· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· główki zwykle małe, poniżej 2 cm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
kwiaty purpurowe, czerwone do białych
(z) *kwiaty żółte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
liście wielolistkowe
(z) *liście trójlistkowe
Trifolium lupinaster (koniczyna łubinowata)
Trifolium lupinaster (koniczyna łubinowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan 3-25-kwiatowy w formie ± luźnej główki lub baldaszkowaty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Trifolium lupinaster L. (koniczyna łubinowata)
wystepowanie - Trifolium lupinaster (koniczyna łubinowata)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Widne lasy.
liście trójlistkowe
(z) *liście wielolistkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
kwiaty z przysadkami, gardziel otwarta
(z) *kwiaty bez przysadek, gardziel zamknięta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty przynajmniej na krótkich szypułkach (zwykle są ± długie).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
kwiaty obrócone, żagielek do dołu, kielichy po kwitnieniu rozdęte
(z) *kwiaty nie obrócone, żagielek do góry
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki dolnych kwiatów drobne, błoniaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
główki na szypułkach
(z) *główki prawie siedzące
Trifolium resupinatum
Trifolium resupinatum var. majus (koniczyna skręcona większa)
Trifolium resupinatum var. majus (koniczyna skręcona większa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kielich gruszkowaty, w różnym stopniu owłosiony, łysiejący i łysy; jego dwa górne ząbki wyraźnie rozbieżne.
▶ Trifolium resupinatum L. var. majus Boiss. (koniczyna skręcona większa)
koniczyna perska · Perko · syn. Trifolium suaveolens Willd. · efemerofit [491]
  Dawna roślina uprawna, uprawiana w rejonie śródziemnomorskim. U nas rzadko, przejściowo dziczejąca lub zawlekana.
główki prawie siedzące
(z) *główki na szypułkach
Trifolium tomentosum (koniczyna kutnerowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kielich kulisty, długo owłosiony; jego dwa górne ząbki ± zbieżne.
  Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego i Azji południowej. U nas rzadko zawlekana.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
kielichy po kwitnieniu rozdęte
(z) *kielichy po kwitnieniu nie rozdęte
Trifolium fragiferum ssp. fragiferum (koniczyna rozdęta typowa)
Trifolium fragiferum ssp. fragiferum (koniczyna rozdęta typowa)
Trifolium fragiferum ssp. fragiferum (koniczyna rozdęta typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty niemal siedzące, ich szypułki krótsze niż połowa długości rurki kielicha.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Na dostatecznie wilgotnych do podmokłych pastwiskach, poboczach dróg bez zwartej roślinności, często na glebach zasadowych lub zasolonych.
kielichy po kwitnieniu nie rozdęte
(z) *kielichy po kwitnieniu rozdęte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty wyraźnych, choć krótkich (0.5-3mm) szypułkach, 0.5-3× dłuższe od rurki kielicha.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona różowa nieco dłuższa od kielicha.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Dawniej zawleczona we Wrocławiu. Pochodzi z Europy Zachodniej, rejonu śródziemnomorskiego i Azji Południowej.
przynajmniej część główek na szypułkach, byliny krajowe
(z) *główki siedzące, roczny efemerofit
łodygi gęsto wełnisto owłosione
(z) *rośliny nagie lub skąpo owłosione
Trifolium montanum (koniczyna pagórkowa)
Trifolium montanum (koniczyna pagórkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście spodem miękko owłosione, nerwy boczne na końcach wyraźnie zgrubiałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Trifolium montanum L. (koniczyna pagórkowa)
wystepowanie - Trifolium montanum (koniczyna pagórkowa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Łąki i pastwiska, murawy, zarośla, widne lasy i ich skraje. Na glebach dostatecznie wilgotnych i wysychających, z preferencją dla zasobnych w wapń i nawapiennych.
rośliny nagie lub skąpo owłosione
(z) *łodygi gęsto wełnisto owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście spodem nagie lub wyłysiałe. Nerwy boczne na końcach ± nie zgrubiałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Trifolium repens ssp. repens (koniczyna biała typowa)
Trifolium repens ssp. repens (koniczyna biała typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szypułki środkowych kwiatów ± długości lub nieco krótsze od rurki kielicha. Osadka kwiatostanu wydłużona, pełna.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Trifolium repens L. (koniczyna biała)
wystepowanie - Trifolium repens (koniczyna biała)
koniczyna rozesłana · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Pastwiska, łąki, trawniki, przydroża, tereny ruderalne bez zwartej roślinności. Głównie na glebach umiarkowanie wilgotnych, żyznych, zasadowych lub słabo kwaśnych. Roślina paszowa uprawiana w mieszankach z trawami. Roślina miododajna.
pędy podnoszące się lub wzniesione, nie zakorzeniające się
(z) *pędy płożące się i zakorzeniające
Trifolium hybridum ssp. hybridum (koniczyna białoróżowa typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szypułki środkowych kwiatów 2-3× dłuższe od rurki kielicha. Osadka kwiatostanu główkowata, pusta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Łąki, pastwiska, przydroża, miejsca ruderalne. Na glebach wilgotnych, dostatecznie wilgotnych, czasem na okresowo zalewanych, żyznych, zasobnych w azot, rzadko na ubogich.
kwiaty bez przysadek, gardziel zamknięta
(z) *kwiaty z przysadkami, gardziel otwarta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Gardziel kielicha ± zaciśnięta przez pierścieniowate zgrubienie lub owłosiony fałd.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
roczne, z małymi kwiatami do 5 mm długości
(z) *byliny, z kwiatami ponad 10 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
główki siedzące, pozornie szczytowe, otoczone skupionymi podsadkami
(z) *główki kwiatowe na szypułkach
Trifolium striatum (koniczyna kreskowana)
XL
Trifolium striatum (koniczyna kreskowana)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy rozpierzchłe lub podnoszące się.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Trifolium striatum L. (koniczyna kreskowana)
wystepowanie - Trifolium striatum (koniczyna kreskowana)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Nasłonecznione, suche murawy na piaskach, pobocza, miedze. Na glebach bezwapiennych, ubogich, znosi zasolenie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
korona nie dłuższa od ząbków kielicha
(z) *korona dłuższa od ząbków kielicha
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Trifolium angustifolium (koniczyna wąskolistna)
XL
Trifolium angustifolium (koniczyna wąskolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki równowąsko-lancetowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Zawleczona w Łodzi. Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego, Kaukazu, południowej Azji.
korona 5-10 mm długości, główki do 3 cm długości
(z) *korona 12-14 mm długości
kielich z 20 nerwami
(z) *kielich z 10 nerwami
Trifolium lappaceum (koniczyna łopianowata)
XL
Trifolium lappaceum (koniczyna łopianowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki szeroko jajowate, do niemal okrągłych, na szczycie wykrojone.
kielich z 10 nerwami
(z) *kielich z 20 nerwami
Trifolium arvense
Trifolium arvense (koniczyna polna)
główka kwiatowa
Trifolium arvense (koniczyna polna)
XL
▶ Trifolium arvense L. (koniczyna polna)
wystepowanie - Trifolium arvense (koniczyna polna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Suche nasłonecznione piaski, pola, nieużytki, często wśród roślinności o niskim zwarciu. Na glebach ubogich, niewapiennych, płytkich, umiarkowanie kwaśnych.
korona dłuższa od ząbków kielicha
(z) *korona nie dłuższa od ząbków kielicha
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
wszystkie liście (także górne) skrętoległe
(z) *przynajmniej najwyższe liście naprzeciwległe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
korona krwistoczerwona, główki wydłużone
(z) *korona różowa
Trifolium incarnatum (koniczyna krwistoczerwona)
Trifolium incarnatum (koniczyna krwistoczerwona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona krwistoczerwona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Trifolium incarnatum L. (koniczyna krwistoczerwona)
koniczyna inkarnatka · takson uprawiany [491]
  Rzadko uprawiana. Zdatna na gleby słabe ale źle znosi przymrozki. Przejściowo dziczejąca w okolicy uprawy, miedze, przydroża.
Trifolium stellatum (koniczyna gwiazdkowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Główki kuliste do jajowatych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Dawniej zawleczona w Opolu.
przynajmniej najwyższe liście naprzeciwległe
(z) *wszystkie liście (także górne) skrętoległe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona kremowa.
strąk całkiem zamknięty w kielichu
(z) *strąki nieco wystają z kielicha
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki odwrotniejajowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
strąki nieco wystają z kielicha
(z) *strąk całkiem zamknięty w kielichu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki podługowate do lancetowatych.
  Roślina uprawiana w cieplejszym klimacie. Zawleczona w Łodzi.
byliny, z kwiatami ponad 10 mm długości
(z) *roczne, z małymi kwiatami do 5 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Główki kwiatowe zwykle duże, pozornie końcowe; kwiaty ponad 10 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Główki 2-4 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
korona 15-18 mm długości
(z) *korona 20-25 mm długości
Trifolium ochroleucon (koniczyna żółtobiała)
Trifolium ochroleucon (koniczyna żółtobiała)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Główka kulista, potem jajowata, 2-4 cm długości, zwykle niemal siedząca lub na krótkiej (do 4cm) szypułce.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Trifolium ochroleucon Huds. (koniczyna żółtobiała)
wystepowanie - Trifolium ochroleucon (koniczyna żółtobiała)
syn. Trifolium ochroleucum L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Umiarkowanie suche do umiarkowanie wilgotnych łąk, pastwisk, obrzeża lasów i prześwietlenia w nich. Głównie na glebach ciężkich, wapiennych, żyznych.
korona 20-25 mm długości
(z) *korona 15-18 mm długości
Trifolium pannonicum (koniczyna pannońska)
XL
Trifolium pannonicum (koniczyna pannońska)
XL
Trifolium pannonicum (koniczyna pannońska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Główka jajowata, potem walcowata, 3-8 cm długości, na długiej (5-11cm) szypułce.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Trifolium pannonicum Jacq. (koniczyna pannońska)
wystepowanie - Trifolium pannonicum (koniczyna pannońska)
koniczyna wielkogłówkowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Stanowiska o charakterze stepowym, murawy, zarośla.
korona różowa, czerwonawa, różowo-biała, rzadko biała (formy albinotyczne)
(z) *korona żółtawobiała
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
kielich 20-to nerwowy
(z) *kielichy z 10(-13) nerwami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Trifolium lappaceum (koniczyna łopianowata)
XL
Trifolium lappaceum (koniczyna łopianowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki odwrotnieklinowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
byliny, listki wąskoeliptyczne do wąskolancetowatych, szydlasto ząbkowane
(z) *roczne, listki owrotnie klinowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki wąskoeliptyczne do wąskolancetowatych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
roślina owłosiona
(z) *rośliny nagie
Trifolium alpestre
Trifolium alpestre (koniczyna dwukłosowa)
Trifolium alpestre (koniczyna dwukłosowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nieprzyrośnięta część przylistków szydlasta, listki lancetowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Trifolium alpestre L. (koniczyna dwukłosowa)
wystepowanie - Trifolium alpestre (koniczyna dwukłosowa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Widne lasy, zarośla i ich skraje, murawy, zbocza. Na glebach suchych, obojętnych lub kwaśnych, zarówno na głębokich, jak i płytkich.
Trifolium rubens
Trifolium rubens
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nieprzyrośnięta część przylistków wąsko lancetowata, listki podługowato-lancetowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Trifolium rubens L. (koniczyna długokłosowa)
wystepowanie - Trifolium rubens (koniczyna długokłosowa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Suche murawy, widne lasy liściaste i ich skraje, zarośla. Na glebach zasobnych w wapń lub obojętnych, suchych, ciepłych.
kielichy z 10(-13) nerwami
(z) *kielich 20-to nerwowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki całobrzegie lub nieszydlasto ząbkowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
przylistki nagle zwężone w szczeciniasty kończyk
(z) *przylistki stopniowo zwężone w lancetowaty koniec
Trifolium pratense ssp. pratense (koniczyna łąkowa typowa)
Trifolium pratense ssp. sativum
Trifolium pratense ssp. pratense (koniczyna łąkowa typowa)
3D
przylistki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rurka kielicha zewnątrz owłosiona; wewnątrz z pierścieniem włosków i bez zgrubienia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Trifolium pratense L. (koniczyna łąkowa)
wystepowanie - Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
koniczyna czerwona · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Łąki, pastwiska, widne zarośla, skraje lasów, zbocza, przydroża.
przylistki stopniowo zwężone w lancetowaty koniec
(z) *przylistki nagle zwężone w szczeciniasty kończyk
Trifolium medium (koniczyna pogięta)
Trifolium medium
Trifolium medium
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rurka kielicha zewnątrz naga, jedynie ząbki orzęsione; wewnątrz z owłosionym zgrubiałym pierścieniem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Trifolium medium L. (koniczyna pogięta)
wystepowanie - Trifolium medium (koniczyna pogięta)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Skraje lasów, zarośla, murawy, łąki, pastwiska. Preferuje gleby umiarkowanie suche do dostatecznie wilgotnych, miejsca częściowo ocienione, zarówno na glebach kwaśnych jak i zasadowych.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

opis

Rośliny zielne, jednoroczne lub nietrwałe kilkuletnie ((2)3-letnie) lub byliny.

space

Liście najczęściej trójlistkowe (stąd łacińska nazwa rodzajowa), rzadko o większej liczbie listków (koniczyna łubinowata (Trifolium lupinaster)), zwykle przynajmniej dolne ogonkowe. Listki całobrzegie, drobno piłkowane lub płytko wykrojone i ząbkowane; siedzące, na krótkich ogonkach, niekiedy środkowy z dłuższym ogonkiem.
Przylistki duże, całobrzegie, często przyrośnięte na dłuższym odcinku do ogonka liściowego, czasami obejmujące pochwiasto łodygę.
Kwiatostan w formie główkowatego gęstego grona, rzadziej zbliżone do baldaszka, z zarysie okrągły, główkowaty do walcowatego. Kwiaty na niezbyt długich szypułkach lub siedzące.
Kielich o pięciu ząbkach zwykle nierównych ząbkach (dolny najdłuższy), rzadziej słabo dwuwargowy; niemal siedzący lub na szypule; z przysadką lub bez; rurka kielicha trąbkowata, rzadziej dzwonkowata; w czasie owocowania u wielu gatunków znacznie powiększona; z 5-10 nerwami, rzadziej z 20 i większą liczbą nerwów. Gardziel kielicha przeważnie z pierścieniem włosków lub ze nagim lub owłosionym zgrubieniem, rzadziej w pełni otwarta.

space

9 pręcików zrośniętych w wiązkę i jeden wolny. Słupek siedzący lub na krótkim trzonku, z 1-8 zalążkami.

space

Nasiona spłaszczone, jajowate lub niesymetrycznie sercowate.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Trifolium [🔉 tri·fo·li·um](pl) koniczyna
trifolium, -ii; trifoliatus, -a, -um; trifolius, -a, -um (lat., subst., n) — rzeczownik złożony - "trójlist" - z przedrostka tri- (trzy) i -folium,-ii (liść), nazwa naukowa dla rodzaju koniczyna (Trifolium), stosowana już w starożytnej łacinie dla koniczyn i jej podobnych roślin; w epitecie gatunkowym trifolii w dopełniaczu - "koniczyny" (np. pasożytująca na niej kanianka koniczynowa (Cuscuta trifolii)); często jako przymiotnik w epitetach gatunkowych trifoliatus,-a,-um lub trifolius,-a,-um (trójlistny, trójlistkowy)
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji