⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Malaceae (jabłkowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) liście pierzasto podzielone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
  
    
(p) owoce czerwone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
  Gatunki euroazjatyckie.
    
      
(p) owłosione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
  Uprawiane ozdobne. Crataegus tournefortii, Crataegus orientalis, Crataegus azarolus
      
      
(p) nieowłosione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
      
        
(p) liście płytko podzielone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczo ...
· Dolna para nerwów dochodzi do szczytu pierwszych łatek po łuku wypukłym ku nasadzie blaszki liściowej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
Crataegus laevigata (głóg dwuszyjkowy)
wystepowanie
syn. Crataegus oxyacantha · Crataegus palmstruchii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
(p) liście głęboko podzielone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Dolna para nerwów kieruje się ku szczytowi dolnych łatek po łuku wypukłym ku szczytowi blaszki lub po linii prostej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
        
          
(p) kwiaty jednoszyjkowe; owoce jednopestkowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Para nerwów idąca do najniższych łatek podąża po łuku wypukłym ku szczytowi blaszki liściowej.
          
            
(p) łatki ±całobrzegie (↓nie)
Crataegus monogyna (głóg jednoszyjkowy)
Crataegus monogyna
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· Przylistki na krótkopędach kwiatowych całobrzegie, bez ząbków zakończonych gruczołkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
Crataegus monogyna (głóg jednoszyjkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla, widne lasy, przydroża, ugory; także sadzony ozdobney. Preferuje gleby dostatecznie wilgotne, umiarkowanie suche lub okresowo wysychające, o odczynie obojętnym lub zasadowym. Gatunek ciepłolubny i światłolubny.
            
            
(p) łatki regularnie piłkowane (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· Przylistki na krótkopędach kwiatowych brzegiem gruczołowato ząbkowane, przynajmniej z rzadka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
            
              
(p) liście sztywne, skórzaste (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· Łatki jedynie w górnej części obwodu piłkowano ząbkowane, rozchodzące się, podługowate, zaostrzone lub tępawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Crataegus ×fallacina
syn. Crataegus curvisepala (praemonticola) × monogyna · takson nie ujęty w czekliście 2002
              
              
(p) liście co najwyżej nieco sztywne (C. rhipidophylla, C. curvisepala) (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Łatki w większej części obwodu płytko i ostro piłkowane (w dolnych łatkach prawie do ogonka), zbliżone do siebie, okrągło jajowate do jajowatych, zaostrzone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
              
                
(p) owoce okrągło jajowate (C. praemonticola) (↓nie)
Crataegus rhipidophylla var. rhipidophylla (głóg odgiętodziałkowy odm. typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Działki kielicha na owocu wywinięte i przylegające do owocu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są ...
Crataegus rhipidophylla var. rhipidophylla (głóg odgiętodziałkowy odm. typowa)
syn. Crataegus curvisepala · Crataegus praemonticola · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
(p) owoce podługowato elipsoidalne (C. lindmanii) (↑nie)
Crataegus rhipidophylla var. lindmanii (głóg odgiętodziałkowy odm. Lindmana)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· Działki kielicha na owocu wyprostowane i stulone ku sobie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np ...
Crataegus rhipidophylla var. lindmanii (głóg odgiętodziałkowy odm. Lindmana)
syn. Crataegus lindmanii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
          
(p) kwiaty 1-2-szyjkowe; owoce 1-2-pestkowe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· Para nerwów idąca do najniższych łatek prosta lub nieco łukowato wypukła ku szczytowi blaszki liściowej. Nerwy idące do drugiej pary łatek proste lub łukiem wypukłe ku nasadzie blaszki liściowej.
          
            
(p) działki krótkie (↓nie)
Crataegus ×media (głóg pośredni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedos ...
· Owoce krótko elipsoidalne do ±kulistych, 8-10 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
Crataegus ×media (głóg pośredni)
syn. Crataegus laevigata × monogyna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
(p) działki długie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne element ...
· Owoce kuliste, elipsoidalne do walcowatych, 9-16 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
            
              
(p) owoce duże (↓nie)
Crataegus ×macrocarpa (głóg wielkoowocowy)
Crataegus ×macrocarpa (głóg wielkoowocowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
· Działki odchodzące od owocu lub nieco wzniesione, albo wywinięte i przylegające do owocu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Crataegus ×macrocarpa (głóg wielkoowocowy)
syn. Crataegus laevigata × rhipidophylla · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
(p) owoce mniejsze (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Działki ±wzniesione do stulonych ku sobie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
              
    
(p) owoce czarne lub pomarańczowożółte (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
· Szyjek słupka i pestek 4-5.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
  Rzadko uprawiane krzewy i drzewka ozdobne sekcji Nigrae i Pseudomelanocarpae.
    
      
(p) owoce czarne, błyszczące; liście spodem biało filcowato owłosione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Kwiatostan ±prosty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądo ...
  Crataegus nigra W. et K.
      
      
(p) owoce pomarańczowożółte; liście nagie (↑nie) (↓nie)
Crataegus wattiana
· ta cecha diagnostyczna ...
· Liście nagie.
Crataegus wattiana
syn. Crataegus korolkowii · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
      
      
(p) owoce czerwone; liście szorstkie (↑nie) (↓nie)
Crataegus sanguinea
Crataegus sanguinea (głóg syberyjski)
głóg krwisty · takson uprawiany
      
      
(p) owoce fioletowoczarne, matowe; liście spodem pajęczynowato owłosione (sekcja Pseudomelanocarpae) (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Kwiatostan złożony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądow ...
  Crataegus pentagyna W. et K. ex Willd. ≡ C. melanocarpa Bieb.
      
  
(p) liście niepodzielone lub płytko (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
  
    
(p) działki szeroko trójkątne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Blaszki liściowe drobne, 15-25 mm długości.
Crataegus laevigata (głóg dwuszyjkowy)
wystepowanie
syn. Crataegus oxyacantha · Crataegus palmstruchii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
    
(p) działki wąskie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· Blaszki liściowe większe.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
  Gatunki północnoamerykańskie; u nas uprawiane krzewy lub drzewka ozdobne.
    
      
(p) pestki z brzusznej strony gładkie; dojrzałe owoce czerwone lub żółte (↓nie)
      
        
(p) nasady blaszek liściowych pędów kwiatowych klinowato zwężone (↓nie)
        
          
(p) liście niepodzielone, rzadziej pod szczytem niewyraźnie wrębne, podługowato eliptyczne do odwrotnie jajowate (↓nie)
          
            
(p) liście odwrotnie jajowate do szeroko jajowatych, w górze blaszki regularnie płytko wrębne (↓nie)
Crataegus punctata (głóg cętkowany)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy n ...
· Kwiaty 12-23mm średnicy. Pręcików 15-20. Owoce duże, pomarańczowe lub brązowawo czerwone, mączyste, punktowane, 12-21mm długości, z 3-5 pestkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· ta cecha diagnostycz ...
Crataegus punctata (głóg cętkowany)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
            
            
(p) liście wąsko odwrotnie jajowate lub podługowate do rombowato eliptycznych, nie wrębne lub płytko, nieregularnie wrębne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu s ...
· Kwiaty 8-20mm średnicy. Pręcików 10 lub 15-20. Owoce duże lub drobne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
            
              
(p) kwiatostan nagi (↓nie)
· ta cecha diagn ...
· Liście łopatkowate do odwrotnie jajowatych. Pędy tegoroczne i liście nagie. Ciernie 7-10cm długości. Krzew lub drzewko do 10m wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
  Crataegus crus-galli L. - głóg ostrogowy
Często w uprawie jego mieszaniec - głóg śliwolistny (Crataegus persimilis ‘Splendens’).
              
              
(p) kwiatostan owłosiony; liście podługowate lub rombowato eliptyczne do szeroko odwrotnie jajowatych (↑nie)
              
                
(p) działki na brzegu wyraźnie gruczołowato piłkowane (↓nie)
Crataegus persimilis ‘Splendens’ (głóg śliwolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Pręcików 8-15. Pylniki różowe lub czerwone; kwiatostany owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Crataegus persimilis ‘Splendens’ (głóg śliwolistny)
głóg ostrogowy, kogucia ostroga · syn. Crataegus crus-galli · Crataegus prunifolia · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
                
                
(p) działki na brzegu odlegle i niewyraźnie gruczołowato piłkowane (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Pręcików (10)15-20. Pylniki żółte lub czerwone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu z ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
  Crataegus ×lavallei Herincq ex Lavalle ≡ ? C. crus-galli × pubescens
                
          
(p) liście wyraźnie wrębne, eliptyczne do ±okrąglowych (↑nie)
  Crataegus coccinea auct. non L.
          
            
(p) ogonki liściowe na całej długości i nasada liścia wyraźnie ogruczolone (↓nie)
Crataegus intricata
Crataegus intricata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wer ...
· Kwiatostan rzadki, ±prosty, 3-8-kwiatowy. Działki wyraźnie gruczołowato piłkowane. Pylniki żółte lub czerwone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Crataegus intricata (głóg zakłopotany)
głóg szkarłatny · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
            
            
(p) ogonek liściowy i nasada liścia skąpo ogruczolone, wyraźniej w nasadzie blaszki (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· Kwiatostan bogate, złożone, 8-15-kwiatowy. Działki całobrzegie lub płytko gruczołowato ząbkowane. Pylniki białe lub żółtawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
  Crataegus chrysocarpa Ashe W uprawie odmiana purpurowa var. phoenicea E.J. Palm. ≡ C. horrida Med. - głóg straszliwy.
            
        
(p) liście pędów kwiatowych w nasadzie najszersze, ucięte, zaokrąglone, płytko sercowate, rzadziej szeroko-klinowate; miąższ owoców żółty (↑nie)
        
          
(p) kwiatostan i hypancjum wełnisto owłosione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Dojrzałe owoce często resztkami owłosienia w dolnej i górnej części.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
          
            
(p) pręcików ok. 20 (↓nie)
Crataegus mollis
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Liście sztywne, ±szeroko jajowate, 5-11cm długości, w nasadzie ucięte do płytko sercowatych, z 4-6 krótkimi, zaokrąglonymi klapami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Crataegus mollis
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
            
            
(p) pręcików 10 lub mniej (↑nie)
Crataegus submollis
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Liście prawie sztywne, ±jajowate, 4-9cm długości, w nasadzie ucięte do szeroko klinowatych, z 3-5 krótkimi, ostrymi klapami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· ta cecha diagnostyc ...
Crataegus submollis
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
            
          
(p) kwiatostan i hypancjum nagie lub rzadko omszone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Liście spodem nagie lub szybko łysiejące.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
          
            
(p) liście pędów kwiatowych 3-5cm długości, cienkie, miękkie, młode górą szorstkie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stro ...
· Działki ±całobrzegie lub w górze niewyraźnie, rzadko gruczołowato piłkowane.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Crataegus flabellata (głóg wachlarzowaty)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
            
            
(p) liście pędów kwiatowych 5-7cm długości, sztywniejsze, młode niewyraźnie szorstkie (↑nie)
Crataegus pedicellata (głóg szypułkowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje s ...
· Działki wyraźnie i gęsto gruczołowato piłkowane.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Crataegus pedicellata (głóg szypułkowy)
syn. Crataegus coccineus · antropofit zadomowiony we florze polskiej
            
      
(p) pestki po brzusznej stronie wgłębione, z boków pomarszczone lub dołkowane; dojrzałe owoce soczyste, zwykle lśniące (↑nie)
      
        
(p) owoce czarne z żółtym lub zielonym miąższem, ok. 1cm średnicy (↓nie)
        
          
(p) miąższ owoców jasnożółty; pręcików 5-10 (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Pręcików 5-10.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostycz ...
  Crataegus douglasii Lindley - głóg Douglasa
          
          
(p) miąższ owoców zielonkawy; pręcików 20, z ciemnopurpurowymi pylnikami (↑nie)
Crataegus chlorosarca (głóg zielony)
XL
Crataegus chlorosarca (głóg zielony)
XL
· ta cecha diagnostyczna ...
· Pręcików 20, z ciemnopurpurowymi pylnikami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· ta cecha diagnostycz ...
Crataegus chlorosarca (głóg zielony)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
          
        
(p) dojrzałe owoce czerwone lub żółte; pręcików 10; drzewo lub krzew 3-6m wysokości (↑nie)
        
          
(p) pylniki jasnożółte; kwiatostany słabo owłosione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Owoce 8-10mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
  Crataegus macracantha Lodd. ex Loudon
          
          
(p) pylniki jasnoróżowe; kwiatostany owłosione (↑nie)
Crataegus persimilis ‘Splendens’ (głóg śliwolistny)
Crataegus persimilis ‘Splendens’ (głóg śliwolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Owoce 9-13mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Crataegus persimilis ‘Splendens’ (głóg śliwolistny)
głóg ostrogowy, kogucia ostroga · syn. Crataegus crus-galli · Crataegus prunifolia · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

Crataegus succulenta

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

właściwości i zastosowanie

Uprawiane jako pojedyncze lub sadzone w szpalerach dla efektu podczas masowego kwitnienia i ozdobnych, długo utrzymujących się owoców; w odmianach ozdobę mogą stanowić barwne liście letnie. Niektóre odmiany mają kwiaty o różowych lub czerwonych płatkach lub kwiaty pełne z pomnożonymi okółkami płatków.

space

W medycynie stosuje się Crataegi folium cum flore (kwiatostan głogu, Crataegi inflorescentia, Crataegi flos) — całe lub pocięte, wysuszone gałązki z kwiatami oraz stosuje się pochodne preparaty Crataegi folium cum flore extractum fluidum quantificatum, Crataegi folium cum flore extractum siccum.
Ponadto ma zastosowanie Crataegi fructus (owoc głogu) — wysuszony owoc pozorny.
Surowiec pozyskuje się z pospolitych gatunków rodzimych głogu jednoszyjkowego (Crataegus monogyna) lub głogu dwuszyjkowego (Crataegus laevigata) oraz mieszańca głogu pośredniego (Crataegus ×media), rzadziej z innych gatunków europejskich. Kwiatostany wraz z przylegającymi liśćmi szybko suszy się w temperaturze ok. 40°C. Owoce zbiera się przed pełną dojrzałością, już wybarwione ale jeszcze twarde.

space

Świeże owoce są jadalne ale bez określonego smaku; są mdłe, mączyste. Mogą być używane np. jako surowiec winiarski.

Grupa użytkowa: rośliny lecznicze · dziko rosnące owoce jadalne

wymagania i uprawa

Głogi w większości nie mają wygórowanych wymagań odnośnie gleby, niektóre gatunki dobrze rosną na glebach suchych i słabych; źle rosną na glebach podmokłych lub kwaśnych. Większość wymaga pełnego nasłonecznienia ale są też i cienioznośne (np. głóg odgiętodziałkowy (Crataegus rhipidophylla)).

space

Pewien problem stanowi podatność na liczne choroby i szkodniki drzew i krzewów z rodziny różowate (Rosaceae), aby liście wyglądały atrakcyjnie mogą wymagać ochrony chemicznej tak jak rośliny sadownicze.

space

W okresie kwitnienia (maj-czerwiec) dostarczają pyłowego i nektarowego pożytku pszczelego.

space

opis; oznaczanie

Oznaczanie: Trudność z oznaczaniem bierze się z tego, że wszystkie „czyste gatunki” krzyżują się pomiędzy sobą. Osobniki wywodzące się z takiego krzyżowania są płodne i dalej mogą się krzyżować. W efekcie można spotkać egzemplarze w pełnym continuum cech pomiędzy czystymi gatunkami, są one też częstsze od czystych gatunkowo roślin.

Przy oznaczaniu korzysta się z cech liści na krótkopędach w nasłonecznionej części krzewu, wraz z kwiatami/owocami, cech owoców i kwiatów. Liście na długopędach są nieprzydatne do oznaczania. Szczególnie ważny jest przebieg dolnej pary lub dwu par nerwów bocznych.
Oceniając liczbę szyjek słupka należy zbadać większą liczbę kwiatów. Podobnie z liczbą pestek.

Wysokie krzewy lub niskie drzewa. Pędy zróżnicowane na długopędy i krótkopędy. Długopędy zwykle z cierniami w kątach liści; ciernie różnej długości zwykle pojedyncze, wyjątkowo rozgałęzione.

space

Kwiaty na krótkopędach, zebrane w podbaldachy, rzadko pojedyncze; o wyraźnym, dość nieprzyjemnym zapachu. Płatki zwykle białe (u odmian ozdobnych także różowe lub czerwone). Owocolistków 1-5 i tyle samo szyjek słupka; często owocolistki nie są zrośnięte ze sobą; pręcików (5)10-20.

space

W Polsce częściej rosną 2(4) rodzime gatunki, poza tym liczne mieszańce i zdziczałe uprawiane ozdobne głogi. Ogółem rodzaj liczy znacznie powyżej 100 gatunków — zwłaszcza jeśli brać pod uwagę liczne drobne gatunki. Zobacz uwagi o oznaczaniu.