takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Festuca psammophila × ovina

na stronie — znaleziska