atlas-roslin.pl
mszaki [360]

Thuidium [🔉 tu·id·ium]

tujowiec
  
  
  
↑nie szczytowe komórki listków gałązkowych z 2 – 3 zbliżonymi do siebie brodawkami, tworzącymi jakby koronę
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
"koronka" brodawek na szczytowej komórce u listków gałązkowych
  
    
↓niebrodawki nibylistków znajdują się w pobliżu górnej, poprzecznej ściany komórki; żebro wyraźne aż do końca
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Żebro silne, wyraźne aż do końca (wypełnia szczyt liścia, który przez to jest w przekroju poprzecznym okrągły).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
    
    
↑nie brodawki nibylistków znajdują się w środkowej części podłużnej ściany komórki; żebro stopniowo zanika ku końcowi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Żebro stopniowo zanika, słabieje ku końcowi (szczyt liścia w przekroju płaski).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
    
      
↓nieliście łodygowe z włosowatym kończykiem
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
XL
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
      
      
↑nie liście łodygowe bez włosowatego kończyka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym r ...
      

uwagi

W okresie 2004 – 14 r. ochronie częściowej podlegał cały rodzaj, obecnie gatunki rodzaju są wyspecyfikowane (forma ochrony się nie zmieniła).

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Thuidium [🔉 tu·id·ium](pl) tujowiec
Nazwa rodzaju akcentuje podobieństwo wielokrotnie rozgałęzionych gałązek do tych u drzew i krzewów z rodzaju żywotnik (Thuja).
(lat. z gr.) thya (thyia), -ae f; thyon, -i n; θύον, θύα subst.
w starożytnej Grecji to nazwa drzewa cenionego dla intensywnie aromatycznego drewna i żywicy (sandarak) w ofiarnych kadzidłach; żywica używana do produkcji werniksów; Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. (cyprzyk czteroklapowy) ≡ Callitris quadrivalvis Rich. et A. Rich. [459s1939]; obecnie gatunek ten nie należy do rodzaju żywotnik (Thuja) ale dał mu nazwę
(gr.) -idium (n II)
zdrabniająca końcówka dodawana do rzeczownika