atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » COM » Ord.Malpighiales » Salicaceae-Euphorbiaceae » parietal clade » salicoids » Fam.Salicaceae »

Salix L. [🔉 sa·liks]

wierzba
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Drzewa lub krzewy, a u wysokogórskich gatunków płożące się krzewinki.

Liście niepodzielone, siedzące lub ogonkowe, często brzegiem ząbkowane lub piłkowane, nagie lub owłosione.

Rośliny rozdzielnopłciowe, dwupienne, kwiaty w gęstych lub rozpierzchłych kotkach (gdy zwarte i owłosione to potocznie zwane baziami).

U podstawy każdego kwiatu znajduje się listek (przysadka), który często jest owłosiony, sam kwiat jest pozbawiony okwiatu. Pręciki są dwa (rzadziej 3 lub 5), ich nitki mogą być zrośnięte lub nie, owłosione lub nagie. Słupek jest pojedynczy, owłosiony lub nagi, z dłuższą lub krótszą szyjką i 2-4 znamionami. Zalążnia górna, siedząca lub na trzoneczku. Oprócz pręcików lub słupka w kwiecie znajduje się jeden lub dwa gruczoły miodnikowe.

Kwitnienie może odbywać się równocześnie z rozwojem liści lub przed ich rozwojem.

Owocem jest dwuklapowa torebka, klapy otwierając się często zwijają się ślimakowato. Nasiona z włoskami lotnymi u nasady, sama skorupa nasienna jest naga.Drzewa lub krzewy, a u wysokogórskich gatunków płożące się krzewinki.

space

Rośliny rozdzielnopłciowe, dwupienne, kwiaty w gęstych lub rozpierzchłych kotkach (gdy zwarte i owłosione to potocznie zwane baziami).

space

Kwitnienie może odbywać się równocześnie z rozwojem liści lub przed ich rozwojem.

space

Wierzby można oznaczać wczesną wiosną, przed pełnym rozwojem liści, na podstawie cech kwiatów (zarówno z egzemplarzy męskich, jak i żeńskich) i cech gałązek. Można też oznaczać je na podstawie liści i innych cech dostępnych latem, gdy nie ma już dostępnych ani kwiatów, ani owoców.

Oczywiście najlepiej jest zebrać z oznaczanych egzemplarzy materiał zielnikowy dwukrotnie — w pełni kwitnienia i latem, gdy liście są całkowicie ukształtowane.

Specyficzną cechą dla niektórych gatunków wierzb są:

Listwy na drewnie. Obserwuje się ja po ściągnięciu kory z gałązek 2-4 letnich i mają formy wąskich, klinowatych, wystających listewek różnej długości (do kilku milimetrów do kilku centymetrów).Wierzby można oznaczać wczesną wiosną, przed pełnym rozwojem liści, na podstawie cech kwiatów (zarówno z egzemplarzy męskich, jak i żeńskich) i cech gałązek. Można też oznaczać je na podstawie liści i innych cech dostępnych latem, gdy nie ma już dostępnych ani kwiatów, ani owoców.

space

Specyficzną cechą dla niektórych gatunków wierzb są:

space

Gruczoły miodnikowe. Zwykle jest tylko jeden, przyosiowy (górny, przedni) położony pomiędzy słupkiem lub pręcikami a osią kotka. Jeśli występuje drugi to jest oddosiowy (dolny, tylny) położony pomiędzy pylnikami lub słupkiem a przysadką.Gruczoły miodnikowe. Zwykle jest tylko jeden, przyosiowy (górny, przedni) położony pomiędzy słupkiem lub pręcikami a osią kotka. Jeśli występuje drugi to jest oddosiowy (dolny, tylny) położony pomiędzy pylnikami lub słupkiem a przysadką.

oznaczanie w stanie ulistnionym

  
↓nie(z) klucz dla egzemplarzy męskich w czasie kwitnienia
  
  
↑nie ↓nie(z) klucz dla egzemplarzy żeńskich w czasie kwitnienia
  
  
  
  
↑nie ↓nie(z) "wierzby płaczące" lub o poskręcanych gałązkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
  
↑nie (z) inne, drzewa lub krzewy występujące także na nizinach
  
    
↓nie(z) dwuletnie pędy owoszczone, przylistki zrośnięte z ogonkiem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki przyrośnięte do ogonka liściowego, opadają razem z liściem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nie(z) pędy i liście owłosione
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
XL
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonki liściowe w kątach których znajdują się pączki generatywne, jesienią są wyraźnie rozszerzone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Brzegi potoków, kamieńce, wód, wydmy nadmorskie. Na glebach przepuszczalnych, zasobnych, zwykle zasadowych, znosi suszę.
      
      
↑nie (z) pędy i liście nagie
Salix acutifolia
Salix acutifolia (wierzba ostrolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonki liściowe przy pączkach generatywnych nie są rozszerzone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Salix acutifolia (wierzba ostrolistna)
wystepowanie
wierzba kaspijska · syn. Salix daphnoides var. acutifolia · 491
  Klony męskie sadzone na piaskach, dla ich umocnienia.
      
    
↑nie (z) gałązki nie owoszczone, przylistki nie zrośnięte z ogonkiem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki niezrośnięte z ogonkiem liściowym; zwykle szybko opadają.
    
      
↓nie(z) przynajmniej część liści naprzeciwległa
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
liście z obu stron nagie
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
miazga pod korą cytrynowożółta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa odwrotnie lancetowata.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Brzegi i kamieniste inicjalne terasy górskich potoków, rowy melioracyjne, brzegi mokradeł, nasypy. Na zasobnych glebach szkieletowych o różnym odczynie, znosi zalewy.
      
      
↑nie (z) wszystkie liście skrętoległe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa nie jest odwrotnie lancetowata.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓nie(z) liście wydłużone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
          
↓nie(z) liście nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
          
            
↓nie(z) krzew o łuszczącej się korze
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście podługowate, blaszka w części środkowej z równoległymi krawędziami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Zarośla nadwodne, rowy, brzegi rzek i potoków, odporna na okresowe zalewanie i działanie kry; także sadzona. Na glebach żyznych, gliniastych, głębokich, ze zmiennym poziomem wód gruntowych; światłolubna.
            
            
↑nie (z) drzewo, kora nie łuszczy się
Salix fragilis (wierzba krucha)
Salix fragilis (wierzba krucha)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście lancetowate, blaszka w części środkowej bez równoległych krawędzi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  W przybrzeżnych zadrzewieniach i zaroślach przy potokach i rzekach oraz przy rożnego rodzaju ciekach i zbiornikach wodnych. Na glebach przepuszczalnych, także kamienistych, wilgotnych, znosi krótkotrwałe zalewy. Światłożądna, nie znosi zacienienia.
            
          
↑nie ↓nie(z) liście owłosione spodem na nerwie głównym
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
Salix fragilis (wierzba krucha)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście na początku rozwoju czerwone.
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
syn. Salix ‘Americana’ · 491
  Znajdujący się w uprawie klon męski niewiadomego pochodzenia. Prawdopodobnie krzyżówka północnoamerykańskich gatunków S. cordata Michx i S. gracilis N.J. Andersson. Do Europy wprowadzony w 1885r. dla upraw wikliniarskich (elastyczne czerwono zabarwione pędy) i umacniania brzegów rzek.
          
          
↑nie (z) liście owłosione spodem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście na początku rozwoju nie są czerwone.
          
            
↓nie(z) liście spodem odstająco filcowato owłosione
            
              
↓nie(z) liście przynajmniej 7× dłuższe niż szersze; wysoki krzew lub drzewo
Salix eleagnos (wierzba siwa)
Salix eleagnos (wierzba siwa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Salix eleagnos (wierzba siwa)
wystepowanie
syn. Salix elaegnos · Salix incana · 491
  Brzegi rzek i potoków górskich, wilgotne zbocza wąwozów, żwirowiska, pobrzeżne zarośla. W uprawie znajduje się odmiana wąskolistna o wybitnie podwiniętych krawędziach liści.
              
              
↑nie (z) liście do 4× dłuższe niż szersze, niskie krzewy
              
                
↓nie(z) liście w połowie długości najszersze, wybitnie zaostrzone na szczycie
Salix lapponum
Salix lapponum (wierzba lapońska)
Salix lapponum (wierzba lapońska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy proste, wzniesione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Salix lapponum (wierzba lapońska)
wystepowanie
syn. Salix marrubifolia · 491
  W górach w subalpejskich zaroślach, w miejscach wilgotnych, w piętrze kosówki. Na niżu na wschodzie Polski, błotniste łąki, podmokłe brzegi jezior i strumieni, obrzeża torfowisk.
                
                
↑nie (z) liście najszersze powyżej połowy, na szczycie tępe lub zaokrąglone
Salix helvetica (wierzba szwajcarska)
XL
Salix helvetica (wierzba szwajcarska)
3D
Salix helvetica (wierzba szwajcarska)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pąki tępe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Tatry w piętrze kosodrzewiny i alpejskim, wilgotne skały, doliny potoków, tylko na granicie.
                
            
↑nie (z) liście spodem przylegająco jedwabiście owłosione
            
              
↓nie(z) blaszki podwinięta
Salix viminalis (wierzba wiciowa)
XL
Salix viminalis (wierzba wiciowa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Włoski na spodzie liści ułożone równolegle do nerwów bocznych. Dorosłe liście górą wyłysiałe, dołem gęsto przylegająco owłosione, całobrzegie. Nerwów bocznych 25-30 par.
Salix viminalis (wierzba wiciowa)
wystepowanie
wierzba energetyczna, witwa · 491
  Pospolita na niżu, na terenach zalewowych i silnie podmokłych, także narażonych na działanie kry, wzdłuż rzek i potoków, na żyznych, zasobnych w wapń madach nadrzecznych. Od wieków użytkowana dla giętkich młodych pędów, wikliny. Współcześnie także sadzona w uprawach na biomasę jako tzw. wierzba energetyczna.
              
              
↑nie (z) blaszki niepodwinięta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Włoski na spodzie liści ułożone równolegle do nerwu głównego.
              
                
↓nie(z) wysokie drzewo
Salix alba (wierzba biała)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa 5-12 cm długości i 12-16 mm szerokości; brzegiem gruczołowato piłkowana.
                
                
↑nie (z) niski krzew
Salix rosmarinifolia
Salix rosmarinifolia
liście
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa 1.5-3.5 cm długości i 4-6 mm szerokości; całobrzega.
  odmokłe łąki, torfowiska niskie, łozowiska, gleby piaszczyste, rzadziej widne bory sosnowe.
                
        
↑nie (z) liście nie wydłużone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
          
↓nie(z) liście nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
          
            
↓nie(z) liście drobne, całobrzegie
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
XL
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Torfiaste łąki, torfowiska typu przejściowego, najczęściej w otoczeniu turzyc; na glebach kwaśnych ze stagnującą wodą.
            
            
↑nie (z) liście większe, piłkowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
            
              
↓nie(z) kora łuszczy się płatami
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Zarośla nadwodne, rowy, brzegi rzek i potoków, odporna na okresowe zalewanie i działanie kry; także sadzona. Na glebach żyznych, gliniastych, głębokich, ze zmiennym poziomem wód gruntowych; światłolubna.
              
              
↑nie (z) kora nie łuszczy się płatami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
              
                
↓nie(z) łyko żółte
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
XL
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki przyrośnięte do ogonka liściowego; opadają razem z liśćmi.
  Brzegi potoków, kamieńce, wód, wydmy nadmorskie. Na glebach przepuszczalnych, zasobnych, zwykle zasadowych, znosi suszę.
                
                
↑nie (z) łyko zielonawe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki niezrośnięte z ogonkiem liściowym, opadają przed liśćmi.
                
                  
↓nie(z) ogonek liściowy z gruczołkami
Salix pentandra (wierzba pięciopręcikowa)
Salix pentandra (wierzba pięciopręcikowa)
Salix pentandra (wierzba pięciopręcikowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Drzewo, rzadziej krzew.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Łozowiska, olszyny, podmokłe łąki, brzegi torfowisk, szuwarów, obrzeża lasów. Przeważnie na glebach kwaśnych, torfowych. Drzewo światłożądne.
                  
                  
↑nie (z) ogonek liściowy bez gruczołków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa zwykle 3-5 cm długości.
                  
                    
↓nie(z) pączki owłosione
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście podczas suszenia wyraźnie ciemnieją (stają się ciemnobrązowe).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
wystepowanie
wierzba czerniejąca · syn. Salix nigricans · 491
  Miejsca wilgotne, podmokłe łąki, obrzeża torfowisk, moczary źródliskowe, rowy odwadniają, łozowiska. Częściej na żyźniejszych glebach piaszczysto-gliniastych.
                    
                    
↑nie (z) pączki nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście podczas suszenia nie ciemnieją. Jeśli są spodem owoszczone to na całej powierzchni, łącznie z wierzchołkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                    
                      
↓nie(z) przylistki duże, dość trwałe
                      
                        
↓nie(z) liście wydłużone, wysoki krzew
Salix triandra ssp. discolor (wierzba migdałowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Zarośla nadwodne, rowy, brzegi rzek i potoków, odporna na okresowe zalewanie i działanie kry; także sadzona. Na glebach żyznych, gliniastych, głębokich, ze zmiennym poziomem wód gruntowych; światłolubna.
                        
                        
↑nie ↓nie(z) liście eliptyczne, niski krzew
Salix starkeana (wierzba śniada)
XL
Salix starkeana (wierzba śniada)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Salix starkeana (wierzba śniada)
wystepowanie
syn. Salix livida · 491
  Zarastające torfowiska, zwłaszcza wysokie, brzegi zarastających jezior, wilgotne łąki, zręby leśne.
                        
                        
↑nie (z) w Tatrach
Salix hastata (wierzba oszczepowata)
XL
Salix hastata (wierzba oszczepowata)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Karpaty i Sudety, w piętrze kosodrzewiny i subalpejskim; wilgotne, zacienione dolinki potoków, zarośla, hale, źródliska, miejsca wilgotne; głównie na wapieniach.
                        
                      
↑nie (z) przylistki drobne, nietrwałe
Salix bicolor (wierzba dwubarwna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka spodem szara.
Salix bicolor (wierzba dwubarwna)
wystepowanie
syn. Salix phylicifolia · 491
  W piętrze kosodrzewiny Sudetów i Karpat, na granicie, podmokłe dolinki, brzegi potoków, miejsca nasłonecznione.
                      
          
↑nie (z) liście owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
          
            
↓nie(z) liście spodem przylegająco jedwabiście owłosione
Salix repens (wierzba płożąca)
XL
Salix repens (wierzba płożąca)
XL
  
wystepowanie
o mapie występowania
Wilgotne lub torfiaste łąki. Na glebach różnego typu, przeważnie kwaśnych.

Tutaj także wierzba płożąca typowa odm. piaskowa (Salix repens ssp. repens var. arenaria).

            
            
↑nie (z) liście odstająco, kędzierzawo owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
            
              
↓nie(z) liście podczas suszenia ciemnieją, spodem owoszczone
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
wystepowanie
wierzba czerniejąca · syn. Salix nigricans · 491
  Miejsca wilgotne, podmokłe łąki, obrzeża torfowisk, moczary źródliskowe, rowy odwadniają, łozowiska. Częściej na żyźniejszych glebach piaszczysto-gliniastych.
              
              
↑nie (z) liście podczas suszenia nie ciemnieją, spodem nieowoszczone
              
                
↓nie(z) liście drobne, całobrzegie
Salix lapponum
Salix lapponum (wierzba lapońska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki drobne, szybko opadają.
Salix lapponum (wierzba lapońska)
wystepowanie
syn. Salix marrubifolia · 491
  W górach w subalpejskich zaroślach, w miejscach wilgotnych, w piętrze kosówki. Na niżu na wschodzie Polski, błotniste łąki, podmokłe brzegi jezior i strumieni, obrzeża torfowisk.
                
                
↑nie ↓nie(z) liście większe, piłkowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki duże, trwałe.
                
                
Salix ×dasyclados (wierzba długokończysta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Salix ×dasyclados (wierzba długokończysta)
syn. Salix cinerea × viminalis · Salix dasyclados · Salix cinerea × viminalis · 491
  W uprawie jako wierzba koszykarska znajduje się klon żeński. Spontaniczne mieszańce są rzadkie. Brzegi wód, szczególnie rzek.
                
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Salix (wierzba)
🌱
W medycynie stosuje się Salicis cortex (kora wierzby) i Salicis corticis extractum siccum (wyciąg suchy z kory wierzby) — cała lub rozdrobniona wysuszona kora młodych gałęzi lub całe wysuszone gałązki różnych gatunków z rodzaju wierzba (Salix), m.in. wierzba purpurowa (Salix purpurea), wierzba wawrzynkowa (Salix daphnoides), wierzba krucha (Salix fragilis).

Kora wchodzi w skład Species antipyreticae (zioła przeciwgorączkowe) i Species antirheumaticae (zioła przeciwreumatyczne).W medycynie stosuje się Salicis cortex (kora wierzby) i Salicis corticis extractum siccum (wyciąg suchy z kory wierzby) — cała lub rozdrobniona wysuszona kora młodych gałęzi lub całe wysuszone gałązki różnych gatunków z rodzaju wierzba (Salix), m.in. wierzba purpurowa (Salix purpurea), wierzba wawrzynkowa (Salix daphnoides), wierzba krucha (Salix fragilis).

space