atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.385)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Carex loliacea L.

turzyca życicowa
Carex loliacea (turzyca życicowa)
14.07.2015, rez. Perkuć; copyright © by Jerzy Kruk
Carex loliacea (turzyca życicowa)
Carex loliacea (turzyca życicowa)
XL
Carex loliacea (turzyca życicowa)
Carex loliacea (turzyca życicowa)
XL
Carex loliacea (turzyca życicowa)
3D
Carex loliacea (turzyca życicowa)
3D
Carex loliacea (turzyca życicowa)
3D
Kwiatostan luźny, z 2 – 4 kłoskami, 1 – 3 cm długości. Kłoski drobne, kuliste, 3 – 5 mm długości, z 2 – 4 kwiatami żeńskimi i 1 – 2 pręcikowymi.

Pęcherzyki jajowate lub eliptyczne, (2.2)2.5 – 3.3 mm długości, ze wyraźnymi, zgrubiałymi żeberkowatymi nerwami, bez dzióbka, na szczycie ostre lub tępe; dojrzałe silnie odstające od osi kłoska.

Roślina luźnokępkowa, z cienkimi, pełzającymi kłączami. Liście żywo zielone, 1 – 2 mm szerokości.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.385 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Carex loliacea (turzyca życicowa)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka, na północnym-wschodzie Polski. Torfowiska.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050706.1.ppaw - Carex loliacea (turzyca życicowa)
050706-1
leg. Paweł Pawlikowski #3
znalezisko 20150714.2.jkr - Carex loliacea (turzyca życicowa); rez. Perkuć
150714-2
leg. Jerzy Kruk
/rez. Perkuć/ #7, 3.3D