atlas-roslin.pl

Leptodictyum humile (P.Beauv.) Ochyra

tęposz niski

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.57 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
W okresie 2004 – 14 r. podlegał ochronie ścisłej.