atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Scutellaria hastifolia L.

tarczyca oszczepowata tarczyca oszczepolistna
Scutellaria Scutellaria Scutellaria ScutellariaScutellariatarczyca wyniosła (Scutellaria altissima)tarczyca mniejsza (Scutellaria minor)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
01.07.2017 copyright © by Maria Zacharczuk XL
Scutellaria hastifolia e 3
pęd z kwiatami
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
cechy diagnostyczne w kluczu:Scutellaria (tarczyca)kl 8923

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka. Wilgotne łąki i zarośla; brzegi wód.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.