atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Trachymene coerulea Graham

trachymene niebieskie didiskus niebieski (didiscus)
Didiscus caeruleus orth. var. · Didiscus coeruleus (Graham) DC.