atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Ambrosia psilostachya DC.

ambrozja zachodnia
Ambrosia coronopifolia Torr. et A. Graf.
Ambrosia Ambrosia Ambrosia AmbrosiaAmbrosiaambrozja bylicolistna (Ambrosia artemisiifolia)ambrozja trójdzielna (Ambrosia trifida)
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
cechy diagnostyczne w kluczu:Ambrosia (ambrozja)kl 5769

występowanie

Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
wystepowanie
o mapie występowania
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: południowy-wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1901]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.4.bsw - Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
4
leg. Barbara Sudnik-Wójcikowska #4
znalezisko 00010000.2.ivm - Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia); Ukraina
2
leg. Ivan Moysiyenko
/Ukraina/ #4
znalezisko 00010000.1.pdrz - Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
1
leg. Przemysław Drzewiecki #4