Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr.

torfowiec kończysty torfowca kończystego
Sphagnum recurvum auct. non P. Beauv.
na stronie — występowanie
Sphagnum fallax (torfowiec kończysty)
18.03.2010, Kęty Podlesie-Pogórze Śląskie; copyright © by Dariusz Tlałka
Sphagnum fallax (torfowiec kończysty)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.149 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku. Dopuszczony zbiór ręczny z zostawieniem nie mniej niż 75% każdego płata i zbieraniem nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw