efemerofit [24][234]

Hordeum marinum Huds.

jęczmień nadmorski
Hordeum maritinum Stokes
na stronie — występowanie