flora Polski
uprawiane
Crataegus ×lambertiana
u
Crataegus ×lambertiana
monogyna × nigra
objaśnienie skrótów
liście pierzasto podzielone
(z) *liście niepodzielone lub płytko
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Gatunki euroazjatyckie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Uprawiane ozdobne. Crataegus tournefortii, Crataegus orientalis, Crataegus azarolus
nieowłosione
(z) *owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
liście płytko podzielone
(z) *liście głęboko podzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolna para nerwów dochodzi do szczytu pierwszych łatek po łuku wypukłym ku nasadzie blaszki liściowej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Crataegus laevigata (Poir.) DC. (głóg dwuszyjkowy)
wystepowanie - Crataegus laevigata (głóg dwuszyjkowy)
syn. Crataegus oxyacantha auct. non L. · Crataegus palmstruchii Lindm. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
liście głęboko podzielone
(z) *liście płytko podzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolna para nerwów kieruje się ku szczytowi dolnych łatek po łuku wypukłym ku szczytowi blaszki lub po linii prostej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
kwiaty jednoszyjkowe; owoce jednopestkowe
(z) *kwiaty 1-2-szyjkowe; owoce 1-2-pestkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Para nerwów idąca do najniższych łatek podąża po łuku wypukłym ku szczytowi blaszki liściowej.
łatki ± całobrzegie
(z) *łatki regularnie piłkowane
Crataegus monogyna (głóg jednoszyjkowy)
Crataegus monogyna
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki na krótkopędach kwiatowych całobrzegie, bez ząbków zakończonych gruczołkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Crataegus monogyna Jacq. (głóg jednoszyjkowy)
wystepowanie - Crataegus monogyna (głóg jednoszyjkowy)
syn. Crataegus ×kyrtostyla auct. non Fingerh. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Zarośla, widne lasy, przydroża, ugory; także sadzony ozdobney. Preferuje gleby dostatecznie wilgotne, umiarkowanie suche lub okresowo wysychające, o odczynie obojętnym lub zasadowym. Gatunek ciepłolubny i światłolubny.
łatki regularnie piłkowane
(z) *łatki ± całobrzegie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki na krótkopędach kwiatowych brzegiem gruczołowato ząbkowane, przynajmniej z rzadka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łatki jedynie w górnej części obwodu piłkowano ząbkowane, rozchodzące się, podługowate, zaostrzone lub tępawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Crataegus ×fallacina Klokov
syn. Crataegus curvisepala (praemonticola) × monogyna · Crataegus monogyna × rhipidophylla var. rhipidophylla · takson nie ujęty w czekliście [491]
liście co najwyżej nieco sztywne (C. rhipidophylla, C. curvisepala)
(z) *liście sztywne, skórzaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łatki w większej części obwodu płytko i ostro piłkowane (w dolnych łatkach prawie do ogonka), zbliżone do siebie, okrągło jajowate do jajowatych, zaostrzone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
owoce okrągło jajowate (C. praemonticola)
(z) *owoce podługowato elipsoidalne (C. lindmanii)
Crataegus rhipidophylla var. rhipidophylla (głóg odgiętodziałkowy odm. typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki kielicha na owocu wywinięte i przylegające do owocu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Crataegus rhipidophylla Gand. var. rhipidophylla (głóg odgiętodziałkowy odm. typowa)
syn. Crataegus curvisepala Lindm. · Crataegus praemonticola Holub · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
owoce podługowato elipsoidalne (C. lindmanii)
(z) *owoce okrągło jajowate (C. praemonticola)
Crataegus rhipidophylla var. lindmanii (głóg odgiętodziałkowy odm. Lindmana)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki kielicha na owocu wyprostowane i stulone ku sobie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
kwiaty 1-2-szyjkowe; owoce 1-2-pestkowe
(z) *kwiaty jednoszyjkowe; owoce jednopestkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Para nerwów idąca do najniższych łatek prosta lub nieco łukowato wypukła ku szczytowi blaszki liściowej. Nerwy idące do drugiej pary łatek proste lub łukiem wypukłe ku nasadzie blaszki liściowej.
działki krótkie
(z) *działki długie
Crataegus ×media (głóg pośredni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce krótko elipsoidalne do ± kulistych, 8-10 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Crataegus ×media Bechst. (głóg pośredni)
wystepowanie - Crataegus ×media (głóg pośredni)
syn. Crataegus laevigata × monogyna · Crataegus laevigata × monogyna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
działki długie
(z) *działki krótkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce kuliste, elipsoidalne do walcowatych, 9-16 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
owoce duże
(z) *owoce mniejsze
Crataegus ×macrocarpa (głóg wielkoowocowy)
Crataegus ×macrocarpa (głóg wielkoowocowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki odchodzące od owocu lub nieco wzniesione, albo wywinięte i przylegające do owocu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Crataegus ×macrocarpa Hegetschw. (głóg wielkoowocowy)
wystepowanie - Crataegus ×macrocarpa (głóg wielkoowocowy)
syn. Crataegus laevigata × rhipidophylla · Crataegus laevigata × rhipidophylla · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
owoce mniejsze
(z) *owoce duże
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki ± wzniesione do stulonych ku sobie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
owoce czarne lub pomarańczowożółte
(z) *owoce czerwone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szyjek słupka i pestek 4-5.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Rzadko uprawiane krzewy i drzewka ozdobne sekcji Nigrae i Pseudomelanocarpae.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan ± prosty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Crataegus nigra W. et K.
Crataegus wattiana
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście nagie.
▶ Crataegus wattiana Hemsl. et Lace
syn. Crataegus korolkowii L. Henry · takson wyłączony z flory Polski [491]
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan złożony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Crataegus pentagyna W. et K. ex Willd. ≡ C. melanocarpa Bieb.
liście niepodzielone lub płytko
(z) *liście pierzasto podzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
działki szeroko trójkątne
(z) *działki wąskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszki liściowe drobne, 15-25 mm długości.
▶ Crataegus laevigata (Poir.) DC. (głóg dwuszyjkowy)
wystepowanie - Crataegus laevigata (głóg dwuszyjkowy)
syn. Crataegus oxyacantha auct. non L. · Crataegus palmstruchii Lindm. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszki liściowe większe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Gatunki północnoamerykańskie; u nas uprawiane krzewy lub drzewka ozdobne.
liście niepodzielone, rzadziej pod szczytem niewyraźnie wrębne, podługowato eliptyczne do odwrotnie jajowate
(z) *liście wyraźnie wrębne, eliptyczne do ± okrąglowych
liście odwrotnie jajowate do szeroko jajowatych, w górze blaszki regularnie płytko wrębne
(z) *liście wąsko odwrotnie jajowate lub podługowate do rombowato eliptycznych, nie wrębne lub płytko, nieregularnie wrębne
Crataegus punctata (głóg cętkowany)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty 12-23 mm średnicy. Pręcików 15-20. Owoce duże, pomarańczowe lub brązowawo czerwone, mączyste, punktowane, 12-21 mm długości, z 3-5 pestkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
liście wąsko odwrotnie jajowate lub podługowate do rombowato eliptycznych, nie wrębne lub płytko, nieregularnie wrębne
(z) *liście odwrotnie jajowate do szeroko jajowatych, w górze blaszki regularnie płytko wrębne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty 8-20 mm średnicy. Pręcików 10 lub 15-20. Owoce duże lub drobne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łopatkowate do odwrotnie jajowatych. Pędy tegoroczne i liście nagie. Ciernie 7-10 cm długości. Krzew lub drzewko do 10 m wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Crataegus crus-galli L. - głóg ostrogowy
Często w uprawie jego mieszaniec - głóg śliwolistny 'Splendens' (Crataegus persimilis ‘Splendens’).
kwiatostan owłosiony; liście podługowate lub rombowato eliptyczne do szeroko odwrotnie jajowatych
(z) *kwiatostan nagi
działki na brzegu wyraźnie gruczołowato piłkowane
(z) *działki na brzegu odlegle i niewyraźnie gruczołowato piłkowane
Crataegus persimilis ‘Splendens’ (głóg śliwolistny 'Splendens')
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pręcików 8-15. Pylniki różowe lub czerwone; kwiatostany owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Crataegus persimilis Sarg. ‘Splendens’ (głóg śliwolistny 'Splendens')
głóg ostrogowy · kogucia ostroga · syn. Crataegus crus-galli hort. non L. · Crataegus prunifolia Pers., nom. illeg., non Baumg. · takson uprawiany [491]
działki na brzegu odlegle i niewyraźnie gruczołowato piłkowane
(z) *działki na brzegu wyraźnie gruczołowato piłkowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pręcików (10) 15-20. Pylniki żółte lub czerwone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Crataegus ×lavallei Herincq ex Lavalle ≡ ? C. crus-galli × pubescens
  Crataegus coccinea auct. non L.
ogonki liściowe na całej długości i nasada liścia wyraźnie ogruczolone
(z) *ogonek liściowy i nasada liścia skąpo ogruczolone, wyraźniej w nasadzie blaszki
Crataegus intricata
Crataegus intricata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan rzadki, ± prosty, 3-8-kwiatowy. Działki wyraźnie gruczołowato piłkowane. Pylniki żółte lub czerwone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Crataegus intricata Lang (głóg szkarłatny)
głóg zakłopotany · takson uprawiany [491]
ogonek liściowy i nasada liścia skąpo ogruczolone, wyraźniej w nasadzie blaszki
(z) *ogonki liściowe na całej długości i nasada liścia wyraźnie ogruczolone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan bogate, złożone, 8-15-kwiatowy. Działki całobrzegie lub płytko gruczołowato ząbkowane. Pylniki białe lub żółtawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Crataegus chrysocarpa Ashe W uprawie odmiana purpurowa var. phoenicea E.J. Palm. ≡ C. horrida Med. - głóg straszliwy.
liście pędów kwiatowych w nasadzie najszersze, ucięte, zaokrąglone, płytko sercowate, rzadziej szeroko-klinowate; miąższ owoców żółty
(z) *nasady blaszek liściowych pędów kwiatowych klinowato zwężone
kwiatostan i hypancjum wełnisto owłosione
(z) *kwiatostan i hypancjum nagie lub rzadko omszone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dojrzałe owoce często resztkami owłosienia w dolnej i górnej części.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
pręcików ok. 20
(z) *pręcików 10 lub mniej
Crataegus mollis (głóg miękki)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście sztywne, ± szeroko jajowate, 5-11 cm długości, w nasadzie ucięte do płytko sercowatych, z 4-6 krótkimi, zaokrąglonymi klapami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Crataegus mollis (Torr. et A. Gray) Scheele (głóg miękki)
głóg Ellwangera · syn. Crataegus ellwangeriana Sarg. · takson uprawiany [491]
pręcików 10 lub mniej
(z) *pręcików ok. 20
Crataegus submollis (głóg owłosiony)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście prawie sztywne, ± jajowate, 4-9 cm długości, w nasadzie ucięte do szeroko klinowatych, z 3-5 krótkimi, ostrymi klapami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
kwiatostan i hypancjum nagie lub rzadko omszone
(z) *kwiatostan i hypancjum wełnisto owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście spodem nagie lub szybko łysiejące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
liście pędów kwiatowych 3-5 cm długości, cienkie, miękkie, młode górą szorstkie
(z) *liście pędów kwiatowych 5-7 cm długości, sztywniejsze, młode niewyraźnie szorstkie
Crataegus flabellata (głóg wachlarzowaty)
XL
Crataegus flabellata (głóg wachlarzowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki ± całobrzegie lub w górze niewyraźnie, rzadko gruczołowato piłkowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
liście pędów kwiatowych 5-7 cm długości, sztywniejsze, młode niewyraźnie szorstkie
(z) *liście pędów kwiatowych 3-5 cm długości, cienkie, miękkie, młode górą szorstkie
Crataegus pedicellata (głóg szypułkowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki wyraźnie i gęsto gruczołowato piłkowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Crataegus pedicellata Sarg. (głóg szypułkowy)
wystepowanie - Crataegus pedicellata (głóg szypułkowy)
syn. Crataegus coccinea L. pro parte · Crataegus coccinea L. var. coccinea · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
pestki po brzusznej stronie wgłębione, z boków pomarszczone lub dołkowane; dojrzałe owoce soczyste, zwykle lśniące
(z) *pestki z brzusznej strony gładkie; dojrzałe owoce czerwone lub żółte
owoce czarne z żółtym lub zielonym miąższem, ok. 1 cm średnicy
(z) *dojrzałe owoce czerwone lub żółte; pręcików 10; drzewo lub krzew 3-6 m wysokości
Crataegus douglasii (głóg Douglasa)
Crataegus douglasii (głóg Douglasa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pręcików 5-10.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
miąższ owoców zielonkawy; pręcików 20, z ciemnopurpurowymi pylnikami
(z) *miąższ owoców jasnożółty; pręcików 5-10
Crataegus chlorosarca (głóg zielonoowockowy)
XL
Crataegus chlorosarca (głóg zielonoowockowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pręcików 20, z ciemnopurpurowymi pylnikami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
dojrzałe owoce czerwone lub żółte; pręcików 10; drzewo lub krzew 3-6 m wysokości
(z) *owoce czarne z żółtym lub zielonym miąższem, ok. 1 cm średnicy
pylniki jasnożółte; kwiatostany słabo owłosione
(z) *pylniki jasnoróżowe; kwiatostany owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce 8-10 mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Crataegus macracantha Lodd. ex Loudon
pylniki jasnoróżowe; kwiatostany owłosione
(z) *pylniki jasnożółte; kwiatostany słabo owłosione
Crataegus persimilis ‘Splendens’ (głóg śliwolistny 'Splendens')
Crataegus persimilis ‘Splendens’ (głóg śliwolistny 'Splendens')
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce 9-13 mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Crataegus persimilis Sarg. ‘Splendens’ (głóg śliwolistny 'Splendens')
głóg ostrogowy · kogucia ostroga · syn. Crataegus crus-galli hort. non L. · Crataegus prunifolia Pers., nom. illeg., non Baumg. · takson uprawiany [491]
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

opis; oznaczanie

Oznaczanie: Trudność z oznaczaniem bierze się z tego, że wszystkie „czyste gatunki” krzyżują się pomiędzy sobą. Osobniki wywodzące się z takiego krzyżowania są płodne i dalej mogą się krzyżować. W efekcie można spotkać egzemplarze w pełnym continuum cech pomiędzy czystymi gatunkami, są one też częstsze od czystych gatunkowo roślin.

Przy oznaczaniu korzysta się z cech liści na krótkopędach w nasłonecznionej części krzewu, wraz z kwiatami/owocami, cech owoców i kwiatów. Liście na długopędach są nieprzydatne do oznaczania. Szczególnie ważny jest przebieg dolnej pary lub dwu par nerwów bocznych.
Oceniając liczbę szyjek słupka należy zbadać większą liczbę kwiatów. Podobnie z liczbą pestek.

Wysokie krzewy lub niskie drzewa. Pędy zróżnicowane na długopędy i krótkopędy. Długopędy zwykle z cierniami w kątach liści; ciernie różnej długości, zwykle pojedyncze, wyjątkowo rozgałęzione.

space

Kwiaty na krótkopędach, zebrane w podbaldachy, rzadko pojedyncze; o wyraźnym, dość nieprzyjemnym zapachu. Płatki zwykle białe (u odmian ozdobnych także różowe lub czerwone). Owocolistków 1-5 i tyle samo szyjek słupka; często owocolistki nie są zrośnięte ze sobą; pręcików (5)10-20.

space

W Polsce częściej rosną 2(4) rodzime gatunki, poza tym liczne mieszańce i zdziczałe uprawiane ozdobne głogi. Ogółem rodzaj liczy znacznie powyżej 100 gatunków — zwłaszcza jeśli brać pod uwagę liczne drobne gatunki. Zobacz uwagi o oznaczaniu.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Crataegus (głóg)
🌱
Uprawiane jako pojedyncze lub sadzone w szpalerach dla efektu podczas masowego kwitnienia i ozdobnych, długo utrzymujących się owoców; w odmianach ozdobę mogą stanowić barwne liście letnie. Niektóre odmiany mają kwiaty o różowych lub czerwonych płatkach lub kwiaty pełne z pomnożonymi okółkami płatków.

space

W medycynie wykorzystuje się Crataegi folium cum flore (kwiatostan głogu, Crataegi inflorescentia, Crataegi flos) — całe lub pocięte, wysuszone gałązki z kwiatami oraz stosuje się pochodne preparaty Crataegi folium cum flore extractum fluidum quantificatum, Crataegi folium cum flore extractum siccum, Crataegi tinctura (nalewka z kwiatostanu głogu). Liście z kwiatostanem wchodzą w skład Species sedativae (zioła uspokajające).
Ponadto ma zastosowanie Crataegi fructus (owoc głogu) — wysuszony owoc pozorny.
Surowiec pozyskuje się z pospolitych gatunków rodzimych głogu jednoszyjkowego (Crataegus monogyna) lub głogu dwuszyjkowego (Crataegus laevigata) oraz mieszańca głogu pośredniego (Crataegus ×media), rzadziej z innych gatunków europejskich. Kwiatostany wraz z przylegającymi liśćmi szybko suszy się w temperaturze ok. 40°C. Owoce zbiera się przed pełną dojrzałością, już wybarwione, ale jeszcze twarde.

space

Świeże owoce są jadalne, o swoistym zapachu i prawie bez określonego smaku; są mdłe, mączyste. Mogą być używane np. jako surowiec winiarski lub do aromatyzowania przetworów owocowych. Wysuszone, owoce używano jako jedzenie głodowe, po zmieleniu dodawano do mąki dla wypieku chleba lub placków.

zieleń miejska • na żywopłot formowany, obronny
🌳 drzewa liściastekrzewy liściaste • "kolczaste/kłujące" • liście sezonowe
🌺 ozdobne kwiaty • ozdobne owoce • roślina lecznicza
wysokość: 3 – 10 m
kwitnienie: (maj) czerwiec

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ⛅ półcieniste • toleruje warunki miejskie
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna • znosi suszę • gleba stale wilgotna do podmokłej
☷ gleba: niskie wymagania • przeciętna ogrodowa • uboga • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje zasadową • znosi zasolenie
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5a
Głogi w większości nie mają wygórowanych wymagań odnośnie gleby, niektóre gatunki dobrze rosną na glebach suchych i słabych; źle rosną na glebach podmokłych lub kwaśnych. Większość wymaga pełnego nasłonecznienia ale są też i cienioznośne (np. głóg odgiętodziałkowy (Crataegus rhipidophylla)).

space

Pewien problem stanowi podatność na liczne choroby i szkodniki drzew i krzewów z rodziny różowate (Rosaceae), aby liście wyglądały atrakcyjnie mogą wymagać ochrony chemicznej tak jak rośliny sadownicze.

space

W okresie kwitnienia (maj-czerwiec) dostarczają pyłowego i nektarowego pożytku pszczelego.

space

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji