atlas-roslin.pl

Potentilla inclinata Vill. [🔉 po·ten·til·la *]

pięciornik siwy
Potentilla canescens Besser [🔉 po·ten·til·la *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potentilla inclinata (pięciornik siwy)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#11
jkr.110709-1
leg. Jerzy Kruk
/Cisów (G. Świętokrzyskie)/
/takson często mylony z P. impo.../
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1995 — Květena České Republiky 4 p.301 [71.4]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VII, 1955 — Rosaceae (bez Rosa, Rubus), Crassulaceae, ... p.118 [16.7]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.341 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.236 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.221 [9]
 • Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.403+422+425+447 [86.10]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.239 [11]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., Juzepczuk S., 1941 — Flora URSS. T.10 Rosaceae p.147+t10 [85.10]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.41 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.315 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji