atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Carex omskiana Meinsh. [🔉 ka·reks *]

turzyca omska
Carex elata All. ssp. omskiana (Meish.) Jalas
Carex omskiana (turzyca omska)
27.06.1976, Finlandia; copyright © by Jerzy Kruk XL
Carex omskiana (turzyca omska)
XL
Carex omskiana (turzyca omska)
XL

cechy charakterystyczne

Carex omskiana (turzyca omska)
Pęcherzyki (2.5) 3 – 3.5 mm długości i 1.5 – 1.7 (2) mm szerokości, żółtawo-jasnozielone, w górze czasem brunatnawe, bez lub z 1 – 3 (6) zwykle niewyraźnymi nerwami.

Kłos męski 1, żeńskie 3.

Przysadki kwiatów żeńskich lancetowate, ostre, bladobrązowe, 3-nerwowe.

Rośliny niższe, do 80 cm.

Liście do 3.5 mm szerokości; spodem z zaokrąglonymi brodawkami.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek borealny, spotykany w zachodniej Polsce. Szuwary, torfowiska, olsy.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19760627.KRAM228218.jkr - Carex omskiana (turzyca omska); Finlandia
760627-KRAM228218
/Finlandia/ #4