atlas-roslin.pl

rok 2015

20 grudnia 2015

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka: turzyca skalna (Carex rupestris), ostróżka wyniosła wschodniokarpacka (Delphinium elatum ssp. nacladense), ostróżka wyniosła typowa (Delphinium elatum ssp. elatum), perz sitowy nadmorski (Elymus farctus ssp. boreali-atlanticus), fiołek trwały (Viola saxatilis)
i uzupełnienie fotografii: rogownica drobnokwiatowa (Cerastium brachypetalum), krwawnik szczecinkolistny (Achillea setacea), owsica omszona (Avenula pubescens), róża alpejska (Rosa pendulina), jastrzębiec pomarańczowy (Hieracium aurantiacum), sesleria Bielza (Sesleria bielzii), sit Gerarda (Juncus gerardi), ostrzew spłaszczony (Blysmus compressus), dziewięćsił pośredni (Carlina intermedia).

Uzupełnienie fotografii Krystiana Florkowskiego: selery błotne (Apium repens).

Nowy gatunek z fotografiami Wojciecha Maksymiliana Szymańskiego: dynia srebrnonasienna (Cucurbita argyrosperma).

Uzupełnienie informacji o występowaniu: przytulia szwedzka (Galium suecicum).

Dodanie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: jednoliścienne (Monocotyledoneae) oraz uzupełnienie opisów gatunków linkowanych bezpośrednio z tych kluczy.

Serdecznie dziękuję Jerzemu Krukowi za kilka uwag i korekt.

To chyba ostatnia aktualizacja przed Świętami i Nowym Rokiem. Życzę wszystkim Wesołych Świąt i udanego Nowego Roku.

7 grudnia 2015

Dodanie klucza dla rodzajów: pokrzywa (Urtica) i łyszczec (Gypsophila) oraz uzupełnienie opisów gatunków.

Nowe gatunki z fotografiami Wojciecha Maksymiliana Szymańskiego: pokrzywa poziewnikolistna (Urtica galeopsifolia), Amorphophallus rivierei
oraz uzupełnienie fotografii: psianka czarna (Solanum nigrum) (odmiana humile).

3 grudnia 2015

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka: kosmatka żółtawa (Luzula luzulina), turzyca szczupła (Carex disperma), kostrzewa nibyowcza (Festuca pseudovina), kostrzewa Gautiera (Festuca gautieri), turzyca wąskolistna (Carex stenophylla), starzec cienisty (Senecio umbrosus)
i uzupełnienie fotografii: kostrzewa ametystowa (Festuca amethystina), turzyca dwupienna (Carex dioica), kostrzewa poleska (Festuca polesica), soliród zielny (Salicornia europaea), starzec bagienny (Senecio paludosus), turzyca życicowa (Carex loliacea)

Dzięki inicjatywie Wojciecha Maksymiliana Szymańskiego, który przesłał zdjęcia i notki, nowe strony rzadko uprawianych roślin użytkowych itp.: Hablitzia tamnoides (szpinak kaukaski), ziemniaczka sercowata (Thladiantha dubia).

Dziękuję Piotrowi Kwiatkowskiemu za zwrócenie uwagi na pomyłkę na stronie SubAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi — gatunki wyróżniające były podane jako charakterystyczne.
Dziękuję Matyldzie Rudak za informację o literówce w nazwie zawilca narcyzowego. Dopisałem też notkę o problemie z nomenklaturą tego gatunku.

15 listopada 2015

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka: sit Gerarda (Juncus gerardi), wierzba dwubarwna (Salix bicolor), wierzba wawrzynkowa (Salix daphnoides), wierzba śniada (Salix starkeana), wierzba wyniosła (Salix ×rubens)
i uzupełnienie fotografii: wierzba ostrolistna (Salix acutifolia), wierzba szwajcarska (Salix helvetica), wierzba lapońska (Salix lapponum), wierzba szwajcarska (Salix helvetica), wierzba borówkolistna (Salix myrtilloides), wierzba płożąca (Salix repens).
Dziękuję za kilka uwag-korekt oraz opracowanie zdjęć Barbary Sudnik-Wójcikowskiej i Zygmunta Dajdoka.

Nowy takson z fotografiami Barbary Sudnik-Wójcikowskiej: rdest szczawiolistny Brittingera (Polygonum lapathifolium ssp. brittingeri)
i uzupełnienie fotografii: babka pierzasta (Plantago coronopus), mannica nadmorska (Puccinellia maritima).

Nowy takson z fotografiami Zygmunta Dajdoka: Calystegia pulchra.

Nowy takson z fotografiami Piotra Kobierskiego: mięta polej (Mentha pulegium)
i uzupełnienie fotografii: traganek pęcherzykowaty (Astragalus cicer), klinopodium pospolite (Clinopodium vulgare), oman łąkowy (Inula britannica), gorysz siny (Peucedanum cervaria), pięciornik niski (Potentilla supina), płesznik zwyczajny (Pulicaria vulgaris), przetacznik pagórkowy (Veronica teucrium), zachyłka oszczepowata (Phegopteris connectilis).

Dziękuję Birute Karpaviciene za zwrócenie uwagi na mylnie przypisane fotografie czosnków.

Drobne uzupełnienie klucza do czosnków.

Usunięcie formularza do dodawania danych do mapek występowania bezpośrednio z ich strony. Formularz był niestety okresowo macany przez spam-boty, a że stron z formularzem było kilka tysięcy - sprawiało to niejaki kłopot administracyjny. Dane można przesyłać tradycyjnie, mejlem.

Uzupełnienie informacji o występowaniu: sit błotny (Juncus tenageia), szczwół plamisty (Conium maculatum), wielosił błękitny (Polemonium caeruleum), kosaciec syberyjski (Iris sibirica), przytulia północna (Galium boreale), sit białawy (Juncus anthelatus), sitowie amerykańskie (Scirpus georgianus), turzyca Reichenbacha (Carex pseudobrizoides).

12 października 2015

Nowe taksony: mietlica psia (Agrostis canina) (fot. Jerzy Kruk) i Galium taurinum (fot. Marek Malicki).

Kilka drobnych poprawek i jedno istotniejsze uzupełnienie — dla syntaksonu Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis nie były podane gatunki charakterystyczne, teraz zostały uzupełnione. Dziękuję Piotrowi Kwiatkowskiemu za zwrócenie uwagi na ten brak.

30 czerwca 2015

Nowy takson z fotografiami Konrada Ciesielskiego: dwulistnik pszczeli (Ophrys apifera) i uzupełnienie fotografii: koślaczek stożkowaty (Anacamptis pyramidalis).

Nowy takson z fotografiami Marcina Nobisa: pałka Shuttlewortha (Typha shuttleworthii) (za przesłanie fotografii dziękuję Jerzemu Krukowi).

Nowy takson z fotografiami Waldemara Szarańca: chrobotek reniferowy [porost] (Cladonia rangiferina)

Nowy takson z fotografiami Joanny Boisse: aster tybetański (Aster tibeticus) i uzupełnienie fotografii: krwawnik wielkolistny (Achillea macrophylla).

Kilka uwag i korekt wskazanych przez Jerzego Kruka i Dariusza Tlałkę. Dziękuję.

7 czerwca 2015

18 maja 2015

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka: kostrzewa czarniawa (Festuca nigrescens), kostrzewa czerwona (s.s.) (Festuca rubra s.str.), rutewka pojedyncza (Thalictrum simplex)
i uzupełnienie fotografii: miłek letni (Adonis aestivalis), kostrzewa owcza (s.str.) (Festuca ovina s.str.), przewiercień okrągłolistny (Bupleurum rotundifolium), włóczydło polne (Caucalis platycarpos), kostrzewa blada (Festuca pallens), Festuca psammophila × ovina, jastrzębiec sabaudzki (Hieracium sabaudum), bniec dwudzielny (Melandrium noctiflorum), czarnuszka polna (Nigella arvensis), driakiew wonna (Scabiosa canescens), kostrzewa murawowa (Festuca trachyphylla), sesleria tatrzańska (Sesleria tatrae), kostrzewa walezyjska (Festuca valesiaca), zamętnica błotna typowa (Zannichellia palustris ssp. palustris), przetacznik obcy typowy (Veronica peregrina ssp. peregrina).

Dodanie nowych taksonów z fotografiami Artura Pliszko: przymiotno ostre typowe (Erigeron acris ssp. acris), przymiotno ostre nagie (Erigeron acris ssp. droebachiensis), przymiotno ostre późne (Erigeron acris ssp. serotinus), Erigeron ×huelsenii.

Klucz-tabela porównawcza do taksonów w obrębie szeroko ujętego przymiotna ostrego (Erigeron acris) (za [298]).

Nowy takson z fotografiami Piotra Kobierskiego: kosmatka licznokwiatowa (Luzula multiflora)
i uzupełnienie fotografii: turzyca palczasta (Carex digitata), turzyca loarska (Carex ligerica), groszek wiosenny (Lathyrus vernus), niezapominajka piaskowa (Myosotis stricta), kosmatka owłosiona (Luzula pilosa), niezapominajka różnobarwna (Myosotis discolor), miodunka ćma (Pulmonaria obscura), wyka wielkokwiatowa (Vicia grandiflora), wyka lędźwianowata (Vicia lathyroides), wyka płotowa (Vicia sepium).

Uzupełnienie fotografii Konrada Ciesielskiego: storczyk trójzębny (Orchis tridentata).

Uzupełnienie fotografii Waldemara Szarańca: przegorzan węgierski (Echinops exaltatus).

Tabela porównawcza do oznaczania gatunków z rodzaju miodunka (Pulmonaria) (+opisy gatunków).

Uzupełnienie informacji o oznaczaniu lepiężników (Petasites) po liściach i o gatunkach wtedy podobnych.

19 kwietnia 2015

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka: kostrzewa Duvala (Festuca duvalii), rogownica leśna (Cerastium sylvaticum), kostrzewa owcza (s.str.) (Festuca ovina s.str.), wiechlina babiogórska (Poa babiogorensis), kostrzewa pochwiasta (Festuca vaginata), rdestnica drobna (Potamogeton pusillus), tymotka kolankowata (Phleum hubbardii), tojad Berdaua typowy (Aconitum ×berdaui nssp. berdaui), rozrzutka nadobna (Woodsia pulchella), rdestnica wydłużona (Potamogeton praelongus), rdestnica fałdowana (Potamogeton ×undulatus)
i uzupełnienie fotografii: szczotlicha siwa (Corynephorus canescens), turzyca odległokłosa (Carex distans), rogownica wielkoowockowa (Cerastium macrocarpum), głodek żółty (Draba nemorosa), kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium), jastrzębiec siny (Hieracium bifidum), tymotka alpejska (Phleum commutatum), sit dwudzielny (Juncus bufonius), rdestnica pływająca (Potamogeton natans), sit chudy (Juncus tenuis), zamętnica błotna typowa (Zannichellia palustris ssp. palustris), wiechlina wiotka (Poa laxa), bagno zwyczajne (Ledum palustre), wełnianka pochwowata (Eriophorum vaginatum), pszonak pieniński (Erysimum pieninicum), traganek jasny (Astragalus australis), jałowiec sabiński (Juniperus sabina), przywrotnik kosmaty (Alchemilla glaucescens), zanokcica północna (Asplenium septentrionale), rdestnica ostrolistna (Potamogeton acutifolius), jastrzębiec gałęzisty (Hieracium barbatum), tymotka łąkowa (Phleum pratense), zanokcica niemiecka (Asplenium ×alternifolium), rdestnica Berchtolda (Potamogeton berchtoldii), jastrzębiec sabaudzki (Hieracium sabaudum), lepnica gajowa (Silene nemoralis), kosmaczek Schultesa (Pilosella schultesii), rdestnica połyskująca (Potamogeton lucens), rdestnica stępiona (Potamogeton obtusifolius), rdestnica nawodna (Potamogeton nodosus), muchotrzew solniskowy (Spergularia salina), pałka wysmukła (Typha laxmannii), rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus), stuckenia grzebieniasta (Stuckenia pectinata), rozrzutka brunatna (Woodsia ilvensis), przetacznik lśniący (Veronica polita).

Uzupełnienie fotografii Przemysława Drzewieckiego: jemioła pospolita typowa (Viscum album ssp. album).

Nowe taksony z fotografiami Piotra Kobierskiego: sit błotny (Juncus tenageia), sit białawy (Juncus anthelatus), sitowie amerykańskie (Scirpus georgianus)
i uzupełnienie fotografii: oczeret jeziorny (Schoenoplectus lacustris).

16 kwietnia 2015

Nowe taksony: jodła olbrzymia (Abies grandis) (+opis), jodła grecka (Abies cephalonica) (+opis)
i uzupełnienie fotografii: dereń świdwa (Cornus sanguinea), jodła nikkońska (Abies homolepis) (+opis), jodła hiszpańska (Abies pinsapo) (+opis), jodła jednobarwna (Abies concolor) (+uzupełnienie klucza rodzaju), dereń świdwa (Cornus sanguinea), lepiężnik różowy (Petasites hybridus), choina kanadyjska (Tsuga canadensis), ambrowiec amerykański (Liquidambar styraciflua), żywotnik olbrzymi (Thuja plicata), sośnica japońska (Sciadopitys verticillata), cypryśnik błotny (Taxodium distichum), świerk serbski (Picea omorika), sosna limba (Pinus cembra), sosna wydmowa (Pinus contorta), sosna czarna (Pinus nigra), sosna himalajska (Pinus wallichiana), sosna żółta (Pinus ponderosa), świerk Brewera (Picea breweriana),świerk kaukaski (Picea orientalis), jałowiec pospolity (Juniperus communis), kalina sztywnolistna (Viburnum rhytidophyllum), Prunus cerasifera ‘Pissardii’. Wizyta w parku i arboretum, po huraganowych wiatrach sprzed Wielkanocy, dała dostęp do zrzuconych gałązek i wykonania fotografii detali w zbliżeniu także w przypadku drzew z wysoko osadzoną koroną.

Drobna modyfikacja sposobu wyświetlania strony na urządzaniach o niskiej rozdzielczości (smartfony, tablety itp.) — powinno być wygodniej, choć pewnych rzeczy się niestety nie przeskoczy przy małym wyświetlaczu; to jednak atlas.

3 kwietnia 2015

Nowy takson z fotografiami Pawła Kalinowskiego: Carex ×leutzii
i uzupełnienie fotografii: sit żabi (Juncus ranarius), sit czarny (Juncus atratus), pięciornik siwy (Potentilla inclinata), solanka kolczysta ruska (Salsola kali ssp. ruthenica).

Różne drobne korekty związane z dodanymi ostatnio fotografiami Pawła Kalinowskiego — dziękuję autorowi za wnikliwe przejrzenie i korekty. Jedna z nich była impulsem do przebudowania stron rodzaju gajowiec (Galeobdolon) i dodania klucza-tabeli porównawczej do gatunków.

Nowy takson z fotografiami Ryszarda Kamińskiego: żabienica jaskrowata (Baldellia ranunculoides).

Nowy takson z fotografiami Roberta Puchalskiego: łubin krzewiasty (Lupinus arboreus)
i uzupełnienie fotografii: mlecz zwyczajny (Sonchus oleraceus), kokorycz pełna (Corydalis solida), bodziszek leśny (Geranium sylvaticum), lucerna sierpowata (Medicago falcata), krzyżownica czubata (Polygala comosa), miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum), orlik pospolity (Aquilegia vulgaris), pięciornik biały (Potentilla alba), siódmaczek leśny (Trientalis europaea), przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys).

Uzupełnienie fotografii Witolda Ziaji: palczatka kosmata (Bothriochloa ischaemum), ostrożeń siedmiogrodzki (Cirsium decussatum), prosienicznik plamisty (Hypochoeris maculata), ostnica włosowata (Stipa capillata), cebulica dwulistna (Scilla bifolia), podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha), Orchis ×hybrida.

Uzupełnienie fotografii Marka Snowarskiego: sosna czarna (Pinus nigra), daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii), sosna amerykańska (Pinus strobus), świerk pospolity (Picea abies), glediczja trójcierniowa (Gleditsia triacanthos), tawuła japońska (Spiraea japonica), grab pospolity (Carpinus betulus), ligustr pospolity (Ligustrum vulgare), wierzba całolistna (Salix integra), Prunus cerasifera ‘Pissardii’, migdałowiec trójklapowy (Amygdalus trilobata), forsycja pośrednia (Forsythia ×intermedia), jodła jednobarwna (Abies concolor) (+ klucz do rodzaju), sosna rumelijska (Pinus peuce)

Uzupełnienie informacji o występowaniu:
• kilkadziesiąt kwadratów dla znalezisk Pawła Kalinowskiego [PK: w przypadku Carex, Hieracium i Oenothera są to dane częściowo jeszcze niepublikowane; okazy oznaczone odpowiednio przez H. Więcław, Z. Szeląga i K. Rostańskiego]: trybula ogrodowa (Anthriscus cerefolium), łopian gajowy (Arctium nemorosum), aster różnobarwny (Symphyotrichum ×versicolor), łoboda różnonasienna (Atriplex heterosperma), gorczycznik pośredni (Barbarea intermedia), stokłosa groniasta (Bromus racemosus), turzyca dwupienna (Carex dioica), Carex ×involuta, turzyca sitowata (Carex juncella), Carex ×rotae, Carex ×elytroides, Carex ×ruedtii, Carex ×schatzii, Centaurea varnensis, komosa szypułowa (Chenopodium pedunculare), Cirsium ×erucagineum, goździk polny (Dianthus campestris), słonecznik jaskrawy (Helianthus ×laetiflorus), jastrzębiec skupiony (Hieracium ambiguum), jastrzębiec suchy (Hieracium aridum), kosmaczek ścierniskowy (Pilosella arvicola), jastrzębiec ramienisty (Hieracium bracchiatum), jastrzębiec wierzchotkowy (Hieracium cymosum), jastrzębiec Koernickiego (Hieracium koernickeanum), kosmaczek wysoki (Pilosella piloselloides), jastrzębiec pruski (Hieracium prussicum), jasnota mieszańcowa (Lamium incisum), lnica polna (Linaria arvensis), lnica kreskowana (Linaria repens), wiesiołek zgiętoosiowy (Oenothera albipercurva), wiesiołek wydmowy (Oenothera ammophila), wiesiołek Kazimierza (Oenothera ×casimiri), wiesiołek Isslera (Oenothera issleri), wiesiołek dziwny (Oenothera paradoxa), wiesiołek wierzbolistny (Oenothera depressa), wiesiołek pachnący (Oenothera suaveolens), wiesiołek nyski (Oenothera victorini), wiesiołek Weina (Oenothera wienii), Oenothera ×albisubcurva, Papaver albiflorum, gruszyczka średnia (Pyrola media), gojnik drobnokwiatowy (Sideritis montana), wyka pannońska (Vicia pannonica), wulpia mysi ogon (Vulpia myuros).
cieszynianka wiosenna (Hacquetia epipactis) (Augustyn Pawlik)

Dziękuję mojemu Ojcu za gigantyczną pomoc w przygotowaniu referencji literaturowych. Finisz, to już była ostatnia partia zaległych referencji.

27 marca 2015

Uzupełnienia fotografii: miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba) (+opis), bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens), ognik szkarłatny (Pyracantha coccinea), surmia bignoniowa (Catalpa bignonioides), świerk serbski (Picea omorika) (+opis i klucz do rodzaju), klon francuski (Acer monspessulanum) (+opis i uzupełnienie klucza na stronie rodzaju), orzech czarny (Juglans nigra), kasztan jadalny (Castanea sativa) (+opis i klucz do rodzaju), sosna Armanda (Pinus armandii) (+opis i klucz do rodzaju), sosna czarna (Pinus nigra), orzesznik pięciolistkowy (Carya ovata), żywotnik zachodni (Thuja occidentalis),

Dodanie tabeli porównawczej gatunków z rodzaju surmia (Catalpa) i opisów gatunków w tym rodzaju.

Opisy rodzajów w rodzinie orzechowate (Juglandaceae).

Dziękuję mojemu Ojcu za dużą pomoc w przygotowaniu referencji literaturowych.

19 marca 2015

Nowe taksony w atlasie: lilia amazońska (Eucharis amazonica), miłek amurski (Adonis amurensis)
i uzupełnienia fotografii: dynia olbrzymia (Cucurbita maxima), dynia piżmowa (Cucurbita moschata), słonecznik zwyczajny (Helianthus annuus), len zwyczajny (Linum usitatissimum), proso zwyczajne (Panicum miliaceum), rannik zimowy (Eranthis hyemalis), bluszcz pospolity (Hedera helix), żywotnik zachodni (Thuja occidentalis), jałowiec pospolity (Juniperus communis), wierzba wiciowa (Salix viminalis), łoboda błyszcząca (Atriplex nitens), ślazówka turyngska (Lavatera thuringiaca), dąb czerwony (Quercus rubra), kolczurka klapowana (Echinocystis lobata), rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), barwinek pospolity (Vinca minor), porzeczka krwista (Ribes sanguineum), ułudka leśna (Omphalodes scorpioides), grab pospolity (Carpinus betulus), pióropusznik strusi (Matteuccia struthiopteris), sutera (Chaenostoma cordatum) (+opis), skrzydłorzech kaukaski (Pterocarya fraxinifolia) (+opis), platan klonolistny (Platanus ×hispanica) (+opis, +inne gatunki w rodzaju), starzec popielny (Jacobaea maritima), żywotnik zachodni (Thuja occidentalis), bergenia sercowata (Bergenia cordifolia), surmia bignoniowa (Catalpa bignonioides), dereń biały (Cornus alba), dereń rozłogowy (Cornus sericea), rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis), kolczurka klapowana (Echinocystis lobata), rdest ostrogorzki (Polygonum hydropiper), łoboda rozłożysta (Atriplex patula).

Dodanie klucza do rodzaju żywotnik (Thuja), uzupełnienie opisów, zastąpienie fiszek tabelą porównawczą dla żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis) i żywotnika olbrzymiego (Thuja plicata).

Dodanie klucza do rodzaju wierzba (Salix) (po liściach i pędach).

Dziękuję mojemu Ojcu za dużą pomoc w przygotowaniu referencji literaturowych.

10 marca 2015

Nowe taksony w atlasie z fotografiami Pawła Kalinowskiego: cynodon palczasty (Cynodon dactylon), głóg śliwolistny 'Splendens' (Crataegus persimilis ‘Splendens’), dasypyrum kosmate (Dasypyrum villosum), dwurząd rokiettowaty (Diplotaxis erucoides), manneczka indyjska (Eleusine indica), miłka meksykańska (Eragrostis mexicana), miłka wielołodygowa (Eragrostis multicaulis), Eragrostis tef, Eriophorum scheuchzeri, iglica malwowata (Erodium malacoides), rukwiślad francuski (Erucastrum gallicum), wilczomlecz mirtowaty (Euphorbia myrsinites), wilczomlecz Seguiera (Euphorbia seguierana), wilczomlecz grecki (Euphorbia taurinensis), ostromlecz miotlasty (Euphorbia virgultosa) kostrzewa poleska (Festuca polesica), słonecznik wierzbolistny (Helianthus salicifolius), połonicznik siwy (Herniaria incana), wieczornik żałobny (Hesperis tristis), kosmaczek ognisty (Pilosella blyttiana), jastrzębiec wczesny (Hieracium glaucinum), hirszfeldia szara (Hirschfeldia adpressa), jęczmień bulwiasty (Hordeum bulbosum), jęczmień nadmorski (Hordeum marinum), lulek biały (Hyoscyamus albus), prosienicznik gładki (Hypochoeris glabra), kosaciec blady (Iris pallida), Lamium confertum, gajowiec żółty (Galeobdolon luteum), gajowiec żółty górski (Galeobdolon montanum), kolcowój chiński (Lycium chinense var. ovatum), ślaz kędzierzawy (Malva crispa), mokrzyca mieszańcowa (Minuartia hybrida ), menchia mantejska (Moenchia mantica), storczyk drobnokwiatowy późny (Orchis ustulata ssp. aestivalis), seradela spłaszczona (Ornithopus compressus), ostrobarw rzepieniolistny (Oxybaphus nyctagineus), prosowiec groniasty (Paspalum racemosum), babka płesznik (Plantago afra), babka patagońska (Plantago patagonica), polikarpon czterolistny (Polycarpon tetraphyllum), rdest wschodni (Polygonum orientale), polipogon montpeliański (Polypogon monspeliensis), mannica nadmorska (Puccinellia maritima), miodunka wąskolistna (Pulmonaria angustifolia), Pulmonaria ×notha, Pyrus ×amphigena, świrzepa trwała (Rapistrum perenne), świrzepa pomarszczona (Rapistrum rugosum), słodziczka gwiaździsta (Rhagadiolus stellatus), róża igiełkowata (Rosa acicularis), Rosa arvensis, róża węgierska (Rosa zalana), rostraria grzebieniasta (Rostraria cristata), jeżyna żółtoowockowa (Rubus xanthocarpus), szczaw dziurkowany (Rumex bucephalophorus), szczaw trójkątnodziałkowy (Rumex triangulivalvis), solanka kolczysta typowa (Salsola kali ssp. kali), szałwia srebrzysta (Salvia argentea), motylek pierzasty (Schizanthus pinnatus), wężymord siwy (Scorzonera cana), Scrophularia chrysantha, tarczyca wyniosła (Scutellaria altissima), żebrzyca kobyla (Seseli hippomarathrum), gojnik drobnokwiatowy (Sideritis montana), lepnica litewska (Silene lithuanica), lepnica lepka (Silene viscosa), stulisz austriacki (Sisymbrium austriacum), psianka skrzydlata (Solanum alatum), psianka dzióbkowata (Solanum cornutum), psianka trzykwiatowa (Solanum triflorum), Sorbus meinichii, Sorghum bicolor, sorgo alepskie (Sorghum halepense), żywokost szorstki (Symphytum asperum), Symphytum ×upplandicum, wrotycz wielkolistny (Tanacetum macrophyllum), kostrzyca Brauna (×Festulolium braunii), Thesium arvense
i uzupełnienie fotografii: głóg zielonoowockowy (Crataegus chlorosarca), głóg owłosiony (Crataegus submollis), pępawa zaniedbana (Crepis neglecta), pępawa święta nimezyjska (Crepis sancta ssp. nemausensis), pępawa szczeciniasta (Crepis setosa), pępawa pęcherzykowata Haenselera (Crepis vesicaria ssp. taraxacifolia), krupina pospolita (Crupina vulgaris), grzebienica najeżona (Cynosurus echinatus), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata), kukułka bałtycka (Dactylorhiza baltica), kukułka szerokolistna typowa (Dactylorhiza majalis ssp. majalis), trzmielina szerokolistna (Euonymus latifolius), słonecznik jaskrawy (Helianthus ×laetiflorus), konikleca czubata (Hippocrepis comosa), lulek czarny (Hyoscyamus niger), brodawnik zwyczajny nagi (Leontodon hispidus ssp. hastilis), wiesiołek krzaczasty (Oenothera fruticosa), wilżyna ciernista (Ononis spinosa), proso włosowate (Panicum capillare), babka arktyczna (Plantago lagopus), polikarpon czterolistny (Polycarpon tetraphyllum), krzyżownica ostroskrzydełkowa (Polygala oxyptera), róża dzika (Rosa canina), róża jabłkowata (Rosa villosa), krwiściąg średni (Sanguisorba muricata), starzec nierównozębny (Senecio inaequidens), stulisz gładki (Sisymbrium irio), miecznica wąskolistna (Sisyrinchium bermudiana), psianka stuliszolistna (Solanum sisimbriifolium), tetragonia czterorożna (Tetragonia tetragonioides), pszenica zwyczajna (Triticum aestivum), pszenica płaskurka (Triticum dicoccon), pszenica samopsza (Triticum monococcum).
To koniec drugiej dużej partii tych zdjęć. Dziękuję Jerzemu Krukowi za wstępne przygotowanie tych zdjęć.

Dodanie klucza do śnieguliczka (Symphoricarpos) (+uzupełnienie opisów gatunków).

Na stronie wilec (Ipomoea) zastąpienie fiszek przez tabelę porównawczą dla wilca purpurowego (Ipomoea purpurea) i wilca trójbarwnego (Ipomoea tricolor).

Dziękuję mojemu Ojcu za dużą pomoc w przygotowaniu referencji literaturowych.

5 marca 2015

Nowy takson z fotografiami Anny Delimat: głodek karyntyjski (Draba siliquosa). Dziękuję Jerzemu Krukowi za przygotowanie tych zdjęć i za korekty.

Uzupełnienie fotografii Konrada Świtalskiego: drżączka większa (Briza maxima).

Uzupełnienia fotografii (nasiona i rozwój, głównie ozdobne): begonia bulwiasta (Begonia ×tuberhybrida), aster alpejski (Aster alpinus), driakiew kaukaska (Scabiosa caucasica), driakiew kaukaska (Scabiosa caucasica), dziewanna jedwabista (Verbascum bombyciferum), dziwaczek Jalapa (Mirabilis jalapa), dzwonek karpacki (Campanula carpatica), dzwonek Poszarskiego (Campanula poscharskyana), dziewanna fioletowa (Verbascum phoeniceum), firletka chalcedońska (Lychnis chalcedonica), bylica draganek (Artemisia dracunculus), rdest szczawiolistny gruczołowaty (Polygonum lapathifolium ssp. pallidum), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), babka zwyczajna (Plantago major) i inne.
Inne uzupełnienia fotografii: jałowiec pośredni (Juniperus ×pfitzeriana), wilec purpurowy (Ipomoea purpurea), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), klon srebrzysty (Acer saccharinum), klon polny (Acer campestre), daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii), bluszcz pospolity (Hedera helix), jabłoń domowa (Malus domestica), śnieguliczka biała (Symphoricarpos albus), powojnik pnący (Clematis vitalba).

Dodanie kluczy: cyprysowce (Cupressales), szpilkowe (Pinopsida), cyprysowate (Cupressaceae), sosnowate (Pinaceae), jałowiec (Juniperus), głóg (Crataegus) (gatunki krajowe).

Dziękuję mojemu Ojcu za dużą pomoc w przygotowaniu referencji literaturowych.

25 lutego 2015

Uzupełnienia fotografii: pierwiosnek piętrowy (Primula ×bulleesiana), muchotrzew polny (Spergularia rubra), firletka Arkwrighta (Lychnis ×arkwrightii), czyścica alpejska (Acinos alpinus), anagalis (Anagallis monelli), wiosnówka pospolita (Draba verna), przetacznik lśniący (Veronica polita), popłoch pospolity (Onopordum acanthium) (+opis), dereń biały (Cornus alba), grusza pospolita (Pyrus communis), wiśnia ptasia (Cerasus avium).

Uzupełnienie klucza (tradycyjny + zamiana fiszek na tabelę porównawczą) dla grupy przetaczników: przetaczniki o kwiatostanie nie wyróżniającym się na pędzie i nowy klucz dla przetacznik bluszczykowy (agg.) (Veronica hederifolia agg.) (w formie tabeli porównawczej) oraz dodanie opisów gatunków z tej grupy przetaczników.

Dodanie klucza i opisów gatunków z rodzaju oset (Carduus).

Dodanie klucza dla rodzaju dereń (Cornus), uzupełnienie części opisów, dodanie tabeli porównawczej dla gatunków flory Polski.

Dziękuję mojemu Ojcu za dużą pomoc w przygotowaniu referencji literaturowych.

19 lutego 2015

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka: rzeżucha bagienna (Cardamine dentata), kostrzewa długolistna (Festuca guestphalica), turzyca siedmiogrodzka (Carex transsilvanica), kostrzewa piaskowa (Festuca psammophila), kostrzewa nibydalmacka (Festuca pseudodalmatica), kostrzewa bruzdkowana (Festuca rupicola), kostrzewa nitkowata (Festuca tenuifolia), kostrzewa murawowa (Festuca trachyphylla), kostrzewa sitowata (Festuca unifaria)
i uzupełnienie fotografii: rzeżucha bagienna (Cardamine dentata), rzeżucha Matthiolego (Cardamine matthioli), rzeżucha łąkowa (Cardamine pratensis), gruszyczka zielonawa (Pyrola chlorantha), wierzba iwa (Salix caprea), rdestnica alpejska (Potamogeton alpinus), rdestnica nawodna (Potamogeton nodosus), lepnica smukła (Silene conica), ostnica piaskowa (Stipa borysthenica), przetacznik rolny (Veronica agrestis)

Nowy takson w atlasie: pistia rozetkowa (Pistia stratiotes)
i uzupełnienia fotografii: kapusta ozdobna, pepino (Solanum muricatum), aster nowobelgijski (Symphyotrichum novi-belgii), konyza kanadyjska (Conyza canadensis), łoboda błyszcząca (Atriplex nitens), marchew zwyczajna (Daucus carota), poziewnik miękkowłosy (Galeopsis pubescens), nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis), nawłoć późna (Solidago gigantea), gwiazdnica blada (Stellaria pallida) (nasiona).

Uzupełnienie klucza aster (Aster) i opisów gatunków w części dotyczącej "gatunków z importu". Tabela porównawcza gatunków z kręgu aster lancetowaty (Symphyotrichum lanceolatum) oraz tabela porównawcza dla mieszańcowego astra wierzbolistnego (Symphyotrichum ×salignum) i jego gatunków rodzicielskich.

Na stronie nawłoć (Solidago) zastąpienie fiszek tabelą porównawczą dla: nawłoć późna (Solidago gigantea) i nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis).

Na stronie gwiazdnica pospolita agg. (Stellaria media agg.) zastąpienie fiszek tabelą porównawczą; uzupełnienie opisu.

Dziękuję mojemu Ojcu za dużą pomoc w przygotowaniu referencji literaturowych.

13 lutego 2015

Uzupełnienie fotografii Konrada Świtalskiego: groszek błotny (Lathyrus palustris), starodub łąkowy (Ostericum palustre), oczeret Tabernaemontanusa (Schoenoplectus tabernaemontani), lipiennik Loesela (Liparis loeselii), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum).

Uzupełnienie fotografii Przemysława Drzewieckiego: ambrozja zachodnia (Ambrosia psilostachya), jasnota biała (Lamium album), turzyca nibyciborowata (Carex pseudocyperus).

Uzupełnienie informacji o występowaniu: pięciornik Wimanna (Potentilla wimanniana), pięciornik rozpierzchłokwiatowy (Potentilla thyrsiflora), pięciornik jedwabisty (Potentilla leucopolitana), pięciornik pagórkowy (Potentilla collina s. str.), Potentilla ×subarenaria, pięciornik śląski (Potentilla silesiaca) (dziękuję Jerzemu Krukowi za zebranie tych danych).

Inne uzupełnienia informacji o występowaniu: widlicz cyprysowy (Diphasiastrum tristachyum), turzyca oścista (Carex atherodes).

Dodanie w polu nazwy taksonu w tabeli porównawczej tych samych statusów przynależnych taksonowi jakie są pokazane pod jego nazwą w akapicie typu "fiszka taksonu". Na stronach czeremcha (Padus) i klon (Acer) (gatunki rodzime) zastąpienie klucza i fiszek taksonów przez tabelę porównawczą. W tym wypadku jest to wygodniejsze i czytelniejsze narzędzie oznaczania.

Zastąpienie fiszek przez tabelę porównawczą na stronach: leszczyna (Corylus), olsza (Alnus) i uzupełnienie opisów gatunków w tych rodzajach.

Oznaczono jako wyróżnione synonimy (pokazują się wtedy w skorowidzu i w "fiszkach taksonu") te które były w użyciu jako główne nazwy w Florze Polski i kluczu Szafera et al. Większość takich nazw już wcześniej była stosownie oznaczona, w zaznaczeniu pozostałych pomocne mi było zestawienie przygotowane przez Barbarę Łotocką, za co dziękuję.

Korekta. Dziękuję Dariuszowi Halabowskiemu za dostrzeżenie i zwrócenie uwagi na omyłkowe przemieszanie gatunków charakterystycznych dla Ass.Onopordetum acanthii i Ass.Potentillo-Artemisietum absinthii. Dziękuję Januszowi Benisławskiemu za drobną korektę stylistyczną.

Dziękuję mojemu Ojcu za dużą pomoc w przygotowaniu referencji literaturowych.

5 lutego 2015

Nowe taksony w atlasie z fotografiami Pawła Kalinowskiego: turzyca Oedera (Carex viridula), krokosz błękitny (Carthamus lanatus), chaber ciemny (Centaurea nigra), głowaczek olbrzymi (Cephalaria gigantea), komosa piżmowa (Dysphania ambrosioides), Cichorium endivia ssp. divaricatum, klejtonia przeszyta (Claytonia perfoliata), Claytonia alsinoides, kollomia główkowata (Collomia grandiflora), komelina pospolita (Commelina communis), cieciorka sierpowata (Coronilla scorpioides)
i uzupełnienie fotografii: turzyca Oedera (Carex viridula), dziewięćsił bezłodygowy typowy (Carlina acaulis ssp. acaulis), komelina bulwiasta (Commelina coelestis).

Dziękuję Jerzemu Krukowi za kilka korekt taksonomicznych i redaktorskich.

Uzupełnienie fotografii: czeremcha zwyczajna (Padus avium), leszczyna pospolita (Corylus avellana), olsza szara (Alnus incana), klon jawor (Acer pseudoplatanus), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior).

Aktualizacja bazy wewnętrznej wyszukiwarki atlasu (pole szukaj w lewym górnym rogu każdej strony). Drobne ulepszenia: wyniki wyszukiwania po nazwie naukowej są podawane czytelniej, bez nazwy polskiej, nie pokazują się odniesienia do technologicznych [pustych] dokumentów.

Po przenosinach atlasu na nową platformę tabele porównawcze pozostały ostatnim dużym niedokończonym elementem struktury atlasu. Zrobione. Stron tego typu jest w atlasie kilka i od teraz powinny się wyświetlać jak należy (dotychczas nie pokazywały się obrazki): Erigeron annuus vs. E. ramosus (rozróżnianie przymiotna białego i gąłęzistego), Primula veris vs. P. elatior (odróżnianie pierwiosnka lekarskiego i wyniosłego), Plantago major vs. P. intermedia (odróżnianie babki zwyczajnej i wielonasiennej), Oxalis fontana vs. repens vs. corniculat vs. dillenii (odróżnianie drobnych, żółto kwitnących szczawików), Salix alba vs. S. fragilis (porównanie wierzby białej i kruchej) i dla pamięci strona porównania nie stosująca tabeli a jedynie standardowe akapity opisu: odróżnianie selerów węzłobaldachowych (Apium nodiflorum) i potocznika wąskolistnego (Berula erecta).
Tabele porównawcze są w wielu przypadkach najlepszym narzędziem przy oznaczaniu bardzo podobnych gatunków, różniących się detalami. Teraz, gdy mam już odpowiednie narzędzie redakcyjne, będę je chętniej stosował.

Dziękuję mojemu Ojcu za dużą pomoc w przygotowaniu referencji literaturowych.

28 stycznia 2015

Uzupełnienie klucza: Asteroideae - z języczkowatymi, z plewinkami.

Uzupełnienie informacji o pozostałych (nieinwazyjnych) obcych elementach flory krajowej [234] dla taksonów o nazwach zaczynających się od C do końca; część efemerofitów została pominięta i będzie niebawem uzupełniona. Dziękuję mojemu Ojcu za zasadniczy wkład w aktualizację tych statusów.

Dziękuję Jerzemu Krukowi za kilka korekt taksonomicznych i redaktorskich.

23 stycznia 2015

Nowe taksony w atlasie z fotografiami Pawła Kalinowskiego: stokłosa madrycka (Bromus madritensis), Bromus sitchensis
i uzupełnienie fotografii: mierznica czarna (Ballota nigra).
Uzupełnienie fotografii Zygmunta Dajdoka: nabrzeżyca nadrzeczna (Corrigiola litoralis)
Dziękuję Jerzemu Krukowi za ich przesłanie.

Uzupełnienie informacji o występowaniu: goździk polny (Dianthus campestris).

Uzupełnienie informacji o pozostałych (nieinwazyjnych) obcych elementach flory krajowej [234] dla taksonów o nazwach zaczynających się na litery: B i C (część). Dziękuję mojemu Ojcu za zasadniczy wkład w aktualizację tych statusów.

Przegląd zgodności atlasu z czeklistą [24], taksony o nazwach zaczynających się na litery od P do końca.

Dodano stosowne kategorie czeklistowe aby umożliwić wyróżnienie w skorowidzu wytłuszczonym drukiem taksonów nie ujętych w czekliście z 2002 roku a znalezionych bądź wydzielonych później i będących składnikiem flory Polski, rodzimym, antropogenicznym lub efemerofitem; dotyczy to także wielu taksonów mieszańcowych, przeważnie nie ujmowanych w czekliście.

21 stycznia 2015

Statusy zagrożenie wg Czerwonej Księgi zostały dostosowane do najnowszego jej wydania (pojawiło się na przełomie 2014/15) [169]. Statusy te są podane teraz także w skorowidzu, jako dopisek czerwonym kolorem czcionki. Dziękuję mojemu Ojcu za zasadniczy wkład w aktualizację tych statusów oraz Romanowi Rysiowi za pomoc i Jerzemu Krukowi za pomoc w zamówieniu książki.

Uzupełnienie informacji o pozostałych (nieinwazyjnych) obcych elementach flory krajowej [234] dla taksonów o nazwach zaczynających się na literę A.

19 stycznia 2015

Uzupełnienie fotografii Ryszarda Kamińskiego: kaldezja dziewięciornikowata (Caldesia parnassifolia), mieczyk błotny (Gladiolus paluster).

Uzupełnienie klucza: nawłoć (Solidago).

Uzupełnienie fotografii: nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis), nawłoć późna (Solidago gigantea).

Uzupełnienie informacji o występowaniu: turzyca skandynawska (Carex scandinavica), turzyca poznańska (Carex repens), czeremcha wirginijska (Padus virginiana), rdest wielokłosowy (Polygonum polystachyum), rukiew drobnolistna (Nasturtium microphyllum), buławnik czerwony (Cephalanthera rubra), lipiennik Loesela (Liparis loeselii).

Przegląd zgodności atlasu z czeklistą [24], taksony o nazwach zaczynających się na litery: E-O.

W jednej z najbliższych aktualizacji statusy z Czerwonej Księgi będą doprowadzone do zgodności z jej 3. wydaniem (2014/15).

16 stycznia 2015

Nowe taksony z fotografiami Pawła Kaliowskiego: Alchemilla glomerulans, przywrotnik gorczański (Alchemilla gorcensis), przywrotnik Wichury (Alchemilla wichurae), wyczyniec pęcherzykowaty (Alopecurus rendlei), Althaea hirsuta, szarłat pochylony (Amaranthus deflexus), szarłat nagi (Amaranthus graecizans), Artemisia lavandulaefolia, marzanka wschodnia (Asperula orientalis), aster różnobarwny (Symphyotrichum ×versicolor), owies brodaty (Avena barbata), owies krótki (Avena brevis), owies płonny (Avena sterilis)
i uzupełnienie fotografii: wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides), szarłat posępny (Amaranthus hypochondriacus), owies szorstki (Avena strigosa).

Uzupełnienie fotografii Artura Pliszko: rdest nepalski (Polygonum nepalense).

Uzupełnienie fotografii Konrada Świtalskiego: kokorycz drobna (Corydalis pumila), sit tępokwiatowy (Juncus subnodulosus), komonica wąskolistna (Lotus tenuis), tłustosz pospolity typowy (Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris), komonicznik skrzydlastostrąkowy tęgi (Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus), świbka morska (Triglochin maritima).

Uzupełnienie fotografii Piotra Kobierskiego: turzyca ciborowata (Carex bohemica), turzyca gwiazdkowata (Carex echinata), turzyca rzadkokłosa (Carex remota), centuria nadobna (Centaurium pulchellum), niedośpiałek maleńki (Centunculus minimus), mokrzycznik baldaszkowy (Holosteum umbellatum), sitniczka szczecinowata (Isolepis setacea), kiksja oszczepowata (Kickxia elatine), wyżlin polny (Misopates orontium), zdrojek błyszczący mniejszy (Montia fontana ssp. chondrosperma), zagorzałek wiosenny (Odontites verna), goździcznik wycięty (Petrorhagia prolifera), jeżogłówka najmniejsza (Sparganium minimum).

Uzupełnienie informacji o występowaniu: starodub łąkowy (Ostericum palustre), kruszczyk błotny (Epipactis palustris), świetlik wiosenny (Euphrasia ×vernalis), świetlik łąkowy (Euphrasia rostkoviana), świetlik wyprężony (Euphrasia stricta), świetlik nadobny (Euphrasia picta), świetlik gajowy (Euphrasia nemorosa), świetlik błękitny (Euphrasia coerulea), świetlik tatrzański (Euphrasia tatrae), świetlik maleńki (Euphrasia minima), świetlik salzburski (Euphrasia salisburgensis), miłek letni (Adonis aestivalis), tarczyca wyniosła (Scutellaria altissima).

Statusy obcego elementu flory wg [234] (na razie tylko część wprowadzona) są teraz skrótowo pokazywane w prawym górnym rogu strony taksonu (pod statusem z czeklisty [24]) oraz w akapicie typu „fiszka taksonu” na stronach nadrzędnych jednostek taksonomicznych. Za sugestię takiego rozwiązania dziękuję Michałowi Smoczykowi.

W skorowidzu w niektórych przypadkach (gdy człon rodzajowy i epitet gatunku bez wcięcia) nie pokazywał się znak mieszańcowości taksonu. Poprawione.

14 stycznia 2015

Dodanie informacji o pozostałych gatunkach (potencjalnie) inwazyjnych oraz drzewach/krzewach/pnączach stanowiących zagrożenie dla bioróżnorodności wg [234].

13 stycznia 2015

Duża rzecz:
Na stronach atlasu, w akapicie "Występowanie" dla taksonów obcych dodany jest blok podstawowych informacji o ich stopniu "obcości" i charakterystyce ewentualnej inwazyjności, oparty o dane podane w Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. (2012) — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych.[234] (jest to aktualnie najbardziej kompletny, zbiorczy przegląd roślin inwazyjnych, potencjalnie inwazyjnych, nieinwazyjnych ale obcego pochodzenia zadomowionych w różnym czasie, zadomawiających się lub o efemerycznym charakterze pojawiania się we florze Polski).
W chwili obecnej dodano te informacje dla gatunków inwazyjnych w skali kraju (35 gatunków). O postępach i zakończeniu uzupełniania atlasu tymi danymi będę informował w kolejnych notkach.
Przykłady stron które już posiadają blok takiej informacji: klon jesionolistny (Acer negundo), tomka oścista (Anthoxanthum aristatum).

Nowy takson w atlasie: saussurea wielkogłowa (Saussurea pygmaea) (fot. Kamila i Bogusław Binkiewicz).

Opisy gatunków rodzaju seradela (Ornithopus).

Uzupełnienie klucza: bobowate (Fabaceae) (część), śliwa (s.str.) (Prunus s.str.).

Uzupełnienie informacji o występowaniu kolejnych kilkudziesięciu gatunków (różne artykuły i informatorzy), między innymi: zaraźnica czeska (Phelipanche bohemica), zaraźnica niebieska (Phelipanche purpurea), zaraza żółta (Orobanche flava), zaraza czerwonawa (Orobanche lutea), zaraza Mayera (Orobanche mayeri), zaraza bladokwiatowa (Orobanche pallidiflora), zaraźnica gałęzista (Phelipanche ramosa), zaraza macierzankowa (Orobanche alba), zaraza żółta (Orobanche flava), zaraza przytuliowa (Orobanche caryophyllacea), zaraźnica piaskowa (Phelipanche arenaria), rzęsa drobniutka (Lemna minuta), jeżyna połyskująca (Rubus divaricatus), Galium taurinum, kruszczyk błotny (Epipactis palustris), rukiew drobnolistna (Nasturtium microphyllum).
Począwszy od kolejnej aktualizacji będzie pełna specyfikacja stron których ta zmiana dotyczy.

Przegląd zgodności atlasu z czeklistą [24], taksony o nazwach zaczynających się na litery: C i D.

Uzupełnienie fotografii: śliwa wiśniowa (Prunus cerasifera). , starodub łąkowy (Ostericum palustre), kruszczyk błotny (Epipactis palustris)

9 stycznia 2015

Uzupełnienie klucza bobowate (Fabaceae) (nowy, część).

Uzupełnienie informacji o występowaniu kilkudziesięciu gatunków (różne artykuły i informatorzy).

Przegląd zgodności atlasu z czeklistą [24]. Obecnie około jednego procenta taksonów nie ma przypisanego statusu w krajowej florze; nieco więcej jest do dodania synonimów. W kolejnych aktualizacjach proces przeglądu zostanie dokończony. W tej aktualizacji są uzupełnione braki dla taksonów o nazwach zaczynających się na litery: A i B.
Atlas od dawna obejmuje całość szeroko ujętej flory Polski, z niedużymi wyjątkami wszystko jest ilustrowane zdjęciami. Nie mają stron jedynie nieliczne efemerofity z grupy znalezionych "raz, sto lat temu" o ile nie mam dla nich ilustracji (jeśli będą ilustracja to i takie rzadkości pojawią się w atlasie).

Wprowadzenie rozróżnienia w skorowidzu: taksony rodzime i zadomowione są wyróżnione pogrubieniem, pozostałe tj. głównie uprawiane, nieujęte w czekliście i efemerofity, są podane normalną czcionką.

Dziękuję Jerzemu Krukowi za korekty i motywację do porządków ze statusami z czeklisty.

7 stycznia 2015

Uzupełnienie klucza jasnotowate (Lamiaceae) (część).

Uzupełnienie danych występowania: zdrojek błyszczący (Montia fontana) [207] i turzyca żółta (agg.) (Carex flava agg.) .

Dla łatwiejszego odczytywania współrzędnych ATPOL wprowadzono na dużej mapie występowania wyróżnione linie środkowe dużych bloków ATPOL.

Uzupełnienie fotografii: dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans).

3 stycznia 2015

Uzupełnienie map występowania kilkudzięsięcioma stanowiskami, przesłanymi przez Piotra Kobierskiego i Romana Rysia.

Przykład mapy ze stanowiskami wg współrzędnych geograficznych.

Dziękuję Jerzemu Krukowi za uwagi o występowaniu Artemisia lavandulifolia.

2 stycznia 2015

Na nowy rok — istotne rozszerzenie w obszarze map występowania. Duża rzecz której realizację stale odkładałem na później i ciągnęło się to przez dobre kilka lat.

Po pierwsze mam już możliwość szybkiego rozszerzania (dodawania) informacji o stanowiskach z różnych źródeł. W szczególności z artykułów i bezpośrednio od informatorów. Do tej pory pokazywana była tylko informacja o stwierdzeniu danego taksonu w danym kwadracie ATPOL. Teraz, obok ATPOL, opcjonalnie może być rejestrowana informacja o konkretnym stanowisku (współrzędne geograficzne), dacie obserwacji, źródle informacji, rodzaju dokumentacji i inna. Gdy w bazie będzie więcej zapisów w nowym formacie otworzy to nowe przestrzenie dla prezentacji informacji o występowaniu.

Po drugie została dodana nowa, duża wersja mapy występowania. Pokazuje się ona na osobnej stronie, po kliknięciu na średnią mapę w akapicie "Występowanie" na stronie taksonu. Duża mapa ma naniesioną siatkę ATPOL i ma odmienne symbole dla kilku kategorii danych. Obok mapy jest specyfikacja źródeł danych i link do formularza umożliwiającego dodawania nowych stanowisk (więcej informacji o tym znajduje się w przypisach na stronie formularza).

Przykładowa mapa z danymi z dwóch źródeł.

Powyżej opisane rozszerzenia atlasu są nową sprawą. W najbliższych aktualizacjach będą mniejsze i większe ulepszenia. W szczególności zmienione zostaną mapki występowania w formatach miniaturowym i średnim oraz dodam do map występowania stanowiska które czekają na to już od kilku lat.

W tej aktualizacji z drobnych ulepszeń:
- wprowadzono link z miniaturki do akapitu "Występowanie" na stronie taksonu,
- w zwykłej wersji atlasu (bez logowania) są pokazane mapy występowania (wcześniej były "zacięte"), zamierzam utrzymać ten stan, chyba że będą trudności z finansowym bezpieczeństwem projektu atlasu
- dodanie nowych danych występowania dla dwóch gatunków turzyc
- usunięcie ze strony głównej (i atlasu) sekcji "obserwacji przyrodniczych"; idea była wspaniała ale niemożliwa do realizacji w takim formacie i w tym miejscu.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji