atlas-roslin.pl

Sphagnum palustre L.

torfowiec błotny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
02.08.2019, Lesica k. Międzylesia, Ziemia Kłodzka; copyright © by Marek Snowarski XL
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
XL
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
XL
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
XL
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
XL
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
XL
liść łodyżkowy
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
XL
liść gałązkowy
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
liść gałązkowy
cechy diagnostyczne w kluczu:Sphagnum sect. Sphagnumkl 10108

występowanie

Mszaki.[360]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.117 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
Sphagnum palustre (torfowiec błotny)
Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190802.1.19 - Sphagnum palustre (torfowiec błotny); Lesica k. Międzylesia, Ziemia Kłodzka
190802-1
leg. Marek Snowarski
/Lesica k. Międzylesia, Ziemia Kłodzka/ #27
znalezisko 20190802.2.19 - Sphagnum palustre (torfowiec błotny); Lesica k. Międzylesia, Ziemia Kłodzka
190802-2
leg. Marek Snowarski
/Lesica k. Międzylesia, Ziemia Kłodzka/ #31
znalezisko 20191108.8.19 - Sphagnum palustre (torfowiec błotny); Kamieniec k. Szumiradu
191108-8
leg. Marek Snowarski
/Kamieniec k. Szumiradu/ #18
znalezisko 20191108.2b.19 - Sphagnum palustre (torfowiec błotny); dolina rzeczki Budkowiczanki k. Kamieńca k. Szumiradu
191108-2b
leg. Marek Snowarski
/dolina rzeczki Budkowiczanki k. Kamieńca k. Szumiradu/ #9
znalezisko 20191108.2.19 - Sphagnum palustre (torfowiec błotny); dolina rzeczki Budkowiczanki k. Kamieńca k. Szumiradu
191108-2
leg. Marek Snowarski
/dolina rzeczki Budkowiczanki k. Kamieńca k. Szumiradu/ #21