atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Taxus celebica (Warb.) H.L. Li [🔉 ta·ksus *]