atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div. Lycopodiophyta » Cl. Lycopodiopsida » Ord. Lycopodiales » Fam. Lycopodiaceae »

Diphasiastrum [🔉 di·fa·si·as·trum]

widlicz
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Liście łuskowate, nakrzyżległe; pędy grzbietobrzusznie spłaszczone z różniącymi się liśćmi bocznymi, górnymi i dolnymi. Pewniej można oznaczać jedynie w pełni wyrośnięte egzemplarze, z nie nazbyt ocienionych miejsc; młodociane formy wszystkich gatunków przypominają widlicz spłaszczony (Diphasiastrum complanatum).
Do 2014r. ochronie ścisłej podlegał cały rodzaj. Obecnie chronione gatunki są wyspecyfikowane.
cechy diagnostyczne w kluczu:Lycopodiaceae (widłakowate)kl 1685
  
↓niekłosy siedzące
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Liście po spodniej stronie pędu sięgają ku nasadzie kolejnych liści i zajmują przynajmniej 1/3 szerokości łodyżki. Wierzchołki bocznych liści odstają, sztywne, zwykle sierpowato zagięte ±skierowane pod łodyżkę.
  
    
Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski)
Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski)
wystepowanie
widłak alpejski · syn. Diphasium alpinum · Lycopodium alpinum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Górskie i podgórskie łąki na kwaśnym podłożu.
    
    
Diphasiastrum issleri (widlicz Isslera)
Diphasiastrum issleri (widlicz Isslera)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
Diphasiastrum issleri (widlicz Isslera)
widłak Isslera · syn. Diphasium issleri · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wrzosowiska, jasne lasy świerkowe lub sosnowe, na kwaśnych glebach.
    
  
↑nie kłosy na stopkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Liście po spodniej stronie pędu nie sięgają nasady kolejnych liści (jeśli sięgają to boczne liście przylegają do łodyżki) i zajmują co najwyżej 1/3 szerokości łodyżki (wyjątek widlicz cyprysowy (Diphasiastrum tristachyum)). Boczne liście co najwyżej z brzegiem podwiniętym pod łodyżkę, przylegające lub częściowo odstające.
  
    
↓niegałązki płonne szerokie
Diphasiastrum complanatum (widlicz spłaszczony)
Diphasiastrum complanatum (widlicz spłaszczony)
pędy zarodnionośne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Szczyt liści bocznych odstający; liście spodnie drobne, 4 – 6×węższe niż łodyżka; oglądana od góry gałązki część liści bocznych jest wyraźnie szersze niż liście grzbietowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
Diphasiastrum complanatum (widlicz spłaszczony)
wystepowanie
widłak spłaszczony · syn. Diphasium complanatum · Lycopodium complanatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na świetlistych lub nieznacznie ocienionych stanowiskach, w lasach świerkowych lub sosnowych, na kwaśnej glebie.
    
    
↑nie gałązki płonne wąskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· Szczyt liści bocznych przylegający lub nieco odstający; liście spodnie większe, co najwyżej 4×węższe niż łodyżka. Widziana od strony grzbietowej część liści bocznych jest węższe niż liście grzbietowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu z ...
    
      
↓nieluźne krzaczki
Diphasiastrum zeilleri (widlicz Zeillera)
Diphasiastrum zeilleri (widlicz Zeillera)
Diphasiastrum zeilleri (widlicz Zeillera)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
· Liście spodnie mniejsze od grzbietowych, zajmują ok. 1/4 szerokości łodyżki, przez co jest duża różnica w wyglądzie strony brzusznej i grzbietowej. Liście boczne przylegające lub nieco odstające przy wierzchołku.
Diphasiastrum zeilleri (widlicz Zeillera)
wystepowanie
widłak Zeillera · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W świetlistych lasach sosnowych na kwaśnych glebach.
      
      
↑nie gęste krzaczki
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Liście spodnie zajmują ok. 1/2 – 1/3 szerokości gałązki, boczne i grzbietowe są podobne przez co nie ma wyraźnej różnicy w wyglądzie strony brzusznej i grzbietowej. Liście boczne przylegające lub nieco podgięte pod łodyżkę.
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
wystepowanie
widłak cyprysowy · syn. Diphasium tristachyum · Lycopodium tristachyum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wrzosowiska, jasne lasy sosnowe, na kwaśnych glebach
      

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Diphasiastrum [🔉 di·fa·si·as·trum](pl) widlicz
-aster, -astra, -astrum (lat., suff.)
-aster (m. II), -astra (f. I), -astrum (n. II); wskazuje niższość, gorszą, podlejszą naturę lub niekompletne podobieństwo, często używane dla dzikich odpowiedników roślin uprawnych; występuje w połączeniu z rzeczownikiem; np. siliquastrum (o podlejszych, gorszych strąkach), pyrastrum (psia, polna grusza)