koszyczki bardzo duże, pojedynczo, zwieszone
*koszyczki mniejsze, wzniesione
Carduus nutans (oset zwisły)
Carduus nutans
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zewnętrzne i środkowe listki okrywy w środkowej części zwężone i następnie rozszerzone, lancetowate zakończone długim (8 mm) cierniem.
▶ Carduus nutans L. (oset zwisły)
wystepowanie - Carduus nutans (oset zwisły)
antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Ciepłe stanowiska o charakterze ruderalnym, przydroża, nasypy, kserotermiczne zruderalizowane pastwiska, ugory, hałdy, kamieniołomy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zewnętrzne i środkowe listki okrywy w zarysie lancetowate, w połowie nie zwężają się, zakończone krótkim cierniem.
łodygi i szypułki przynajmniej w górze nie kolczaste; gatunki górskie
*łodygi i szypułki całe kolczaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście na łodydze niepodzielone, eliptyczne, jedynie nierówno podwójnie ząbkowane z cienkimi kolcami; sinozielone.
▶ Carduus glaucus Baumg. (oset siny)
wystepowanie - Carduus glaucus (oset siny)
syn. Carduus defloratus L. ssp. glaucus Nyman · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
łodyga w dole kolczasto oskrzydlona; dolne liście łodygowe pierzastosieczne, z dość grubymi kolcami; nie sinozielone
*skrzydełka i liście na łodydze niepodzielone
liście przynajmniej początkowo kutnerowato owłosione
*liście spodem nie kutnerowato owłosione
Carduus collinus (oset pagórkowy)
Carduus collinus (oset pagórkowy)
XL
Carduus collinus (oset pagórkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okrywy koszyczka nie odgięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
liście spodem nie kutnerowato owłosione
*liście przynajmniej początkowo kutnerowato owłosione
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
XL
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okrywy koszyczka odgięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Carduus ×lobulatus Borbás (oset klapowany)
wystepowanie - Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
syn. Carduus lobulatus Borbás (2) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
koszyczki pojedynczo; rośliny sinozielone
Carduus acanthoides
Carduus acanthoides (oset nastroszony)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny sinozielone. Liście obustronnie nagie lub rzadko owłosione długimi, członowanymi włoskami, bez pajęczynowatego lub kutnerowatego owłosienia. Jeśli obustronnie, pajęczynowato owłosione — popłoch pospolity (Onopordum acanthium).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Carduus acanthoides L. (oset nastroszony)
wystepowanie - Carduus acanthoides (oset nastroszony)
antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Przydroża, tereny ruderalne, brzegi rzek, ugory, pola uprawne. Preferuje stanowiska wilgotne i okresowo wysychające, zasobne w azot.
koszyczki zebrane po kilka na końcach pędów; rośliny zielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny zielone. Liście spodem krótko lub pajęczynowato albo kutnerowato owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
dwuletnia; koszyczki na szypułach
*bylina; koszyczki siedzące
Carduus crispus
Carduus crispus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Środkowe liście łodygowe zwykle do 10 cm długości, z reguły pierzastowrębne, rzadziej niepodzielone, nieregularnie i nierówno ząbkowane; eliptyczne do lancetowatych, w nasadzie stopniowo się zwężające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Carduus crispus L. (oset kędzierzawy)
wystepowanie - Carduus crispus (oset kędzierzawy)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Stanowiska wilgotne, ziołorośla przy rzekach i ciekach wodnych, wilgotne polany i obrzeża lasów, pobocza dróg, wilgotne tereny ruderalne. Preferuje gleby żyzne, zasobne w azot.
bylina; koszyczki siedzące
*dwuletnia; koszyczki na szypułach
Carduus personata (oset łopianowaty)
Carduus personata (oset łopianowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Środkowe liście łodygowe do 15 cm długości, zwykle niepodzielone, drobno regularnie ± równo ząbkowane; jajowate do szeroko jajowatych, w nasadzie zaokrąglone lub wpół obejmujące łodygę; spodem luźno, szaro filcowato owłosione, łysiejące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Carduus personata (L.) Jacq. (oset łopianowaty)
wystepowanie - Carduus personata (oset łopianowaty)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Roślina górska i podgórska. Na wilgotnych stanowiskach, w ziołoroślach przy potokach, łąkach, terenach ruderalnych przy siedzibach ludzkich. Preferuje gleby żyzne, bogate w humus.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji