⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Asteroideae - tylko rurkowe, z puchem i plewinkami]
  
koszyczki bardzo duże, pojedynczo, zwieszone (↓nie)
Carduus nutans (oset zwisły)
Carduus nutans
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Zewnętrzne i środkowe listki okrywy w środkowej części zwężone i następnie rozszerzone, lancetowate zakończone długim (8 mm) cierniem.
Carduus nutans (oset zwisły)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Ciepłe stanowiska o charakterze ruderalnym, przydroża, nasypy, kserotermiczne zruderalizowane pastwiska, ugory, hałdy, kamieniołomy.
  
  
koszyczki mniejsze, wzniesione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Zewnętrzne i środkowe listki okrywy w zarysie lancetowate, w połowie nie zwężają się, zakończone krótkim cierniem.
  
    
łodygi i szypułki przynajmniej w górze nie kolczaste; gatunki górskie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
    
      
skrzydełka i liście na łodydze niepodzielone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Liście na łodydze niepodzielone, eliptyczne, jedynie nierówno podwójnie ząbkowane z cienkimi kolcami; sinozielone.
Carduus glaucus (oset siny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
łodyga w dole kolczasto oskrzydlona; dolne liście łodygowe pierzastosieczne, z dość grubymi kolcami; nie sinozielone (↑nie)
      
        
liście przynajmniej początkowo kutnerowato owłosione (↓nie)
Carduus collinus (oset pagórkowy)
XL
Carduus collinus (oset pagórkowy)
Carduus collinus (oset pagórkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Listki okrywy koszyczka nie odgięte.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
Carduus collinus (oset pagórkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
liście spodem nie kutnerowato owłosione (↑nie)
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
XL
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Listki okrywy koszyczka odgięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
Carduus ×lobulatus (oset klapowany)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
    
łodygi i szypułki całe kolczaste (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
    
      
koszyczki pojedynczo; rośliny sinozielone
Carduus acanthoides
Carduus acanthoides (oset nastroszony)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
· Rośliny sinozielone. Liście obustronnie nagie lub rzadko owłosione długimi, członowanymi włoskami, bez pajęczynowatego lub kutnerowatego owłosienia. Jeśli obustronnie, pajęczynowato owłosione — popłoch pospolity (Onopordum acanthium).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
Carduus acanthoides (oset nastroszony)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Przydroża, tereny ruderalne, brzegi rzek, ugory, pola uprawne. Preferuje stanowiska wilgotne i okresowo wysychające, zasobne w azot.
      
        
koszyczki zebrane po kilka na końcach pędów; rośliny zielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne eleme ...
· Rośliny zielone. Liście spodem krótko lub pajęczynowato albo kutnerowato owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
        
          
dwuletnia; koszyczki na szypułach (↓nie)
Carduus crispus
Carduus crispus
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Środkowe liście łodygowe zwykle do 10cm długości, z reguły pierzastowrębne, rzadziej niepodzielone, nieregularnie i nierówno ząbkowane; eliptyczne do lancetowatych, w nasadzie stopniowo się zwężające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu s ...
Carduus crispus (oset kędzierzawy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Stanowiska wilgotne, ziołorośla przy rzekach i ciekach wodnych, wilgotne polany i obrzeża lasów, pobocza dróg, wilgotne tereny ruderalne. Preferuje gleby żyzne, zasobne w azot.
          
          
bylina; koszyczki siedzące (↑nie)
Carduus personata (oset łopianowaty)
Carduus personata (oset łopianowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Środkowe liście łodygowe do 15cm długości, zwykle niepodzielone, drobno regularnie ±równo ząbkowane; jajowate do szeroko jajowatych, w nasadzie zaokrąglone lub wpół obejmujące łodygę; spodem luźno, szaro filcowato owłosione, łysiejące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu ...
Carduus personata (oset łopianowaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Roślina górska i podgórska. Na wilgotnych stanowiskach, w ziołoroślach przy potokach, łąkach, terenach ruderalnych przy siedzibach ludzkich. Preferuje gleby żyzne, bogate w humus.