porównanie częstych gatunków krajowych

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Boraginaceae (ogórecznikowate)]
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
miodunka lekarska
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Pulmonaria angustifolia (miodunka wąskolistna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
Pulmonaria mollissima
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony
letnie liście odziomkowe
Blaszka w nasadzie sercowata; bez plam lub z niewyraźnymi; ogonek liściowy dłuższy od blaszki, nieoskrzydlony (lub niewyraźnie).
Blaszka w nasadzie sercowata, z wyraźnymi białymi plamami; ogonek liściowy tak długi jak blaszka lub krótszy.
Blaszka liściowa stopniowo zwężająca się w wyraźnie oskrzydlony ogonek; szeroko lancetowata.
Blaszka liściowa stopniowo zwężająca się w wyraźnie oskrzydlony ogonek; szeroko jajowata.
kwiaty
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
Kielich ±walcowaty.
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
Kielich ±lejkowaty.
Pulmonaria angustifolia (miodunka wąskolistna)
XL
Kwiaty początkowo karminowoczerwone, potem lazurowoniebieskie.
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
Kwiaty początkowo czerwone, potem niebieskofioletowe.
owłosienie
Łodyga gęsto owłosiona szczeciniastymi włoskami różnej długości.
Liście obustronnie owłosione włoskami różnej długości, z pojedynczymi dłuższymi szczecinkami; spodnia strona wyraźnie gęściej owłosiona włoskami gruczołowatymi, ze słabo wyróżniającym się zróżnicowaniem włosków na długi i krótkie.
Łodyga gęsto owłosiona szczeciniastymi włoskami i nielicznymi włoskami gruczołowatymi.
Liście obustronnie owłosione, górą gęsto krótkimi włoskami z pojedynczymi dłuższymi szczecinkami; także spodnia strona z dość wyraźną dwoistością owłosienia ale rzadko owłosiona krótkimi włoskami.
Łodyga gęsto pokryta szczeciniastymi włoskami nierównej długości, w większości niegruczołowatymi. Liście z obu stron pokryte równej długości włoskami szczeciniastymi.
Cała roślina gęsto pokryta ±równej długości włoskami gruczołowatymi.
występowanie
Pospolita. Wilgotne lasy liściaste i zarośla. Mapka — patrz obok.
wystepowanie
o mapie występowania
Mapka występowanie szeroko ujętego gatunku tj. razem z miodunką ćmą (Pulmonaria obscura).

Rzadka; na zachodzie Polski, także uprawiana dawna roślina lecznicza i zdziczała. Mniej i bardziej wilgotne lasy liściaste i zarośla.

wystepowanie
o mapie występowania
Jasne obrzeża lasów, zarośli, polany, miejsca raczej suche, nasłonecznione; preferuje gleby zasadowe i obojętne.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka; głównie na południowym-wschodzie Polski. Widne i suche lasy (zwłaszcza dąbrowy), zarośla, okrajki, zbocza. Preferuje gleby zasadowe.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Boraginaceae (ogórecznikowate)]
  
liście letnie sercowate lub ucięte, długoogonkowe, bardzo szorstkie, z gęstymi, drobnymi ostrymi szczecinkami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
· Górna powierzchnia liścia z dłuższymi, sztywnymi szczecinkami i króciutkimi (widoczne pod lupą) włoskami brodawkowatymi.
Pulmonaria officinalis agg. (miodunka plamista (agg.))
wystepowanie
miodunka lekarska (agg.) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
    
blaszka bez plam lub z niewyraźnymi, krótsza od ogonka liściowego (↓nie)
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· Kielich ±walcowaty.
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
    
blaszka letnich liści odziomkowych z wyraźnymi białawymi plamami; blaszka dłuższa od ogonka (↑nie)
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu s ...
· Kielich ±lejkowaty.
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
miodunka lekarska · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na zachodzie Polski, także uprawiana dawna roślina lecznicza i zdziczała. Mniej i bardziej wilgotne lasy liściaste i zarośla.
    
  
liście letnie nie sercowate, nagle lub ±stopniowo przechodzące w ogonek (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· Górna powierzchnia liścia z ±jednorodnymi włoskami, bez króciutkich (widocznych pod lupą) włosków brodawkowatych, co najwyżej z włoskami gruczołowatymi.
  
    
w pełni rozwinięte kwiaty czerwone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Liście łodygowe wyraźnie zbiegające po trzonie, tworząc oskrzydlenie.
    
      
letnie liście odziomkowe 1.5-3× dłuższe niż szerokie, blaszka ±nagle przechodzi w ogonek (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Liście łodygowe krótko zbiegające po łodydze.
· ta cecha diagnostycz ...
Pulmonaria rubra (miodunka czerwona)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Uprawiana bylina ozdobna.
      
      
letnie liście odziomkowe 2.5-5× dłuższe niż szerokie, blaszka stopniowo przechodzi w ogonek (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu s ...
· Liście łodygowe długo zbiegające po łodydze.
· ta cecha diagnostyczna ...
Pulmonaria filarszkyana
takson nie ujęty w czekliście 2002
  Endemit Karpat Wschodnich, w Polsce nie występuje.
      
    
w pełni rozwinięte kwiaty fioletowe lub niebieskie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Liście łodygowe wcale lub niewyraźnie zbiegają na trzon.
    
      
letnie liście górą gęsto, krótko, miękko owłosione; górna część pędu lepko ogruczolona (↓nie)
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Górna część pędu i kwiatostan obficie lepko ogruczolone.
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
wystepowanie
syn. Pulmonaria mollissima · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Rzadka; głównie na południowym-wschodzie Polski. Widne i suche lasy (zwłaszcza dąbrowy), zarośla, okrajki, zbocza. Preferuje gleby zasadowe.
      
      
letnie liście górą szorstko, szczeciniasto owłosione, bez okrywy gęstych, krótkich, miękkich włosków; kwiatostan nie jest lepko ogruczolony (↑nie)
      
        
liście letnie ze sztywnymi, jednorodnymi szczecinkami i bez długich włosków gruczołowatych (↓nie)
Pulmonaria angustifolia (miodunka wąskolistna)
XL
Pulmonaria angustifolia (miodunka wąskolistna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Nieczęsta; rzadko w północno-zachodniej Polsce, częściej na południu niżu Polski. Widne lasy (zwłaszcza dąbrowy), zarośla, okrajki, zbocza; miejsca raczej suche, nasłonecznione; preferuje gleby zasadowe i obojętne.
        
        
liście letnie z długimi i krótkimi sztywnymi szczecinkami i z przymieszką włosków gruczołowatych (↑nie)
        
          
letnie liście 6-9× dłuższe niż szerokie, zwykle plamiste; kwiatostan po kwitnieniu pozostaje gęsty (↓nie)
Pulmonaria longifolia (miodunka długolistna)
Pulmonaria longifolia (miodunka długolistna)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Rzadko uprawiana bylina ozdobna.
          
          
letnie liście 2-6× dłuższe niż szerokie, zwykle wyraźnie plamiste; kwiatostan po kwitnieniu luźny (↑nie)
Pulmonaria saccharata (miodunka pstra)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Gatunek z Apenin i południowo-wschodniej Francji. U nas uprawiana bylina ozdobna.