atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Barbarea intermedia Boreau

gorczycznik pośredni
Barbarea intermedia (gorczycznik pośredni)
18.05.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki; copyright © by Konrad Kaczmarek
Barbarea intermedia (gorczycznik pośredni)
Barbarea intermedia (gorczycznik pośredni)
Barbarea intermedia (gorczycznik pośredni)
XL
Barbarea intermedia (gorczycznik pośredni)
Barbarea intermedia (gorczycznik pośredni)
Barbarea intermedia (gorczycznik pośredni)
Barbarea intermedia (gorczycznik pośredni)
Barbarea intermedia (gorczycznik pośredni)
cechy diagnostyczne w kluczu:Barbarea (gorczycznik)kl 3933

występowanie

Barbarea intermedia (gorczycznik pośredni)
wystepowanie
o mapie występowania
Bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: południowa i zachodnia Europa [czas przybycia na teren Polski: 1908r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210518.1.kkcz - Barbarea intermedia (gorczycznik pośredni); woj. łódzkie, pow. sieradzki
210518-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki/ #8