Teucrium Teucrium Teucrium TeucriumTeucriumożanka pirenejska (Teucrium pyrenaicum)ożanka nierównoząbkowa (Teucrium scorodonia)
Teucrium scordium (ożanka czosnkowa)
09.07.2006 copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Teucrium scordium (ożanka czosnkowa)
Teucrium scordium (ożanka czosnkowa)
Teucrium scordium (ożanka czosnkowa)
Teucrium scordium (ożanka czosnkowa)
Teucrium scordium (ożanka czosnkowa)
Teucrium scordium (ożanka czosnkowa)
Teucrium scordium (ożanka czosnkowa)
cechy diagnostyczne w kluczu:Teucrium (ożanka)kl 5292

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Teucrium scordium (ożanka czosnkowa)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.