atlas-roslin.pl

Carduus [🔉 kar·du·us]

oset
  
↓niekoszyczki bardzo duże, pojedynczo, zwieszone
Carduus nutans (oset zwisły)
Carduus nutans
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Zewnętrzne i środkowe listki okrywy w środkowej części zwężone i następnie rozszerzone, lancetowate zakończone długim (8 mm) cierniem.
Carduus nutans (oset zwisły)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Ciepłe stanowiska o charakterze ruderalnym, przydroża, nasypy, kserotermiczne zruderalizowane pastwiska, ugory, hałdy, kamieniołomy.
  
  
↑nie koszyczki mniejsze, wzniesione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Zewnętrzne i środkowe listki okrywy w zarysie lancetowate, w połowie nie zwężają się, zakończone krótkim cierniem.
  
    
↓niełodygi i szypułki przynajmniej w górze nie kolczaste; gatunki górskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
    
      
↓nieskrzydełka i liście na łodydze niepodzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Liście na łodydze niepodzielone, eliptyczne, jedynie nierówno podwójnie ząbkowane z cienkimi kolcami; sinozielone.
Carduus glaucus (oset siny)
wystepowanie
syn. Carduus defloratus ssp. glaucus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
↑nie łodyga w dole kolczasto oskrzydlona; dolne liście łodygowe pierzastosieczne, z dość grubymi kolcami; nie sinozielone
      
        
↓nieliście przynajmniej początkowo kutnerowato owłosione
Carduus collinus (oset pagórkowy)
XL
Carduus collinus (oset pagórkowy)
Carduus collinus (oset pagórkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Listki okrywy koszyczka nie odgięte.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
Carduus collinus (oset pagórkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
↑nie liście spodem nie kutnerowato owłosione
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
XL
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Listki okrywy koszyczka odgięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
wystepowanie
syn. Carduus lobulatus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
    
↑nie łodygi i szypułki całe kolczaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
    
      
koszyczki pojedynczo; rośliny sinozielone
Carduus acanthoides
Carduus acanthoides (oset nastroszony)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stron ...
· Rośliny sinozielone. Liście obustronnie nagie lub rzadko owłosione długimi, członowanymi włoskami, bez pajęczynowatego lub kutnerowatego owłosienia. Jeśli obustronnie, pajęczynowato owłosione — popłoch pospolity (Onopordum acanthium).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
Carduus acanthoides (oset nastroszony)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Przydroża, tereny ruderalne, brzegi rzek, ugory, pola uprawne. Preferuje stanowiska wilgotne i okresowo wysychające, zasobne w azot.
      
        
koszyczki zebrane po kilka na końcach pędów; rośliny zielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ni ...
· Rośliny zielone. Liście spodem krótko lub pajęczynowato albo kutnerowato owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
        
          
↓niedwuletnia; koszyczki na szypułach
Carduus crispus
Carduus crispus
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Środkowe liście łodygowe zwykle do 10 cm długości, z reguły pierzastowrębne, rzadziej niepodzielone, nieregularnie i nierówno ząbkowane; eliptyczne do lancetowatych, w nasadzie stopniowo się zwężające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wy ...
Carduus crispus (oset kędzierzawy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Stanowiska wilgotne, ziołorośla przy rzekach i ciekach wodnych, wilgotne polany i obrzeża lasów, pobocza dróg, wilgotne tereny ruderalne. Preferuje gleby żyzne, zasobne w azot.
          
          
↑nie bylina; koszyczki siedzące
Carduus personata (oset łopianowaty)
Carduus personata (oset łopianowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Środkowe liście łodygowe do 15 cm długości, zwykle niepodzielone, drobno regularnie ±równo ząbkowane; jajowate do szeroko jajowatych, w nasadzie zaokrąglone lub wpół obejmujące łodygę; spodem luźno, szaro filcowato owłosione, łysiejące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są ...
Carduus personata (oset łopianowaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Roślina górska i podgórska. Na wilgotnych stanowiskach, w ziołoroślach przy potokach, łąkach, terenach ruderalnych przy siedzibach ludzkich. Preferuje gleby żyzne, bogate w humus.