atlas-roslin.pl
subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl. Asteridae » euasterids » campanulids » Ord. Asterales » Fam. Asteraceae » Asteroideae »

Carduus [🔉 kar·du·us]

oset
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Włoski puchu kielichowego (pappus) na niełupkach i zalążni nierozgałęzione, pojedyncze, ewentualnie z zadziorkami ale nie pierzasto rozgałęzione. Koszyczki najczęściej półkuliste.

Zbliżony wygląd mają gatunki z rodzaju ostrożeń (Cirsium), ale tam puch kielichowy jest pierzasto rozgałęziony.Włoski puchu kielichowego (pappus) na niełupkach i zalążni nierozgałęzione, pojedyncze, ewentualnie z zadziorkami ale nie pierzasto rozgałęzione. Koszyczki najczęściej półkuliste.

space

  
↓niekoszyczki bardzo duże, pojedynczo, zwieszone
Carduus nutans (oset zwisły)
Carduus nutans
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zewnętrzne i środkowe listki okrywy w środkowej części zwężone i następnie rozszerzone, lancetowate zakończone długim (8 mm) cierniem.
Carduus nutans L. (oset zwisły)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Ciepłe stanowiska o charakterze ruderalnym, przydroża, nasypy, kserotermiczne zruderalizowane pastwiska, ugory, hałdy, kamieniołomy.
  
  
↑nie koszyczki mniejsze, wzniesione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zewnętrzne i środkowe listki okrywy w zarysie lancetowate, w połowie nie zwężają się, zakończone krótkim cierniem.
  
    
↓niełodygi i szypułki przynajmniej w górze nie kolczaste; gatunki górskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nieskrzydełka i liście na łodydze niepodzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście na łodydze niepodzielone, eliptyczne, jedynie nierówno podwójnie ząbkowane z cienkimi kolcami; sinozielone.
Carduus glaucus Baumg. (oset siny)
wystepowanie
syn. Carduus defloratus L. ssp. glaucus Nyman · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
      
      
↑nie łodyga w dole kolczasto oskrzydlona; dolne liście łodygowe pierzastosieczne, z dość grubymi kolcami; nie sinozielone
      
        
↓nieliście przynajmniej początkowo kutnerowato owłosione
Carduus collinus (oset pagórkowy)
XL
Carduus collinus (oset pagórkowy)
Carduus collinus (oset pagórkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okrywy koszyczka nie odgięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
        
↑nie liście spodem nie kutnerowato owłosione
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
XL
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okrywy koszyczka odgięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Carduus ×lobulatus Borbás (oset klapowany)
wystepowanie
syn. Carduus lobulatus Borbás (2) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
        
    
↑nie łodygi i szypułki całe kolczaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
koszyczki pojedynczo; rośliny sinozielone
Carduus acanthoides
Carduus acanthoides (oset nastroszony)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny sinozielone. Liście obustronnie nagie lub rzadko owłosione długimi, członowanymi włoskami, bez pajęczynowatego lub kutnerowatego owłosienia. Jeśli obustronnie, pajęczynowato owłosione — popłoch pospolity (Onopordum acanthium).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Carduus acanthoides L. (oset nastroszony)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Przydroża, tereny ruderalne, brzegi rzek, ugory, pola uprawne. Preferuje stanowiska wilgotne i okresowo wysychające, zasobne w azot.
      
        
koszyczki zebrane po kilka na końcach pędów; rośliny zielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny zielone. Liście spodem krótko lub pajęczynowato albo kutnerowato owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
          
↓niedwuletnia; koszyczki na szypułach
Carduus crispus
Carduus crispus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Środkowe liście łodygowe zwykle do 10 cm długości, z reguły pierzastowrębne, rzadziej niepodzielone, nieregularnie i nierówno ząbkowane; eliptyczne do lancetowatych, w nasadzie stopniowo się zwężające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Carduus crispus L. (oset kędzierzawy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Stanowiska wilgotne, ziołorośla przy rzekach i ciekach wodnych, wilgotne polany i obrzeża lasów, pobocza dróg, wilgotne tereny ruderalne. Preferuje gleby żyzne, zasobne w azot.
          
          
↑nie bylina; koszyczki siedzące
Carduus personata (oset łopianowaty)
Carduus personata (oset łopianowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Środkowe liście łodygowe do 15 cm długości, zwykle niepodzielone, drobno regularnie ±równo ząbkowane; jajowate do szeroko jajowatych, w nasadzie zaokrąglone lub wpół obejmujące łodygę; spodem luźno, szaro filcowato owłosione, łysiejące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Roślina górska i podgórska. Na wilgotnych stanowiskach, w ziołoroślach przy potokach, łąkach, terenach ruderalnych przy siedzibach ludzkich. Preferuje gleby żyzne, bogate w humus.