atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Scutellaria hastifolia L. [🔉 sku·tel·la·ri·a *]

tarczyca oszczepowata, tarczyca oszczepolistna
Scutellaria Scutellaria Scutellaria ScutellariaScutellariatarczyca wyniosła (Scutellaria altissima)tarczyca mniejsza (Scutellaria minor)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
01.07.2017 copyright © by Maria Zacharczuk XL
Scutellaria hastifolia e 3
pęd z kwiatami
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
cechy diagnostyczne w kluczu:Scutellaria (tarczyca)kl 8923

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)
Rzadka. Wilgotne łąki i zarośla; brzegi wód.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.