antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Papaver albiflorum (Boiss.) Paczoski

Papaver dubium L. var. albiflorum Boiss.
Papaver albiflorum
04.05.2014, Siemiatycze PKP; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Papaver albiflorum
Papaver albiflorum
Papaver albiflorum
Papaver albiflorum
Papaver albiflorum
Papaver albiflorum
Papaver albiflorum
XL
Papaver albiflorum

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Papaver (mak)kl 7204
Roślina jednoroczna, 20-60(80)cm wysokości. Sok mleczny bezbarwny lub biały (ssp. albiflorum) albo żółtopomarańczowy, przy zasychaniu czerwony (ssp. austromoravicum).

space

Torebki 2.6-3.3× dłuższe niż szersze.

space

uwagi

Papaver albiflorum
XL
Papaver albiflorum
XL
Papaver albiflorum jest krytycznym taksonem z grupy maku wątpliwego (Papaver dubium). Dawniej był uznawany za jego formę, ale późniejsze badania taksonomiczne (patrz: Marcin W. Woch - Papaver albiflorum subsp. austromoravicum (Papaveraceae) - nowy takson we florze polskiej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(1): 123-147, 2008) rozstrzygnęły o wydzieleniu go w osobny takson. Jest to bardzo ciekawy gatunek, gdyż jako rzadki endemit panoński znajduje się tam na czerwonych listach. W swojej ojczyźnie występuje na murawach kserotermicznych, podczas gdy u nas rośnie jako zawleczony obcy gatunek na siedlisku antropogenicznym (torowiska). Populacje maku na dwóch stanowiskach, które znalazłem w 2006 r na stacjach Brzesko-Okocim i Kraków-Mydlniki, są od tego czasu przeze mnie monitorowane; wykazują dużą trwałość i żywotność. Na pocz. 2013 roku, kiedy na moment stopniał śnieg, obserwowałem liczne różyczki zimowe w bardzo dobrej kondycji "gotowe" na nowy sezon.
[uwagi: Marcin Woch]

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek zawlekany, u nas na torowiskach, poza tym na naturalnych stanowiskach o charakterze kserotermicznym w Europie południowej.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060000.1.mwoch - Papaver albiflorum; stacje kolejowe Brzesko-Okocim i Kraków-Mydlniki
060000-1
leg. Marcin Woch
/stacje kolejowe Brzesko-Okocim i Kraków-Mydlniki/ #9
znalezisko 20140504.1.pk - Papaver albiflorum; Siemiatycze PKP
140504-1
leg. Paweł Kalinowski
/Siemiatycze PKP/ #4