atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Ambrosia psilostachya DC. [🔉 am·bro·si·a *]

ambrozja zachodnia
Ambrosia coronopifolia Torr. et A. Gray
Ambrosia Ambrosia Ambrosia AmbrosiaAmbrosiaambrozja bylicolistna (Ambrosia artemisiifolia)ambrozja trójdzielna (Ambrosia trifida)
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
cechy diagnostyczne w kluczu:Ambrosia (ambrozja)kl 5769

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: południowy-wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1901]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.4.bsw - Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
4
leg. Barbara Sudnik-Wójcikowska #4
znalezisko 00010000.2.ivm - Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia); Ukraina
2
leg. Ivan Moysiyenko
/Ukraina/ #4
znalezisko 00010000.1.pdrz - Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
1
leg. Przemysław Drzewiecki #4