atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Euphrasia minima Jacq.

świetlik maleńki
Euphrasia minima Jacq. ex DC. s. str.
Euphrasia Euphrasia Euphrasia EuphrasiaEuphrasiaświetlik wątły (Euphrasia micrantha)świetlik gajowy (Euphrasia nemorosa)