nazwa pozycji klucza *alternatywy dla tej pozycji · do pozycji w szablonie klucza: (z) · powrót z szablonu klucza: (p)
szczytowe komórki listków gałązkowych z 2-3 zbliżonymi do siebie brodawkami, tworzącymi jakby koronę
*szczytowa komórka listków gałązkowych ostro zakończona, bez brodawek
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
"koronka" brodawek na szczytowej komórce u listków gałązkowych
brodawki nibylistków znajdują się w pobliżu górnej, poprzecznej ściany komórki; żebro wyraźne aż do końca
*brodawki nibylistków znajdują się w środkowej części podłużnej ściany komórki; żebro stopniowo zanika ku końcowi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Żebro silne, wyraźne aż do końca (wypełnia szczyt liścia, który przez to jest w przekroju poprzecznym okrągły).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
brodawki nibylistków znajdują się w środkowej części podłużnej ściany komórki; żebro stopniowo zanika ku końcowi
*brodawki nibylistków znajdują się w pobliżu górnej, poprzecznej ściany komórki; żebro wyraźne aż do końca
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Żebro stopniowo zanika, słabieje ku końcowi (szczyt liścia w przekroju płaski).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
liście łodygowe z włosowatym kończykiem
*liście łodygowe bez włosowatego kończyka
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
XL
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
liście łodygowe bez włosowatego kończyka
*liście łodygowe z włosowatym kończykiem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony

uwagi

W okresie 2004-14 r. ochronie częściowej podlegał cały rodzaj, obecnie gatunki rodzaju są wyspecyfikowane (forma ochrony się nie zmieniła).

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Thuidium [🔉 tu·id·ium](pl) tujowiec
Nazwa rodzaju akcentuje podobieństwo wielokrotnie rozgałęzionych gałązek do tych u drzew i krzewów z rodzaju żywotnik (Thuja).
thya (thyia), -ae f; thyon, -i n; θύον, θύα (lat. z gr., subst.) — w starożytnej Grecji to nazwa drzewa cenionego dla intensywnie aromatycznego drewna i żywicy (sandarak) w ofiarnych kadzidłach; żywica używana do produkcji werniksów; Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. (cyprzyk czteroklapowy) ≡ Callitris quadrivalvis Rich. et A. Rich. [459]; obecnie gatunek ten nie należy do rodzaju żywotnik (Thuja) ale dał mu nazwę
-idium (n II) (gr.) — zdrabniająca końcówka dodawana do rzeczownika
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji