atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Thlaspi bellidifolium Griseb.

Noccaea bellidifolia (Griseb.) F.K. Mey.
Thlaspi Thlaspi Thlaspi ThlaspiThlaspitobołki górskie (Thlaspi montanum)
Thlaspi bellidifolium
12.04.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Thlaspi bellidifolium
12.04.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140412.14.js - Thlaspi bellidifolium; OB Uniw. Wrocławskiego
140412-14
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #2