takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Phleum hubbardii D. Kováts

tymotka kolankowata
Phleum bertolonii DC. · Phleum pratense L. ssp. bertolonii DC. · Phleum pratense L. ssp. nodosum (L.) Trabut
na stronie — występowanie
Phleum hubbardii (tymotka kolankowata)
31.07.2012, Kraków-Zakrzówek; copyright © by Jerzy Kruk
Phleum hubbardii (tymotka kolankowata)
Phleum hubbardii (tymotka kolankowata)
Phleum hubbardii (tymotka kolankowata)
XL
Phleum hubbardii (tymotka kolankowata)

występowanie

Suche pastwiska i murawy.