atlas-roslin.pl

Tragopogon [🔉 tra·go·po·gon]

kozibród
  
↓niekwiaty purpurowe do liliowych
Tragopogon porrifolius (kozibród porolistny)
Tragopogon porrifolius (kozibród porolistny)
Tragopogon porrifolius (kozibród porolistny)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Niełupki pokryte łuseczkami.
  Uprawiany (warzywo korzeniowe salsefia) i dziczejący.
  
  
↑nie kwiaty żółte; rośliny dziko rosnące
  
    
↓nieszypułki pod koszyczkiem silnie, maczugowato zgrubiałe, rozdęte
Tragopogon maior
Tragopogon dubius ssp. major
Tragopogon maior
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· Niełupki 24 – 41 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Tragopogon dubius (kozibród wielki)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche przydroża, nasypy, murawy, miejsca ruderalne.
    
    
↑nie szypułki pod koszyczkiem niezgrubiałe lub słabo (do 1.5× szersze)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· Niełupki 14 – 25 (29) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
    
      
↓nierośliny młode oficie pajęczynowato-kutnerowato owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Niełupki wąskowrzecionowate, stopniowo zwężone w krótki dzióbek, równy ok. połowie długości rozszerzonej części niełupki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
Tragopogon floccosus (kozibród pajęczynowaty)
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit
  Piaski.
      
      
↑nie rośliny nagie lub młode słabo wełnisto owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Niełupki wrzecionowate, wydłużone w długi dzióbek, ±równy rozszerzonej części niełupki.
  Tragopogon pratensis s.l.
      
        
↓niebrzeżne kwiaty języczkowate ok. 1.5× dłuższe od listków okrywy
Tragopogon orientalis (kozibród wschodni)
Tragopogon orientalis (kozibród wschodni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rog ...
· Worki pylnikowe żółte, w górnej 1/2 – 3/4 z pięcioma równoległymi fioletowoczarnymi prążkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji ...
Tragopogon orientalis (kozibród wschodni)
wystepowanie
syn. Tragopogon pratensis ssp. orientalis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
↑nie brzeżne kwiaty języczkowate krótsze lub ±długości listków okrywy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w p ...
· Worki pylnikowe żółte tylko w nasadzie, w górnej 1/4 – 1/2 fioletowoczarne do czarnych, rzadko brązowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
  Tragopogon pratensis L.
        
          
↓niebrzeżne kwiaty języczkowe prawie długości okrywy, wyraźnie dłuższe od środkowych
Tragopogon pratensis ssp. pratensis (kozibród łąkowy typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Kwiaty brzeżne znacznie dłuższe od środkowych, prawie równie długie jak okrywa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
          
          
↑nie kwiaty języczkowe znacznie krótsze od okrywy, brzeżne i środkowe podobnej długości
Tragopogon pratensis ssp. minor (kozibród łąkowy mniejszy)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Języczki kwiatów brzeżnych nieznacznie dłuższe od środkowych i 1/2 – 2/3 długości okrywy; jasnożółte, często brązowawo obrzeżone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
Tragopogon pratensis ssp. minor (kozibród łąkowy mniejszy)
wystepowanie
syn. Tragopogon minor · prawdopodobny antropofit (w czekl. 2002 inaczej lub brak)
  Miejsca ruderalne, suche murawy.