atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Polygonum polystachyum Wall. ex Meissner [🔉 po·li·go·num *]

rdest wielokłosowy
Aconogon polystachyum (Wallich ex Meisn.) Haraldson · Rubrivena polystachya (Meisner) Král
Polygonum Polygonum Polygonum PolygonumPolygonumrdest żyworodny (Polygonum viviparum)rdest wschodni (Polygonum orientale)
Polygonum polystachyum (rdest wielokłosowy)
28.06.2022, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego; copyright © by Piotr Grzegorzek
Polygonum polystachyum (rdest wielokłosowy)
XL
Polygonum polystachyum (rdest wielokłosowy)
XL
Polygonum polystachyum (rdest wielokłosowy)
XL
Polygonum polystachyum (rdest wielokłosowy)
Polygonum polystachyum (rdest wielokłosowy)
Polygonum polystachyum (rdest wielokłosowy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Polygonum (rdest)kl 6876
Bylina z długimi, silnymi, rozgałęzionymi kłączami. Łodyga 80 – 100 cm wysokości, w górze zwykle rozgałęziona.

space

Kwiaty na końcu łodygi w ulistnionych wiechowatych kwiatostanach.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Polygonum polystachyum (rdest wielokłosowy)
Bylina ozdobna z rejonu Himalajów. Utrzymujący się na południu Polski, w nielicznych miejscach dawnej uprawy, gdzie tworzy trwałe populacje. Owoce u nas nie dojrzewają. Często tylko rośliny sterylne.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Azja środkowa (Himaleje) [czas przybycia na teren Polski: 1927r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 12pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6430 — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)