takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Euphrasia minima Jacq.

świetlik maleńki
Euphrasia minima Jacq. ex DC. s. str.
Euphrasia minima (świetlik maleńki)
07.08.2008, Śnieżne Kotły; copyright © by Marek Malicki
Euphrasia minima (świetlik maleńki)
Euphrasia minima (świetlik maleńki)
Euphrasia minima (świetlik maleńki)
Euphrasia minima (świetlik maleńki)
cechy diagnostyczne w kluczu:Euphrasia (świetlik)kl 1547

występowanie

Analiza porównawcza przeprowadzona na materiale zielnikowym pochodzącym z Tatr, Karkonoszy, Alp i Transylwanii wykazała, że E. minima Jacq. i E. tatrae Wettst., to najprawdopodobniej jeden, wysokogórski takson o ogromnym zakresie zmienności wewnątrzgatunkowej. (/Posz E. (Proszkiewicz), 2010 [278]/).
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem