⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: mchy bocznozarodniowe (plagiotropowe)]
  
  
  
szczytowe komórki listków gałązkowych z 2-3 zbliżonymi do siebie brodawkami, tworzącymi jakby koronę (↑nie)
  
    
brodawki nibylistków znajdują się w pobliżu górnej, poprzecznej ściany komórki; żebro wyraźne aż do końca (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Żebro silne, wyraźne aż do końca (wypełnia szczyt liścia, który przez to jest w przekroju poprzecznym okrągły).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
    
    
brodawki nibylistków znajdują się w środkowej części podłużnej ściany komórki; żebro stopniowo zanika ku końcowi (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Żebro stopniowo zanika, słabieje ku końcowi (szczyt liścia w przekroju płaski).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
    
      
liście łodygowe z włosowatym kończykiem (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
      
      
liście łodygowe bez włosowatego kończyka (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym r ...
      

uwagi

W okresie 2004-14 r. ochronie częściowej podlegał cały rodzaj, obecnie gatunki rodzaju są wyspecyfikowane (forma ochrony się nie zmieniła).