↓niekwiaty purpurowe do liliowych
Tragopogon porrifolius (kozibród porolistny)
Tragopogon porrifolius (kozibród porolistny)
Tragopogon porrifolius (kozibród porolistny)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Niełupki pokryte łuseczkami.
  Uprawiany (warzywo korzeniowe salsefia) i dziczejący.
↑nie kwiaty żółte; rośliny dziko rosnące
↓nieszypułki pod koszyczkiem silnie, maczugowato zgrubiałe, rozdęte
Tragopogon maior
szypuła kwiatowa
Tragopogon dubius ssp. major
Tragopogon maior
koszyczek, widok z góry
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Niełupki 24-41 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Tragopogon dubius Scop. (kozibród wielki)
wystepowanie - Tragopogon dubius (kozibród wielki)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Suche przydroża, nasypy, murawy, miejsca ruderalne.
↑nie szypułki pod koszyczkiem niezgrubiałe lub słabo (do 1.5× szersze)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Niełupki 14-25 (29) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nierośliny młode oficie pajęczynowato-kutnerowato owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Niełupki wąskowrzecionowate, stopniowo zwężone w krótki dzióbek, równy ok. połowie długości rozszerzonej części niełupki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Tragopogon floccosus Waldst. et Kit. (kozibród pajęczynowaty)
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit[491]
  Piaski.
↑nie rośliny nagie lub młode słabo wełnisto owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Niełupki wrzecionowate, wydłużone w długi dzióbek, ± równy rozszerzonej części niełupki.
  Tragopogon pratensis s.l.
↓niebrzeżne kwiaty języczkowate ok. 1.5× dłuższe od listków okrywy
Tragopogon orientalis (kozibród wschodni)
okrywy koszyczka
Tragopogon orientalis (kozibród wschodni)
kwiat
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Worki pylnikowe żółte, w górnej 1/2-3/4 z pięcioma równoległymi fioletowoczarnymi prążkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Tragopogon orientalis L. (kozibród wschodni)
wystepowanie - Tragopogon orientalis (kozibród wschodni)
syn. Tragopogon pratensis L. ssp. orientalis (L.) Čelak. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie brzeżne kwiaty języczkowate krótsze lub ± długości listków okrywy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Worki pylnikowe żółte tylko w nasadzie, w górnej 1/4-1/2 fioletowoczarne do czarnych, rzadko brązowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Tragopogon pratensis L.
↓niebrzeżne kwiaty języczkowe prawie długości okrywy, wyraźnie dłuższe od środkowych
Tragopogon pratensis ssp. pratensis (kozibród łąkowy typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty brzeżne znacznie dłuższe od środkowych, prawie równie długie jak okrywa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie kwiaty języczkowe znacznie krótsze od okrywy, brzeżne i środkowe podobnej długości
Tragopogon pratensis ssp. minor (kozibród łąkowy mniejszy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Języczki kwiatów brzeżnych nieznacznie dłuższe od środkowych i 1/2-2/3 długości okrywy; jasnożółte, często brązowawo obrzeżone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Tragopogon pratensis L. ssp. minor (Mill.) Wahlenb. (kozibród łąkowy mniejszy)
wystepowanie - Tragopogon pratensis ssp. minor (kozibród łąkowy mniejszy)
syn. Tragopogon minor Mill. · prawdopodobny antropofit (brak w czekliście)[491]
  Miejsca ruderalne, suche murawy.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 [71.7]
 • Tzvelev N.N., 1989 — Flora Partis Europaeae URSS. T.8 [86.8]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1972 — Tom XIII. [16.13]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Bobrov, E.G., Tzvelev, N.N., 1964 — Flora URSS T.29 [85.29]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. V [448]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji