atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Tulipa orphanidea Boiss. ex Heldr. ssp. orphanidea

Tulipa hageri Tulipa hageri Tulipa hageri Tulipa hageriTulipa hageritulipan Hagera 'Splendens' (Tulipa hageri ‘Splendens’)Tulipa orphanidea ssp. whittalii
Tulipa orphanidea ssp. orphanidea
04.2019, OB Goeteborg (Szwecja); copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190400.11.pk - Tulipa orphanidea ssp. orphanidea; OB Goeteborg (Szwecja)
190400-11
leg. Paweł Kalinowski
/OB Goeteborg (Szwecja)/ #1