium (Schimp.) Broth. - moczarnik wygięty
 — ≀ luridum (Hedw.) Jenn. - moczarnik błotny
 — ≀ molle (Hedw.) Loeske - moczarnik miękki
 — ≀ norvegicum (Schimp.) J.J.Amann - moczarnik norweski
 — ≀ ochraceum (Turner ex Wilson) Loeske - moczarnik jasnobrązowy
 — ≀ polare (Lindb.) Loeske - moczarnik polarny
 — ≀ smithii (Sw.) Broth. - moczarnik arktyczny
 — ≀ styriacum (Limpr.) Broth. - moczarnik styryjski
* Hygrophila polysperma (Roxb.) T. Anderson - nadwódka wielonasienna
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
hyl
≀ Hylocomiaceae - gajnikowate
≀ Hylocomiadelphus triquetrus (Hedw.) Ochyra et Stebel  ⟶ Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. - fałdownik szeleszczący
≀ Hylocomiastrum - leśniak
 — ≀ pyrenaicum (Spruce) M.Fleisch. ex Broth. - leśniak pirenejski
 — ≀ umbratum (Ehrh. ex Hedw.) M.Fleisch. ex Broth. - leśniak cienisty
≀ Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. - gajnik lśniący
≀ Hylocomium umbratum (Ehrh. ex Hedw.) Schimp.  ⟶ Hylocomiastrum umbratum (Ehrh. ex Hedw.) M.Fleisch. ex Broth. - leśniak cienisty
✦ Hylomecon japonica (Thunb.) Prantl et Kuendig - hylomekon japoński
✦ hylomekon japoński - Hylomecon japonica (Thunb.) Prantl et Kuendig
Hylotelephium - rozchodnik (Hylotelephium)
 — ✦ anacampseros (L.) Ohba - rozchodnik lubczykowy
 — argutum (Haw.) Holub  ⟶ Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba ssp. fabaria (W.D.J. Koch) H. Ohba - rozchodnik karpacki
 — ✦ cauticola (Praeger) H. Ohba - rozchodnik naskalny
 — ✦ cyaneum (Rudolph) H. Ohba - rozchodnik niebieski
 — ✦ erythrostictum (Miq.) H. Ohba - rozchodnik białoróżowy
 — ✦ ewersii (Ledeb.) Ohba - rozchodnik Ewersa
 — maximum (L.) Holub - rozchodnik wielki
 — ✦ maximum ssp. ruprechtii (Jalas) Dostál - rozchodnik zakaukaski
 — ✦ pluricaule (Kudo) H. Ohba
 — ✦ populifolium (Pall.) H. Ohba - rozchodnik topololistny
 — ✦ sieboldii (Regel) H. Ohba - rozchodnik Siebolda
 — ✧ spectabile (Boreau) Ohba - rozchodnik okazały
 — telephium (L.) H. Ohba ssp. fabaria (W.D.J. Koch) H. Ohba - rozchodnik karpacki
 — verticillatum (L.) H. Ohba - rozchodnikowiec okółkowy
 — ✦ viviparum (Maxim.) H. Ohba
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
hym
✦ Hymenocallis ×festalis  ⟶ Ismene ×festallis
✦ Hymenocallis harrisiana Herb. - ismena storczykowa
✦ hymenoksys wielkokwiatowy - Hymenoxys grandiflora (Torrey et A. Gray) K. F. Parker
≀ Hymenoloma - przeponka
 — ≀ compactum (Schwägr.) Ochyra - przeponka zbita
 — ≀ crispulum (Hedw.) Ochyra - przeponka kędzierzawa
≀ Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon - długowieczek krzywy
✦ Hymenoxys grandiflora (Torrey et A. Gray) K. F. Parker - hymenoksys wielkokwiatowy
✦ Hymenoxys subintegra Cockerell
hyo
** Hyoscyamus albus L. - lulek biały
* Hyoscyamus niger L. - lulek czarny
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
hyp
Hypericum - dziurawiec
 — acutum Moench  ⟶ Hypericum tetrapterum Fr. - dziurawiec skrzydełkowaty
 — ✧ androsaemum L. - dziurawiec barwierski
 — ✦ athoum Boiss. et Orph.
 — ✦ bupleuroides Griseb.
 — ✧ calycinum L. - dziurawiec kielichowaty
 — ✦ cerastoides (Spach) N. Robson - dziurawiec rogownicowaty
 — ✦ cv. Hidcote - dziurawiec 'Hidcote'
 — elegans Stephan ex Willd. - dziurawiec wytworny CR
 — forrestii (Chitt.) N. Robson - dziurawiec Forresta
 — ✦ grandifolium Choisy
 — ✦ hircinum L. - dziurawiec cuchnący
 — hirsutum L. - dziurawiec kosmaty
 — hookerianum Wight et Arn. - dziurawiec Hookera
 — humifusum L. - dziurawiec rozesłany
 — ✦ ×inodorum Mill. - dziurawiec bezwonny
 — ✦ kalmianum L. - dziurawiec Kalma
 — ✦ kouytchense H. Lév.
 — ×laschii A.Fröhl.
 — maculatum Crantz - dziurawiec czteroboczny
 — * majus (A.Gray) Britton - dziurawiec większy
 — montanum L. - dziurawiec skąpolistny
 — ✦ ×moserianum André
 — ✧ olympicum L. - dziurawiec olimpijski
 — ✦ orientale L. - dziurawiec wschodni
 — ✦ patulum Thunb.
 — perforatum L. - dziurawiec zwyczajny
 — perforatum L. ssp. angustifolium (DC.) Gaudin
 — perforatum L. ssp. latifolium (Koch) A. Forehlich
 — perforatum L. ssp. perforatum - dziurawiec zwyczajny typowy
 — ✦ polyphyllum Boiss. et Balansa
 — pulchrum L. - dziurawiec nadobny RE
 — tetrapterum Fr. - dziurawiec skrzydełkowaty
 — xylosteifolium (Spach) N. Robson
≀ Hypnaceae - rokietowate
≀ Hypnales - rokietowce
≀ Hypnum - rokiet
 — ≀ andoi A.J.E.Sm. - rokiet brodawkowaty
 — ≀ bambergeri Schimp. - rokiet Bambergera
 — ≀ callichorum Brid. - rokiet gładki
 — ≀ cupressiforme Hedw. - rokiet cyprysowy
 — ≀ cupressiforme Hedw. var. lacunosum Brid.
 — ≀ fertile Sendtn. - rokiet płodny
 — ≀ hamulosum Schimp. - rokiet haczykowaty
 — ≀ imponens Hedw. - rokiet leżący
 — ≀ jutlandicum Holmen et E.Warncke - rokiet duński
 — ≀ lacunosum (Brid.) Brid.  ⟶ Hypnum cupressiforme Hedw. var. lacunosum Brid.
 — ≀ lindbergii Mitt. - rokiet krzywolistny
 — ≀ pallescens (Hedw.) P.Beauv. - rokiet pełzający
 — ≀ pratense W.D.J.Koch ex Spruce - rokiet łąkowy
 — ≀ procerrimum Molendo - rokiet rozłożysty
 — ≀ recurvatum (Lindb. et Arnell) Kindb. - rokiet wyniosły
 — ≀ sauteri Schimp. - rokiet Sautera
 — ≀ vaucheri Lesq. - rokiet Vauchera
Hypochoeris - prosienicznik
 — glabra L. - prosienicznik gładki
 — maculata L. - prosienicznik plamisty
 — radicata L. - prosienicznik szorstki
 — uniflora Vill. - prosienicznik jednogłówkowy
✦ Hypoestes phyllostachya Baker - niedośpian ognisty
✦ Hypoxis hemerocallidea Fisch., C.A. Mey. et Avé-Lall.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ha ham · he hed hel hem hen her hes heu · hi hil · ho hor hos hot · hu  · hy hyg hyl hym hyp hys
hys
* Hyssopus officinalis L. - hyzop lekarski
✦ Hystrix patula Moench - jeżotka rozpierzchła
hyz
* hyzop lekarski - Hyssopus officinalis L.
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji