efemerofit [24][234]

Carthamus lanatus L.

krokosz błękitny kartamus barwierski
na stronie — występowanie