takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Carex atherodes Spreng.

turzyca oścista
Carex aristata R. Br.
Carex atherodes (turzyca oścista)
14.09.2011, dolina rzeki Jarki, wieś Borkowiny, Pojezierze Zachodniosuwalskie; copyright © by Artur Pliszko
Carex atherodes (turzyca oścista)
Carex atherodes (turzyca oścista)
Carex atherodes (turzyca oścista)
Carex atherodes (turzyca oścista)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadka, na północy i zachodzie Polski. Szuwary, torfowiska niskie.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.