takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
· Czerwona Księga — NT–bliski zagrożeniu

Carex pallens (Fristedt) Harmaja

turzyca bladozielona
Carex pallidula Harmaja nom. nov.

cechy charakterystyczne

Pochwy podsadek (poza ich obrzeżeniem) zielone lub słomkowo-zielone.

Pęd wzniesiony i sztywny.

Pęcherzyki 3.3-3.7mm długości; z dzióbkiem równie długim jak szerokim, szeroko stożkowatym.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Murawy kserotermiczne na przejściu do lasu liściastego, na podłożu wapiennym.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem