atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Tulipa hageri Heldr.

tulipan Hagera
Tulipa orphanidea Boiss. ex Heldr.