atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Tricyrtis latifolia Maxim.

trójsklepka szerokolistna
Tricyrtis latifolia (trójsklepka szerokolistna)
07.2012, OB Monachium (Niemcy); copyright © by Paweł Kalinowski
Tricyrtis latifolia (trójsklepka szerokolistna)
07.2012, OB Monachium (Niemcy); copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120700.53.pk - Tricyrtis latifolia (trójsklepka szerokolistna); OB Monachium (Niemcy)
120700-53
leg. Paweł Kalinowski
/OB Monachium (Niemcy)/ #2