Crataegus

głóg
flora Polski
uprawiane
Crataegus ×lambertiana
u
Crataegus ×lambertiana
monogyna × nigra
objaśnienie skrótów
  
↓nie(z) liście pierzasto podzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
  
    
↓nie(z) owoce czerwone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
  Gatunki euroazjatyckie.
    
      
↓nie(z) owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
  Uprawiane ozdobne. Crataegus tournefortii, Crataegus orientalis, Crataegus azarolus
      
      
↑nie (z) nieowłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
      
        
↓nie(z) liście płytko podzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczo ...
· Dolna para nerwów dochodzi do szczytu pierwszych łatek po łuku wypukłym ku nasadzie blaszki liściowej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
Crataegus laevigata (głóg dwuszyjkowy)
wystepowanie
syn. Crataegus oxyacantha · Crataegus palmstruchii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
↑nie (z) liście głęboko podzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Dolna para nerwów kieruje się ku szczytowi dolnych łatek po łuku wypukłym ku szczytowi blaszki lub po linii prostej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
        
          
↓nie(z) kwiaty jednoszyjkowe; owoce jednopestkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Para nerwów idąca do najniższych łatek podąża po łuku wypukłym ku szczytowi blaszki liściowej.
          
            
↓nie(z) łatki ±całobrzegie
Crataegus monogyna (głóg jednoszyjkowy)
Crataegus monogyna
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· Przylistki na krótkopędach kwiatowych całobrzegie, bez ząbków zakończonych gruczołkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
Crataegus monogyna (głóg jednoszyjkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla, widne lasy, przydroża, ugory; także sadzony ozdobney. Preferuje gleby dostatecznie wilgotne, umiarkowanie suche lub okresowo wysychające, o odczynie obojętnym lub zasadowym. Gatunek ciepłolubny i światłolubny.
            
            
↑nie (z) łatki regularnie piłkowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· Przylistki na krótkopędach kwiatowych brzegiem gruczołowato ząbkowane, przynajmniej z rzadka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
            
              
↓nie(z) liście sztywne, skórzaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· Łatki jedynie w górnej części obwodu piłkowano ząbkowane, rozchodzące się, podługowate, zaostrzone lub tępawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Crataegus ×fallacina
syn. Crataegus curvisepala (praemonticola) × monogyna · takson nie ujęty w czekliście 2002
              
              
↑nie (z) liście co najwyżej nieco sztywne (C. rhipidophylla, C. curvisepala)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Łatki w większej części obwodu płytko i ostro piłkowane (w dolnych łatkach prawie do ogonka), zbliżone do siebie, okrągło jajowate do jajowatych, zaostrzone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
              
                
↓nie(z) owoce okrągło jajowate (C. praemonticola)
Crataegus rhipidophylla var. rhipidophylla (głóg odgiętodziałkowy odm. typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Działki kielicha na owocu wywinięte i przylegające do owocu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są ...
Crataegus rhipidophylla var. rhipidophylla (głóg odgiętodziałkowy odm. typowa)
syn. Crataegus curvisepala · Crataegus praemonticola · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
↑nie (z) owoce podługowato elipsoidalne (C. lindmanii)
Crataegus rhipidophylla var. lindmanii (głóg odgiętodziałkowy odm. Lindmana)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· Działki kielicha na owocu wyprostowane i stulone ku sobie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np ...
Crataegus rhipidophylla var. lindmanii (głóg odgiętodziałkowy odm. Lindmana)
syn. Crataegus lindmanii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
          
↑nie (z) kwiaty 1-2-szyjkowe; owoce 1-2-pestkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· Para nerwów idąca do najniższych łatek prosta lub nieco łukowato wypukła ku szczytowi blaszki liściowej. Nerwy idące do drugiej pary łatek proste lub łukiem wypukłe ku nasadzie blaszki liściowej.
          
            
↓nie(z) działki krótkie
Crataegus ×media (głóg pośredni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedos ...
· Owoce krótko elipsoidalne do ±kulistych, 8-10 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
Crataegus ×media (głóg pośredni)
syn. Crataegus laevigata × monogyna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
↑nie (z) działki długie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne element ...
· Owoce kuliste, elipsoidalne do walcowatych, 9-16 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
            
              
↓nie(z) owoce duże
Crataegus ×macrocarpa (głóg wielkoowocowy)
Crataegus ×macrocarpa (głóg wielkoowocowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
· Działki odchodzące od owocu lub nieco wzniesione, albo wywinięte i przylegające do owocu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Crataegus ×macrocarpa (głóg wielkoowocowy)
syn. Crataegus laevigata × rhipidophylla · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
↑nie (z) owoce mniejsze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Działki ±wzniesione do stulonych ku sobie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
              
    
↑nie (z) owoce czarne lub pomarańczowożółte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
· Szyjek słupka i pestek 4-5.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
  Rzadko uprawiane krzewy i drzewka ozdobne sekcji Nigrae i Pseudomelanocarpae.
    
      
↓nie(z) owoce czarne, błyszczące; liście spodem biało filcowato owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Kwiatostan ±prosty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądo ...
  Crataegus nigra W. et K.
      
      
↑nie ↓nie(z) owoce pomarańczowożółte; liście nagie
Crataegus wattiana
· ta cecha diagnostyczna ...
· Liście nagie.
Crataegus wattiana
syn. Crataegus korolkowii · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
      
      
↑nie ↓nie(z) owoce czerwone; liście szorstkie
Crataegus sanguinea
Crataegus sanguinea (głóg syberyjski)
głóg krwisty · syn. Crataegus altaica · takson uprawiany
      
      
↑nie (z) owoce fioletowoczarne, matowe; liście spodem pajęczynowato owłosione (sekcja Pseudomelanocarpae)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Kwiatostan złożony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądow ...
  Crataegus pentagyna W. et K. ex Willd. ≡ C. melanocarpa Bieb.
      
  
↑nie (z) liście niepodzielone lub płytko
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
  
    
↓nie(z) działki szeroko trójkątne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Blaszki liściowe drobne, 15-25 mm długości.
Crataegus laevigata (głóg dwuszyjkowy)
wystepowanie
syn. Crataegus oxyacantha · Crataegus palmstruchii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
    
↑nie (z) działki wąskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· Blaszki liściowe większe.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
  Gatunki północnoamerykańskie; u nas uprawiane krzewy lub drzewka ozdobne.
    
      
↓nie(z) pestki z brzusznej strony gładkie; dojrzałe owoce czerwone lub żółte
      
        
↓nie(z) nasady blaszek liściowych pędów kwiatowych klinowato zwężone
        
          
↓nie(z) liście niepodzielone, rzadziej pod szczytem niewyraźnie wrębne, podługowato eliptyczne do odwrotnie jajowate
          
            
↓nie(z) liście odwrotnie jajowate do szeroko jajowatych, w górze blaszki regularnie płytko wrębne
Crataegus punctata (głóg cętkowany)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy n ...
· Kwiaty 12-23mm średnicy. Pręcików 15-20. Owoce duże, pomarańczowe lub brązowawo czerwone, mączyste, punktowane, 12-21mm długości, z 3-5 pestkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· ta cecha diagnostycz ...
Crataegus punctata (głóg cętkowany)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
            
            
↑nie (z) liście wąsko odwrotnie jajowate lub podługowate do rombowato eliptycznych, nie wrębne lub płytko, nieregularnie wrębne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu s ...
· Kwiaty 8-20mm średnicy. Pręcików 10 lub 15-20. Owoce duże lub drobne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
            
              
↓nie(z) kwiatostan nagi
· ta cecha diagn ...
· Liście łopatkowate do odwrotnie jajowatych. Pędy tegoroczne i liście nagie. Ciernie 7-10cm długości. Krzew lub drzewko do 10m wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
  Crataegus crus-galli L. - głóg ostrogowy
Często w uprawie jego mieszaniec - głóg śliwolistny (Crataegus persimilis ‘Splendens’).
              
              
↑nie (z) kwiatostan owłosiony; liście podługowate lub rombowato eliptyczne do szeroko odwrotnie jajowatych
              
                
↓nie(z) działki na brzegu wyraźnie gruczołowato piłkowane
Crataegus persimilis ‘Splendens’ (głóg śliwolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Pręcików 8-15. Pylniki różowe lub czerwone; kwiatostany owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Crataegus persimilis ‘Splendens’ (głóg śliwolistny)
głóg ostrogowy, kogucia ostroga · syn. Crataegus crus-galli · Crataegus prunifolia · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
                
                
↑nie (z) działki na brzegu odlegle i niewyraźnie gruczołowato piłkowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Pręcików (10)15-20. Pylniki żółte lub czerwone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu z ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
  Crataegus ×lavallei Herincq ex Lavalle ≡ ? C. crus-galli × pubescens
                
          
↑nie (z) liście wyraźnie wrębne, eliptyczne do ±okrąglowych
  Crataegus coccinea auct. non L.
          
            
↓nie(z) ogonki liściowe na całej długości i nasada liścia wyraźnie ogruczolone
Crataegus intricata
Crataegus intricata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wer ...
· Kwiatostan rzadki, ±prosty, 3-8-kwiatowy. Działki wyraźnie gruczołowato piłkowane. Pylniki żółte lub czerwone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Crataegus intricata (głóg zakłopotany)
głóg szkarłatny · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
            
            
↑nie (z) ogonek liściowy i nasada liścia skąpo ogruczolone, wyraźniej w nasadzie blaszki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· Kwiatostan bogate, złożone, 8-15-kwiatowy. Działki całobrzegie lub płytko gruczołowato ząbkowane. Pylniki białe lub żółtawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
  Crataegus chrysocarpa Ashe W uprawie odmiana purpurowa var. phoenicea E.J. Palm. ≡ C. horrida Med. - głóg straszliwy.
            
        
↑nie (z) liście pędów kwiatowych w nasadzie najszersze, ucięte, zaokrąglone, płytko sercowate, rzadziej szeroko-klinowate; miąższ owoców żółty
        
          
↓nie(z) kwiatostan i hypancjum wełnisto owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Dojrzałe owoce często resztkami owłosienia w dolnej i górnej części.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
          
            
↓nie(z) pręcików ok. 20
Crataegus mollis
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Liście sztywne, ±szeroko jajowate, 5-11cm długości, w nasadzie ucięte do płytko sercowatych, z 4-6 krótkimi, zaokrąglonymi klapami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Crataegus mollis
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
            
            
↑nie (z) pręcików 10 lub mniej
Crataegus submollis (głóg owłosiony)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Liście prawie sztywne, ±jajowate, 4-9cm długości, w nasadzie ucięte do szeroko klinowatych, z 3-5 krótkimi, ostrymi klapami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· ta cecha diagnostyc ...
Crataegus submollis (głóg owłosiony)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
            
          
↑nie (z) kwiatostan i hypancjum nagie lub rzadko omszone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Liście spodem nagie lub szybko łysiejące.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
          
            
↓nie(z) liście pędów kwiatowych 3-5cm długości, cienkie, miękkie, młode górą szorstkie
Crataegus flabellata (głóg wachlarzowaty)
XL
Crataegus flabellata (głóg wachlarzowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stro ...
· Działki ±całobrzegie lub w górze niewyraźnie, rzadko gruczołowato piłkowane.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Crataegus flabellata (głóg wachlarzowaty)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
            
            
↑nie (z) liście pędów kwiatowych 5-7cm długości, sztywniejsze, młode niewyraźnie szorstkie
Crataegus pedicellata (głóg szypułkowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje s ...
· Działki wyraźnie i gęsto gruczołowato piłkowane.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Crataegus pedicellata (głóg szypułkowy)
syn. Crataegus coccineus · antropofit zadomowiony we florze polskiej
            
      
↑nie (z) pestki po brzusznej stronie wgłębione, z boków pomarszczone lub dołkowane; dojrzałe owoce soczyste, zwykle lśniące
      
        
↓nie(z) owoce czarne z żółtym lub zielonym miąższem, ok. 1cm średnicy
        
          
↓nie(z) miąższ owoców jasnożółty; pręcików 5-10
Crataegus douglasii (głóg Douglasa)
Crataegus douglasii (głóg Douglasa)
XL
· ta cecha diagnostyczna ...
· Pręcików 5-10.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostycz ...
Crataegus douglasii (głóg Douglasa)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
          
          
↑nie (z) miąższ owoców zielonkawy; pręcików 20, z ciemnopurpurowymi pylnikami
Crataegus chlorosarca (głóg zielony)
XL
Crataegus chlorosarca (głóg zielony)
XL
· ta cecha diagnostyczna ...
· Pręcików 20, z ciemnopurpurowymi pylnikami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· ta cecha diagnostycz ...
Crataegus chlorosarca (głóg zielony)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
          
        
↑nie (z) dojrzałe owoce czerwone lub żółte; pręcików 10; drzewo lub krzew 3-6m wysokości
        
          
↓nie(z) pylniki jasnożółte; kwiatostany słabo owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Owoce 8-10mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
  Crataegus macracantha Lodd. ex Loudon
          
          
↑nie (z) pylniki jasnoróżowe; kwiatostany owłosione
Crataegus persimilis ‘Splendens’ (głóg śliwolistny)
Crataegus persimilis ‘Splendens’ (głóg śliwolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Owoce 9-13mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Crataegus persimilis ‘Splendens’ (głóg śliwolistny)
głóg ostrogowy, kogucia ostroga · syn. Crataegus crus-galli · Crataegus prunifolia · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

opis; oznaczanie

Oznaczanie: Trudność z oznaczaniem bierze się z tego, że wszystkie „czyste gatunki” krzyżują się pomiędzy sobą. Osobniki wywodzące się z takiego krzyżowania są płodne i dalej mogą się krzyżować. W efekcie można spotkać egzemplarze w pełnym continuum cech pomiędzy czystymi gatunkami, są one też częstsze od czystych gatunkowo roślin.

Przy oznaczaniu korzysta się z cech liści na krótkopędach w nasłonecznionej części krzewu, wraz z kwiatami/owocami, cech owoców i kwiatów. Liście na długopędach są nieprzydatne do oznaczania. Szczególnie ważny jest przebieg dolnej pary lub dwu par nerwów bocznych.
Oceniając liczbę szyjek słupka należy zbadać większą liczbę kwiatów. Podobnie z liczbą pestek.

Wysokie krzewy lub niskie drzewa. Pędy zróżnicowane na długopędy i krótkopędy. Długopędy zwykle z cierniami w kątach liści; ciernie różnej długości zwykle pojedyncze, wyjątkowo rozgałęzione.

space

Kwiaty na krótkopędach, zebrane w podbaldachy, rzadko pojedyncze; o wyraźnym, dość nieprzyjemnym zapachu. Płatki zwykle białe (u odmian ozdobnych także różowe lub czerwone). Owocolistków 1 – 5 i tyle samo szyjek słupka; często owocolistki nie są zrośnięte ze sobą; pręcików (5)10 – 20.

space

W Polsce częściej rosną 2(4) rodzime gatunki, poza tym liczne mieszańce i zdziczałe uprawiane ozdobne głogi. Ogółem rodzaj liczy znacznie powyżej 100 gatunków — zwłaszcza jeśli brać pod uwagę liczne drobne gatunki. Zobacz uwagi o oznaczaniu.

właściwości i zastosowanie

🌱
Uprawiane jako pojedyncze lub sadzone w szpalerach dla efektu podczas masowego kwitnienia i ozdobnych, długo utrzymujących się owoców; w odmianach ozdobę mogą stanowić barwne liście letnie. Niektóre odmiany mają kwiaty o różowych lub czerwonych płatkach lub kwiaty pełne z pomnożonymi okółkami płatków.

space

W medycynie wykorzystuje się Crataegi folium cum flore (kwiatostan głogu, Crataegi inflorescentia, Crataegi flos) — całe lub pocięte, wysuszone gałązki z kwiatami oraz stosuje się pochodne preparaty Crataegi folium cum flore extractum fluidum quantificatum, Crataegi folium cum flore extractum siccum, Crataegi tinctura (nalewka z kwiatostanu głogu). Liście z kwiatostanem wchodzą w skład Species sedativae (zioła uspokajające).
Ponadto ma zastosowanie Crataegi fructus (owoc głogu) — wysuszony owoc pozorny.
Surowiec pozyskuje się z pospolitych gatunków rodzimych głogu jednoszyjkowego (Crataegus monogyna) lub głogu dwuszyjkowego (Crataegus laevigata) oraz mieszańca głogu pośredniego (Crataegus ×media), rzadziej z innych gatunków europejskich. Kwiatostany wraz z przylegającymi liśćmi szybko suszy się w temperaturze ok. 40°C. Owoce zbiera się przed pełną dojrzałością, już wybarwione, ale jeszcze twarde.

space

Świeże owoce są jadalne, o swoistym zapachu i prawie bez określonego smaku; są mdłe, mączyste. Mogą być używane np. jako surowiec winiarski lub do aromatyzowania przetworów owocowych. Wysuszone, owoce używano jako jedzenie głodowe, po zmieleniu dodawano do mąki dla wypieku chleba lub placków.

wymagania i uprawa

🌸
Głogi w większości nie mają wygórowanych wymagań odnośnie gleby, niektóre gatunki dobrze rosną na glebach suchych i słabych; źle rosną na glebach podmokłych lub kwaśnych. Większość wymaga pełnego nasłonecznienia ale są też i cienioznośne (np. głóg odgiętodziałkowy (Crataegus rhipidophylla)).

space

Pewien problem stanowi podatność na liczne choroby i szkodniki drzew i krzewów z rodziny różowate (Rosaceae), aby liście wyglądały atrakcyjnie mogą wymagać ochrony chemicznej tak jak rośliny sadownicze.

space

W okresie kwitnienia (maj – czerwiec) dostarczają pyłowego i nektarowego pożytku pszczelego.

space