atlas-roslin.pl

skorowidz nazw roślin na literę Q

Nazwy naukowe są pisane pismem pochyłym, polskie prostym. Oznaczenia: ≀ i mała czcionka to taksony mszaków;; pozostałe oznaczenie są zasadniczo spójne z używanymi w wykazach gatunków flory Polski z 2002 i 2020 roku[491], z drobnymi zmianami i rozszerzeniami; większą czcionką pogrubioną są oznaczone nazwy (naukowe główne, nazwy polskie) gatunków i niższych rangą taksonów flory rodzimej lub trwale zadomowionych (dodatkowo oznaczone *) we florze Polski, także w wypadku gdy status taksonu jest niepewny z przypuszczeniem, że jest antropofitem (dodatkowe oznaczenie [*]) lub jest on wątpliwym składnikiem flory polskiej (dodatkowe oznaczenie ?), a także taksonów wymarłych (oznacznie +) i prawdopodobnie wymarłych (oznaczenie [+]); nazwy ważniejszych synonimów nie są pogrubione, po synonimie znajduje się znak ⟶ i nazwa główna (te jak w polskiej czekliście, czasem za IPNI); małą czcionką niepogrubioną są podane nazwy gatunków (i taksonów niższych rangą) efemerofitów (dodatkowo oznaczone **) i uprawianych (symbol ✧ jeśli są w czekliście, ✦ jeśli w niej nie umieszczone)
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
qua
✧ Quamoclit lobata (Cerv.) House  ⟶ Mina lobata Cerv. - mina klapowana
✦ Quamoclit pennata (Desr.) Bojer  ⟶ Ipomoea quamoclit L. - wilec pierzasty
✦ Quamoclit pinnata orth. err.  ⟶ Ipomoea quamoclit L. - wilec pierzasty
que
Quercus - dąb
 — ✦ acutissima Carruth - dąb ościstozębny
 — ✦ agrifolia Née - dąb wieczniezielony
 — ✧ alba L. - dąb biały
 — ✦ aliena Blume - dąb naragasziwa
 — ✦ alnifolia Poech - dąb olcholistny
 — ✦ bicolor Willd. - dąb dwubarwny
 — ✦ ×bimundorum E.J. Palmer - dąb Kolumba
 — * borealis F. Michx.  ⟶ Quercus rubra L. - dąb czerwony
 — ✦ brantii Lindl.
 — ✦ canariensis Willd. - dąb algierski
 — ✦ castaneifolia C.A. Mey. - dąb kasztanolistny
 — * cerris L. - dąb burgundzki
 — ✦ coccifera L.
 — ✧ coccinea Moench - dąb szkarłatny
 — ✧ conferta Kit.  ⟶ Quercus frainetto Ten. - dąb węgierski
 — ✦ dentata Thunb. - dąb zębaty
 — ✦ ehrenbergii Kotschy  ⟶ Quercus ithaburensis Decne. - dąb tabor
 — ✦ ellipsoidalis E.J. Hill - dąb Hilla
 — ✦ falcata Michx. - dąb sierpowaty
 — ✧ frainetto Ten. - dąb węgierski
 — ✦ garryana Douglas ex Hook. - dąb Garry'ego
 — ✦ glauca Thunb.
 — ✦ ×hispanica Lam.
 — ✦ ilex L. - dąb ostrolistny
 — ✦ ilicifolia Wangenh. - dąb niedźwiedzi
 — ✧ imbricaria Michx. - dąb gontowy
 — ✦ ithaburensis Decne. - dąb tabor
 — ✦ ithaburensis ssp. macrolepis (Kotschy) Hedge et Yalt.  ⟶ Quercus ithaburensis Decne. - dąb tabor
 — ✦ libani G. Olivier - dąb libański
 — ✧ macranthera Fisch. et C.A. Mey. ex Hohen. - dąb kaukaski
 — ✧ macrocarpa Michx. - dąb wielkoowocowy
 — mongolica Fisch. ex Ledeb. - dąb mongolski
 — ✦ muehlenbergii Engelm. - dąb Muehlenberga
 — ✦ nigra L. - dąb wodny
 — ✦ oxyodon Miq.
 — ✧ palustris Muenchh. - dąb błotny
 — pedunculata Ehrh.  ⟶ Quercus robur L. - dąb szypułkowy
 — petraea (Matt.) Liebl. - dąb bezszypułkowy
 — ✦ phellos L. - dąb wierzbolistny
 — ✦ phillyreoides A. Gray
 — ✦ pontica K. Koch - dąb pontyjski
 — ✦ ×pseudoturneri C.K. Schneid.  ⟶ Quercus ×turneri Willd. - dąb Turnera
 — * pubescens Willd. - dąb omszony EN
 — robur L. - dąb szypułkowy
 — ×rosacea Bechst. - dąb Bechsteina
 — * rubra L. - dąb czerwony
 — ✦ serrata Murray - dąb piłkowany
 — sessiliflora Salisb.  ⟶ Quercus petraea (Matt.) Liebl. - dąb bezszypułkowy
 — sessilis Ehrh.  ⟶ Quercus petraea (Matt.) Liebl. - dąb bezszypułkowy
 — ✦ shumardii Buckley - dąb Shumarda
 — ✦ spinosa David
 — ✦ suber L. - dąb korkowy
 — ✦ texana Buckley - dąb teksański
 — trojana Webb - dąb macedoński
 — ✦ tuberculata Liebm.
 — ✦ ×turneri Willd. - dąb Turnera
 — ✦ variabilis Blume
 — ✦ vaseyana Buckley
 — ✦ velutina Lam. - dąb barwierski
 — ✦ ×warei T.L. Green et W.J. Hess - dąb Ware'a
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
qui
quinoa - Chenopodium quinoa L.
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji