atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Astragalus penduliflorus Lam. [🔉 as·tra·ga·lus *]

traganek zwisłokwiatowy
Astragalus Astragalus Astragalus AstragalusAstragalustraganek długokwiatowy (Astragalus onobrychis)Astragalus monspessulanus
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
29.07.2010, dol. Smytnia, Tatry Zachodnie; copyright © by Jerzy Kruk
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Astragalus (traganek)kl 7648
Byliny. Pędy zwykle liczne, wzniesione, 30 – 80 cm wysokości. Łodygi grube, puste, często silnie rozgałęzione, gęsto ulistnione, żeberkowane; w dole odstająco, w górze przylegająco owłosione.

space

Kwitnienie (czerwiec)lipiec - sierpień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
Bardzo rzadko w Tatrach, skały i upłazy wapienne lub piaskowce kwarcytowe.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.