atlas-roslin.pl
istnieją wątpliwości, czy takson jest składnikiem flory polskiej [24]

Thesium bavarum Schrank

leniec górski
Thesium Thesium Thesium ThesiumThesiumleniec alpejski (Thesium alpinum)leniec pospolity (Thesium linophyllon)