atlas-roslin.pl

Pulmonaria

miodunka

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Pulmonaria (miodunka)
🌱
Kwitnące wczesną wiosną byliny kłączowe. Walorem ozdobnym jest wczesnowiosenne kwitnienie; a w sezonie letnim liście, u większości gatunków i odmian (w tym mieszańcowych, jako miodunka ogrodowa) w różnym stopniu i różnej formy biało plamiste. W miarę rozkwitania kwiaty zwykle zmieniają barwę z czerwonej przez fioletowoniebieskie do purpurowoczerwonej, u odmian także bardziej stabilne niebieskofioletowe lub czysto białe.

space

💠 rabata bylinowa • ogród naturalistyczny • 🟩 okrywowe lub zadarniające • "runa leśnego" • ▩ grupa/płat
byliny ogrodowe • o znaczeniu produkcyjnym
🌿 ozdobne liście
wysokość: 15 – 40 cm
kwitnienie: od marca do kwietnia (maja)

wymagania i uprawa

🌸
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: próchniczna • ciężka (gliniasta/ilasta)
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6
Optymalne stanowiska są półcieniste lub cieniste, na glebie stale dostatecznie wilgotnej, próchnicznej, nie nazbyt lekkiej, z gliną - zbliżonej do gleby ze ściółką w wilgotnych grądach.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

przez podział [zimą lub kwiecień – czerwiec]

≈ odmiany i dostępność (#12/16)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #12)

• Bevals • Blue Ensign #2 • Cotton Cool #1 (liście niemal całe srebrzystobiałe) • Excalibur #1 • Majeste #4 (liście srebrzyste; kwiaty niebieskie) • Moonshine #1 (liście z dużymi, łączącymi się srebrzystobiałymi plamami) • Northern Lights #1 • Opal ≡ Ocupol #2 (liście biało plamiste; kwiaty jasne, opalizujące, niebieskawo-różowe) • Raspberry Splash ((syn. P. rubra R.S.) niższa, 30 cm; liście srebrzyste z drobnymi plamkami; kwiaty malinowokoralowe) • Shrimps on the Barbie #2 (kwiaty karminowoczerwone; liście plamiste) • Sissinghurst White ((syn. P. officinalis S.W., P. saccharata S.W) kwiaty białe) • Trevi Fountain #2 ((syn. P. saccharata T.F.) liście długie z wyrazistymi srebrzystymi plamami; kwiaty duże, kobaltowoniebieskie)

porównanie częstych gatunków krajowych

Kwitną wczesną wiosną. Kwiaty początkowo ±czerwone zmieniają barwę na niebieskofioletową.

space

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Boraginaceae (ogórecznikowate)]
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
miodunka lekarska
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Pulmonaria angustifolia (miodunka wąskolistna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
Pulmonaria mollissima
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony
letnie liście odziomkowe
Blaszka w nasadzie sercowata; bez plam lub z niewyraźnymi; ogonek liściowy dłuższy od blaszki, nieoskrzydlony (lub niewyraźnie).
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
Blaszka w nasadzie sercowata, z wyraźnymi białymi plamami; ogonek liściowy tak długi jak blaszka lub krótszy.
Blaszka liściowa stopniowo zwężająca się w wyraźnie oskrzydlony ogonek; szeroko lancetowata.
Blaszka liściowa stopniowo zwężająca się w wyraźnie oskrzydlony ogonek; szeroko jajowata.
kwiaty
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
Kielich ±walcowaty.
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
Kielich ±lejkowaty.
Pulmonaria angustifolia (miodunka wąskolistna)
XL
Kwiaty początkowo karminowoczerwone, potem lazurowoniebieskie.
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
Kwiaty początkowo czerwone, potem niebieskofioletowe.
owłosienie
Łodyga gęsto owłosiona szczeciniastymi włoskami różnej długości.
Liście obustronnie owłosione włoskami różnej długości, z pojedynczymi dłuższymi szczecinkami; spodnia strona wyraźnie gęściej owłosiona włoskami gruczołowatymi, ze słabo wyróżniającym się zróżnicowaniem włosków na długi i krótkie.
Łodyga gęsto owłosiona szczeciniastymi włoskami i nielicznymi włoskami gruczołowatymi.
Liście obustronnie owłosione, górą gęsto krótkimi włoskami z pojedynczymi dłuższymi szczecinkami; także spodnia strona z dość wyraźną dwoistością owłosienia ale rzadko owłosiona krótkimi włoskami.
Łodyga gęsto pokryta szczeciniastymi włoskami nierównej długości, w większości niegruczołowatymi. Liście z obu stron pokryte równej długości włoskami szczeciniastymi.
Cała roślina gęsto pokryta ±równej długości włoskami gruczołowatymi.
występowanie
Pospolita. Wilgotne lasy liściaste i zarośla. Mapka — patrz obok.
wystepowanie
o mapie występowania
Mapka występowanie szeroko ujętego gatunku tj. razem z miodunką ćmą (Pulmonaria obscura).

Rzadka; na zachodzie Polski, także uprawiana dawna roślina lecznicza i zdziczała. Mniej i bardziej wilgotne lasy liściaste i zarośla.

wystepowanie
o mapie występowania
Jasne obrzeża lasów, zarośli, polany, miejsca raczej suche, nasłonecznione; preferuje gleby zasadowe i obojętne.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka; głównie na południowym-wschodzie Polski. Widne i suche lasy (zwłaszcza dąbrowy), zarośla, okrajki, zbocza. Preferuje gleby zasadowe.
  
↓nieliście letnie sercowate lub ucięte, długoogonkowe, bardzo szorstkie, z gęstymi, drobnymi ostrymi szczecinkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
· Górna powierzchnia liścia z dłuższymi, sztywnymi szczecinkami i króciutkimi (widoczne pod lupą) włoskami brodawkowatymi.
Pulmonaria officinalis agg. (miodunka plamista (agg.))
wystepowanie
miodunka lekarska (agg.) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
    
↓nieblaszka bez plam lub z niewyraźnymi, krótsza od ogonka liściowego
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· Kielich ±walcowaty.
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
    
↑nie blaszka letnich liści odziomkowych z wyraźnymi białawymi plamami; blaszka dłuższa od ogonka
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu s ...
· Kielich ±lejkowaty.
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
miodunka lekarska · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na zachodzie Polski, także uprawiana dawna roślina lecznicza i zdziczała. Mniej i bardziej wilgotne lasy liściaste i zarośla.
    
  
↑nie liście letnie nie sercowate, nagle lub ±stopniowo przechodzące w ogonek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· Górna powierzchnia liścia z ±jednorodnymi włoskami, bez króciutkich (widocznych pod lupą) włosków brodawkowatych, co najwyżej z włoskami gruczołowatymi.
  
    
↓niew pełni rozwinięte kwiaty czerwone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Liście łodygowe wyraźnie zbiegające po trzonie, tworząc oskrzydlenie.
    
      
↓nieletnie liście odziomkowe 1.5 – 3× dłuższe niż szerokie, blaszka ±nagle przechodzi w ogonek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Liście łodygowe krótko zbiegające po łodydze.
· ta cecha diagnostyczna ...
Pulmonaria rubra (miodunka czerwona)
wystepowanie
antropofit zadomow. we fl. PL (w czekl. 2002 inaczej lub brak)
  Uprawiana bylina ozdobna.
      
      
↑nie letnie liście odziomkowe 2.5 – 5× dłuższe niż szerokie, blaszka stopniowo przechodzi w ogonek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
· Liście łodygowe długo zbiegające po łodydze.
· ta cecha diagnostyczna ...
Pulmonaria filarszkyana
takson nie ujęty w czekliście 2002
  Endemit Karpat Wschodnich, w Polsce nie występuje.
      
    
↑nie w pełni rozwinięte kwiaty fioletowe lub niebieskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Liście łodygowe wcale lub niewyraźnie zbiegają na trzon.
    
      
↓nieletnie liście górą gęsto, krótko, miękko owłosione; górna część pędu lepko ogruczolona
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Górna część pędu i kwiatostan obficie lepko ogruczolone.
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)
wystepowanie
syn. Pulmonaria mollissima · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Rzadka; głównie na południowym-wschodzie Polski. Widne i suche lasy (zwłaszcza dąbrowy), zarośla, okrajki, zbocza. Preferuje gleby zasadowe.
      
      
↑nie letnie liście górą szorstko, szczeciniasto owłosione, bez okrywy gęstych, krótkich, miękkich włosków; kwiatostan nie jest lepko ogruczolony
      
        
↓nieliście letnie ze sztywnymi, jednorodnymi szczecinkami i bez długich włosków gruczołowatych
Pulmonaria angustifolia (miodunka wąskolistna)
XL
Pulmonaria angustifolia (miodunka wąskolistna)
XL
Pulmonaria angustifolia (miodunka wąskolistna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Nieczęsta; rzadko w północno-zachodniej Polsce, częściej na południu niżu Polski. Widne lasy (zwłaszcza dąbrowy), zarośla, okrajki, zbocza; miejsca raczej suche, nasłonecznione; preferuje gleby zasadowe i obojętne.
        
        
↑nie liście letnie z długimi i krótkimi sztywnymi szczecinkami i z przymieszką włosków gruczołowatych
        
          
↓nieletnie liście 6 – 9× dłuższe niż szerokie, zwykle plamiste; kwiatostan po kwitnieniu pozostaje gęsty
Pulmonaria longifolia (miodunka długolistna)
Pulmonaria longifolia (miodunka długolistna)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Rzadko uprawiana bylina ozdobna.
          
          
↑nie letnie liście 2 – 6× dłuższe niż szerokie, zwykle wyraźnie plamiste; kwiatostan po kwitnieniu luźny
Pulmonaria saccharata (miodunka pstra)
Pulmonaria saccharata (miodunka pstra)
Pulmonaria saccharata (miodunka pstra)
syn. Pulmonaria officinalis ssp. saccharata · Pulmonaria picta · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Gatunek z Apenin i południowo-wschodniej Francji. U nas uprawiana bylina ozdobna.