atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Festuca vaginata Waldst. et Kit. ex Willd.

kostrzewa pochwiasta
Festuca ovina L. var. vaginata Hack. · Festuca ovina L. ssp. vaginata (Hack.) Kozłowska