atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » euasterids » lamiids » Ord.Boraginales » Fam.Boraginaceae »

Pulmonaria [🔉 pul·mo·na·ri·a]

miodunka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Pulmonaria (miodunka)
🌱
Kwitnące wczesną wiosną byliny kłączowe. Walorem ozdobnym jest wczesnowiosenne kwitnienie; a w sezonie letnim liście, u większości gatunków i odmian (w tym mieszańcowych, jako miodunka ogrodowa) w różnym stopniu i różnej formy biało plamiste. W miarę rozkwitania kwiaty zwykle zmieniają barwę z czerwonej przez fioletowoniebieskie do purpurowoczerwonej, u odmian także bardziej stabilne niebieskofioletowe lub czysto białe.

W sprzyjających warunkach (wilgotno, stanowisko ocienione) ulistnienie zachowuje się przez cały sezon wegetacyjny i miodunki mogą być stosowane jako okrywowe (w tej roli pewniejsze i długotrwałe są gatunki krajowe) lub jako byliny rabatowe, sadzone w grupach lub w płatach, w założeniach o charakterze naturalistycznym lub w runie leśnym.Kwitnące wczesną wiosną byliny kłączowe. Walorem ozdobnym jest wczesnowiosenne kwitnienie; a w sezonie letnim liście, u większości gatunków i odmian (w tym mieszańcowych, jako miodunka ogrodowa) w różnym stopniu i różnej formy biało plamiste. W miarę rozkwitania kwiaty zwykle zmieniają barwę z czerwonej przez fioletowoniebieskie do purpurowoczerwonej, u odmian także bardziej stabilne niebieskofioletowe lub czysto białe.

space

💠 rabata bylinowa • ogród naturalistyczny • 🟩 okrywowe lub zadarniające • "runa leśnego" • ▩ grupa/płat
byliny ogrodowe • o znaczeniu produkcyjnym
🌿 ozdobne liście
wysokość: 15 – 40 cm
kwitnienie: od marca do kwietnia (maja)

wymagania i uprawa

🌸
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: próchniczna • ciężka (gliniasta/ilasta)
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6
Optymalne stanowiska są półcieniste lub cieniste, na glebie stale dostatecznie wilgotnej, próchnicznej, nie nazbyt lekkiej, z gliną - zbliżonej do gleby ze ściółką w wilgotnych grądach.Optymalne stanowiska są półcieniste lub cieniste, na glebie stale dostatecznie wilgotnej, próchnicznej, nie nazbyt lekkiej, z gliną - zbliżonej do gleby ze ściółką w wilgotnych grądach.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

12 szt./m2
przez podział [zimą lub kwiecień-czerwiec]

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #14) analiza dostępności roślin

porównanie częstych gatunków krajowych

Kwitną wczesną wiosną. Kwiaty początkowo ±czerwone zmieniają barwę na niebieskofioletową.

Po kwitnieniu, latem wytwarzają różyczkę liści odziomkowych — ich cechy są kluczowe przy oznaczaniu.Kwitną wczesną wiosną. Kwiaty początkowo ±czerwone zmieniają barwę na niebieskofioletową.

space

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Boraginaceae (ogórecznikowate)]
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
Pulmonaria officinalis ssp. obscura
491 [24]
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
miodunka lekarska
Pulmonaria officinalis ssp. maculosa
491 [24]
Pulmonaria angustifolia (miodunka wąskolistna)
491 [24]
Czerwona Lista — VU–narażony
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
Pulmonaria mollissima
491 [24]
Czerwona Lista — VU–narażony
letnie liście odziomkowe
Blaszka w nasadzie sercowata; bez plam lub z niewyraźnymi; ogonek liściowy dłuższy od blaszki, nieoskrzydlony (lub niewyraźnie).
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
Blaszka w nasadzie sercowata, z wyraźnymi białymi plamami; ogonek liściowy tak długi jak blaszka lub krótszy.
Blaszka liściowa stopniowo zwężająca się w wyraźnie oskrzydlony ogonek; szeroko lancetowata.
Blaszka liściowa stopniowo zwężająca się w wyraźnie oskrzydlony ogonek; szeroko jajowata.
kwiaty
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
Kielich ±walcowaty.
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
Kielich ±lejkowaty.
Pulmonaria angustifolia (miodunka wąskolistna)
XL
Kwiaty początkowo karminowoczerwone, potem lazurowoniebieskie.
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
Kwiaty początkowo czerwone, potem niebieskofioletowe.
owłosienie
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
Łodyga ±rzadko owłosiona szczeciniastymi włoskami różnej długości.
Liście obustronnie owłosione włoskami różnej długości, z pojedynczymi dłuższymi szczecinkami; spodnia strona wyraźnie gęściej owłosiona włoskami gruczołowatymi, ze słabo wyróżniającym się zróżnicowaniem włosków na długi i krótkie.
Łodyga gęsto owłosiona szczeciniastymi włoskami i nielicznymi włoskami gruczołowatymi.
Liście obustronnie owłosione, górą gęsto krótkimi włoskami z pojedynczymi dłuższymi szczecinkami; także spodnia strona z dość wyraźną dwoistością owłosienia ale rzadko owłosiona krótkimi włoskami.
Łodyga gęsto pokryta szczeciniastymi włoskami nierównej długości, w większości niegruczołowatymi. Liście z obu stron pokryte równej długości włoskami szczeciniastymi.
Cała roślina gęsto pokryta ±równej długości włoskami gruczołowatymi.
występowanie
Pospolita. Wilgotne lasy liściaste i zarośla. Mapka — patrz obok.
wystepowanie
o mapie występowania
Mapka występowanie szeroko ujętego gatunku tj. razem z miodunką ćmą (Pulmonaria obscura).

Rzadka; na zachodzie Polski, także uprawiana dawna roślina lecznicza i zdziczała. Mniej i bardziej wilgotne lasy liściaste i zarośla.

wystepowanie
o mapie występowania
Jasne obrzeża lasów, zarośli, polany, miejsca raczej suche, nasłonecznione; preferuje gleby zasadowe i obojętne.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka; głównie na południowym-wschodzie Polski. Widne i suche lasy (zwłaszcza dąbrowy), zarośla, okrajki, zbocza. Preferuje gleby zasadowe.
  
↓nieliście letnie sercowate lub ucięte, długoogonkowe, bardzo szorstkie, z gęstymi, drobnymi ostrymi szczecinkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górna powierzchnia liścia z dłuższymi, sztywnymi szczecinkami i króciutkimi (widoczne pod lupą) włoskami brodawkowatymi.
  
    
↓nieblaszka bez plam lub z niewyraźnymi, krótsza od ogonka liściowego
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kielich ±walcowaty.
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
syn. Pulmonaria officinalis ssp. obscura · 491
    
    
↑nie blaszka letnich liści odziomkowych z wyraźnymi białawymi plamami; blaszka dłuższa od ogonka
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kielich ±lejkowaty.
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
miodunka lekarska · syn. Pulmonaria officinalis ssp. maculosa · 491
  Na zachodzie Polski, także uprawiana dawna roślina lecznicza i zdziczała. Mniej i bardziej wilgotne lasy liściaste i zarośla.
    
  
↑nie liście letnie nie sercowate, nagle lub ±stopniowo przechodzące w ogonek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górna powierzchnia liścia z ±jednorodnymi włoskami, bez króciutkich (widocznych pod lupą) włosków brodawkowatych, co najwyżej z włoskami gruczołowatymi.
  
    
↓niew pełni rozwinięte kwiaty czerwone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe wyraźnie zbiegające po trzonie, tworząc oskrzydlenie.
    
      
↓nieletnie liście odziomkowe 1.5-3× dłuższe niż szerokie, blaszka ±nagle przechodzi w ogonek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe krótko zbiegające po łodydze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Uprawiana bylina ozdobna.
      
      
↑nie letnie liście odziomkowe 2.5-5× dłuższe niż szerokie, blaszka stopniowo przechodzi w ogonek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe długo zbiegające po łodydze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Endemit Karpat Wschodnich, w Polsce nie występuje.
      
    
↑nie w pełni rozwinięte kwiaty fioletowe lub niebieskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe wcale lub niewyraźnie zbiegają na trzon.
    
      
↓nieletnie liście górą gęsto, krótko, miękko owłosione; górna część pędu lepko ogruczolona
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górna część pędu i kwiatostan obficie lepko ogruczolone.
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
wystepowanie
syn. Pulmonaria mollissima · 491
  Rzadka; głównie na południowym-wschodzie Polski. Widne i suche lasy (zwłaszcza dąbrowy), zarośla, okrajki, zbocza. Preferuje gleby zasadowe.
      
      
↑nie letnie liście górą szorstko, szczeciniasto owłosione, bez okrywy gęstych, krótkich, miękkich włosków; kwiatostan nie jest lepko ogruczolony
      
        
↓nieliście letnie ze sztywnymi, jednorodnymi szczecinkami i bez długich włosków gruczołowatych
Pulmonaria angustifolia (miodunka wąskolistna)
XL
Pulmonaria angustifolia (miodunka wąskolistna)
XL
  Nieczęsta; rzadko w północno-zachodniej Polsce, częściej na południu niżu Polski. Widne lasy (zwłaszcza dąbrowy), zarośla, okrajki, zbocza; miejsca raczej suche, nasłonecznione; preferuje gleby zasadowe i obojętne.
        
        
↑nie liście letnie z długimi i krótkimi sztywnymi szczecinkami i z przymieszką włosków gruczołowatych
        
          
↓nieletnie liście 6-9× dłuższe niż szerokie, zwykle plamiste; kwiatostan po kwitnieniu pozostaje gęsty
Pulmonaria longifolia (miodunka długolistna)
  Rzadko uprawiana bylina ozdobna.
          
          
↑nie letnie liście 2-6× dłuższe niż szerokie, zwykle wyraźnie plamiste; kwiatostan po kwitnieniu luźny
Pulmonaria saccharata (miodunka pstra)
Pulmonaria saccharata (miodunka pstra)
Pulmonaria saccharata (miodunka pstra)
syn. Pulmonaria officinalis ssp. saccharata · Pulmonaria picta · 491
  Gatunek z Apenin i południowo-wschodniej Francji. U nas uprawiana bylina ozdobna.