atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » nitrogen-fixing » Ord. Fabales » Fam. Fabaceae » bobowate zielne o liściach trójlistkowych »

Trifolium [🔉 tri·fo·li·um]

koniczyna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Zobacz cechy diagnostyczne w pozycjach klucza:bobowate zielne o liściach trójlistkowychkl 7483
↓nie(z) kwiaty żółte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· główki zwykle małe, poniżej 2 cm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) kwiaty purpurowe, czerwone do białych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście wielolistkowe
Trifolium lupinaster (koniczyna łubinowata)
Trifolium lupinaster (koniczyna łubinowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan 3-25-kwiatowy w formie ± luźnej główki lub baldaszkowaty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Widne lasy.
↑nie (z) liście trójlistkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kwiaty z przysadkami, gardziel otwarta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty przynajmniej na krótkich szypułkach (zwykle są ± długie).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kwiaty obrócone, żagielek do dołu, kielichy po kwitnieniu rozdęte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki dolnych kwiatów drobne, błoniaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) główki na szypułkach
Trifolium resupinatum
Trifolium resupinatum var. majus (koniczyna skręcona większa)
Trifolium resupinatum var. majus (koniczyna skręcona większa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kielich gruszkowaty, w różnym stopniu owłosiony, łysiejący i łysy; jego dwa górne ząbki wyraźnie rozbieżne.
▶ Trifolium resupinatum L. var. majus Boiss. (koniczyna skręcona większa)
koniczyna perska · Perko · syn. Trifolium suaveolens Willd. · efemerofit[491]
  Dawna roślina uprawna, uprawiana w rejonie śródziemnomorskim. U nas rzadko, przejściowo dziczejąca lub zawlekana.
↑nie (z) główki prawie siedzące
Trifolium tomentosum (koniczyna kutnerowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kielich kulisty, długo owłosiony; jego dwa górne ząbki ± zbieżne.
  Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego i Azji południowej. U nas rzadko zawlekana.
↑nie (z) kwiaty nie obrócone, żagielek do góry
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kielichy po kwitnieniu rozdęte
Trifolium fragiferum ssp. fragiferum (koniczyna rozdęta typowa)
Trifolium fragiferum ssp. fragiferum (koniczyna rozdęta typowa)
Trifolium fragiferum ssp. fragiferum (koniczyna rozdęta typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty niemal siedzące, ich szypułki krótsze niż połowa długości rurki kielicha.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Na dostatecznie wilgotnych do podmokłych pastwiskach, poboczach dróg bez zwartej roślinności, często na glebach zasadowych lub zasolonych.
↑nie (z) kielichy po kwitnieniu nie rozdęte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty wyraźnych, choć krótkich (0.5-3mm) szypułkach, 0.5-3× dłuższe od rurki kielicha.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) główki siedzące, roczny efemerofit
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona różowa nieco dłuższa od kielicha.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Dawniej zawleczona we Wrocławiu. Pochodzi z Europy Zachodniej, rejonu śródziemnomorskiego i Azji Południowej.
↑nie (z) przynajmniej część główek na szypułkach, byliny krajowe
↓nie(z) łodygi gęsto wełnisto owłosione
Trifolium montanum (koniczyna pagórkowa)
Trifolium montanum (koniczyna pagórkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście spodem miękko owłosione, nerwy boczne na końcach wyraźnie zgrubiałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Łąki i pastwiska, murawy, zarośla, widne lasy i ich skraje. Na glebach dostatecznie wilgotnych i wysychających, z preferencją dla zasobnych w wapń i nawapiennych.
↑nie (z) rośliny nagie lub skąpo owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście spodem nagie lub wyłysiałe. Nerwy boczne na końcach ± nie zgrubiałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) pędy płożące się i zakorzeniające
Trifolium repens ssp. repens (koniczyna biała typowa)
Trifolium repens ssp. repens (koniczyna biała typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szypułki środkowych kwiatów ± długości lub nieco krótsze od rurki kielicha. Osadka kwiatostanu wydłużona, pełna.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Trifolium repens L. (koniczyna biała)
wystepowanie - Trifolium repens (koniczyna biała)
koniczyna rozesłana · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Pastwiska, łąki, trawniki, przydroża, tereny ruderalne bez zwartej roślinności. Głównie na glebach umiarkowanie wilgotnych, żyznych, zasadowych lub słabo kwaśnych. Roślina paszowa uprawiana w mieszankach z trawami. Roślina miododajna.
↑nie (z) pędy podnoszące się lub wzniesione, nie zakorzeniające się
Trifolium hybridum ssp. hybridum (koniczyna białoróżowa typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szypułki środkowych kwiatów 2-3× dłuższe od rurki kielicha. Osadka kwiatostanu główkowata, pusta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Łąki, pastwiska, przydroża, miejsca ruderalne. Na glebach wilgotnych, dostatecznie wilgotnych, czasem na okresowo zalewanych, żyznych, zasobnych w azot, rzadko na ubogich.
↑nie (z) kwiaty bez przysadek, gardziel zamknięta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Gardziel kielicha ± zaciśnięta przez pierścieniowate zgrubienie lub owłosiony fałd.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) roczne, z małymi kwiatami do 5 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) główki siedzące, pozornie szczytowe, otoczone skupionymi podsadkami
Trifolium striatum (koniczyna kreskowana)
XL
Trifolium striatum (koniczyna kreskowana)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy rozpierzchłe lub podnoszące się.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Nasłonecznione, suche murawy na piaskach, pobocza, miedze. Na glebach bezwapiennych, ubogich, znosi zasolenie.
↑nie (z) główki kwiatowe na szypułkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) korona nie dłuższa od ząbków kielicha
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) korona 12-14 mm długości
Trifolium angustifolium (koniczyna wąskolistna)
XL
Trifolium angustifolium (koniczyna wąskolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki równowąsko-lancetowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Zawleczona w Łodzi. Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego, Kaukazu, południowej Azji.
↑nie (z) korona 5-10 mm długości, główki do 3 cm długości
↓nie(z) kielich z 20 nerwami
Trifolium lappaceum (koniczyna łopianowata)
XL
Trifolium lappaceum (koniczyna łopianowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki szeroko jajowate, do niemal okrągłych, na szczycie wykrojone.
↑nie (z) kielich z 10 nerwami
Trifolium arvense
Trifolium arvense (koniczyna polna)
główka kwiatowa
▶ Trifolium arvense L. (koniczyna polna)
wystepowanie - Trifolium arvense (koniczyna polna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Suche nasłonecznione piaski, pola, nieużytki, często wśród roślinności o niskim zwarciu. Na glebach ubogich, niewapiennych, płytkich, umiarkowanie kwaśnych.
↑nie (z) korona dłuższa od ząbków kielicha
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) wszystkie liście (także górne) skrętoległe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) korona krwistoczerwona, główki wydłużone
Trifolium incarnatum (koniczyna krwistoczerwona)
Trifolium incarnatum (koniczyna krwistoczerwona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona krwistoczerwona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Rzadko uprawiana. Zdatna na gleby słabe ale źle znosi przymrozki. Przejściowo dziczejąca w okolicy uprawy, miedze, przydroża.
↑nie (z) korona różowa
Trifolium stellatum (koniczyna gwiazdkowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Główki kuliste do jajowatych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Dawniej zawleczona w Opolu.
↑nie (z) przynajmniej najwyższe liście naprzeciwległe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona kremowa.
↓nie(z) strąk całkiem zamknięty w kielichu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki odwrotniejajowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) strąki nieco wystają z kielicha
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki podługowate do lancetowatych.
  Roślina uprawiana w cieplejszym klimacie. Zawleczona w Łodzi.
↑nie (z) byliny, z kwiatami ponad 10 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Główki kwiatowe zwykle duże, pozornie końcowe; kwiaty ponad 10 mm długości.
↓nie(z) korona żółtawobiała
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Główki 2-4 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) korona 15-18 mm długości
Trifolium ochroleucon (koniczyna żółtobiała)
Trifolium ochroleucon (koniczyna żółtobiała)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Główka kulista, potem jajowata, 2-4 cm długości, zwykle niemal siedząca lub na krótkiej (do 4cm) szypułce.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Trifolium ochroleucon Huds. (koniczyna żółtobiała)
wystepowanie - Trifolium ochroleucon (koniczyna żółtobiała)
syn. Trifolium ochroleucum L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Umiarkowanie suche do umiarkowanie wilgotnych łąk, pastwisk, obrzeża lasów i prześwietlenia w nich. Głównie na glebach ciężkich, wapiennych, żyznych.
↑nie (z) korona 20-25 mm długości
Trifolium pannonicum (koniczyna pannońska)
XL
Trifolium pannonicum (koniczyna pannońska)
XL
Trifolium pannonicum (koniczyna pannońska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Główka jajowata, potem walcowata, 3-8 cm długości, na długiej (5-11cm) szypułce.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Trifolium pannonicum Jacq. (koniczyna pannońska)
wystepowanie - Trifolium pannonicum (koniczyna pannońska)
koniczyna wielkogłówkowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Stanowiska o charakterze stepowym, murawy, zarośla.
↑nie (z) korona różowa, czerwonawa, różowo-biała, rzadko biała (formy albinotyczne)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kielich 20-to nerwowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) roczne, listki owrotnie klinowate
Trifolium lappaceum (koniczyna łopianowata)
XL
Trifolium lappaceum (koniczyna łopianowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki odwrotnieklinowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) byliny, listki wąskoeliptyczne do wąskolancetowatych, szydlasto ząbkowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki wąskoeliptyczne do wąskolancetowatych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) roślina owłosiona
Trifolium alpestre
Trifolium alpestre (koniczyna dwukłosowa)
Trifolium alpestre (koniczyna dwukłosowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nieprzyrośnięta część przylistków szydlasta, listki lancetowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Widne lasy, zarośla i ich skraje, murawy, zbocza. Na glebach suchych, obojętnych lub kwaśnych, zarówno na głębokich, jak i płytkich.
↑nie (z) rośliny nagie
Trifolium rubens
Trifolium rubens
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nieprzyrośnięta część przylistków wąsko lancetowata, listki podługowato-lancetowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Suche murawy, widne lasy liściaste i ich skraje, zarośla. Na glebach zasobnych w wapń lub obojętnych, suchych, ciepłych.
↑nie (z) kielichy z 10(-13) nerwami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki całobrzegie lub nieszydlasto ząbkowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) przylistki nagle zwężone w szczeciniasty kończyk
Trifolium pratense ssp. pratense (koniczyna łąkowa typowa)
Trifolium pratense ssp. sativum
Trifolium pratense ssp. pratense (koniczyna łąkowa typowa)
3D
przylistki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rurka kielicha zewnątrz owłosiona; wewnątrz z pierścieniem włosków i bez zgrubienia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Trifolium pratense L. (koniczyna łąkowa)
wystepowanie - Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
koniczyna czerwona · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Łąki, pastwiska, widne zarośla, skraje lasów, zbocza, przydroża.
↑nie (z) przylistki stopniowo zwężone w lancetowaty koniec
Trifolium medium (koniczyna pogięta)
Trifolium medium
Trifolium medium
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rurka kielicha zewnątrz naga, jedynie ząbki orzęsione; wewnątrz z owłosionym zgrubiałym pierścieniem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Trifolium medium L. (koniczyna pogięta)
wystepowanie - Trifolium medium (koniczyna pogięta)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Skraje lasów, zarośla, murawy, łąki, pastwiska. Preferuje gleby umiarkowanie suche do dostatecznie wilgotnych, miejsca częściowo ocienione, zarówno na glebach kwaśnych jak i zasadowych.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

opis

Rośliny zielne, jednoroczne lub nietrwałe kilkuletnie ((2)3-letnie) lub byliny.

space

Liście najczęściej trójlistkowe (stąd łacińska nazwa rodzajowa), rzadko o większej liczbie listków (koniczyna łubinowata (Trifolium lupinaster)), zwykle przynajmniej dolne ogonkowe. Listki całobrzegie, drobno piłkowane lub płytko wykrojone i ząbkowane; siedzące, na krótkich ogonkach, niekiedy środkowy z dłuższym ogonkiem.
Przylistki duże, całobrzegie, często przyrośnięte na dłuższym odcinku do ogonka liściowego, czasami obejmujące pochwiasto łodygę.
Kwiatostan w formie główkowatego gęstego grona, rzadziej zbliżone do baldaszka, z zarysie okrągły, główkowaty do walcowatego. Kwiaty na niezbyt długich szypułkach lub siedzące.
Kielich o pięciu ząbkach zwykle nierównych ząbkach (dolny najdłuższy), rzadziej słabo dwuwargowy; niemal siedzący lub na szypule; z przysadką lub bez; rurka kielicha trąbkowata, rzadziej dzwonkowata; w czasie owocowania u wielu gatunków znacznie powiększona; z 5-10 nerwami, rzadziej z 20 i większą liczbą nerwów. Gardziel kielicha przeważnie z pierścieniem włosków lub ze nagim lub owłosionym zgrubieniem, rzadziej w pełni otwarta.

space

9 pręcików zrośniętych w wiązkę i jeden wolny. Słupek siedzący lub na krótkim trzonku, z 1-8 zalążkami.

space

Nasiona spłaszczone, jajowate lub niesymetrycznie sercowate.

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1995 — Květena České Republiky 4 p.462 [71.4]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.50 [16.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.443 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.274+256k+257k [15]
 • Futák, J., Bertová, L. (eds.), 1988 — Flóra Slovenska. IV/4. p.278 [84.4.4]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.298 [11]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.354 [3]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1945 — Flora URSS. T.11 Leguminosae p.189 [85.11]
 • Fedorov A., 1987 — Flora Partis Europaeae URSS. T.6 p.20+195 [86.6]
 • Zjerov D.K., 1954 — Flora URSR. T.6 Rosaceae, Leguminosae p.381 [89.6]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.304 [9]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.157+168 [80]
 • Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.77 [20]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.157 [150.2]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. III p.388 [446]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji