antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Veronica peregrina L. ssp. peregrina

przetacznik obcy
na stronie — występowanie
Veronica peregrina ssp. peregrina (przetacznik obcy)
19.06.2011, Wejherowo; copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Veronica peregrina ssp. peregrina (przetacznik obcy)
Veronica peregrina ssp. peregrina (przetacznik obcy)
Veronica peregrina ssp. peregrina (przetacznik obcy)
Veronica peregrina ssp. peregrina (przetacznik obcy)

występowanie

Veronica peregrina ssp. peregrina (przetacznik obcy)
XL
wystepowanie
o mapie występowania
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1854r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 12pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3130 — brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z ,