↓niekoszyczki większe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· koszyczki 1-2 cm średnicy, okrywa 4.5-9 (10) mm długości; kwiaty języczkowe wyraźnie dłuższe od okrywy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓niekoszyczki mniejsze
Solidago virgaurea
pokrój (S.v. s.s.)
Solidago virgaurea
kwiatostan
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty 3-4× tak długie jak szerokie.
▶ Solidago virgaurea L. s.str. (nawłoć pospolita)
wystepowanie - Solidago virgaurea (nawłoć pospolita)
syn. Solidago virgaurea L. ssp. virgaurea · Solidago flexuosa Gilib. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
Solidago virgaurea ssp. minuta
Solidago virgaurea ssp. minuta
pokrój; zbiorowisko z All. Nardion
Solidago alpestris (nawłoć alpejska)
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty 4-6× tak długie jak szerokie.
▶ Solidago alpestris Waldst. et Kit. (nawłoć alpejska)
wystepowanie - Solidago alpestris (nawłoć alpejska)
syn. Solidago virgaurea L. ssp. alpestris (Waldst. et Kit.) Willd. · Solidago virgaurea L. ssp. minuta (L.) Arcang. · Solidago virgaurea L. ssp. alpestris (Waldst. et Kit.) Rchb. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie koszyczki drobne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· koszyczki 3-8 mm średnicy, okrywa 2-5 mm długości; kwiaty języczkowe tylko nieco dłuższe od okrywy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nieliście równowąskie
Solidago graminifolia
kwiatostan
Solidago graminifolia
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczki zebrane w podbaldachowaty kwiatostan; dno koszyczka z plewinkami.
▶ Euthamia graminifolia (L.) Nutt. (nawłoć wąskolistna)
wystepowanie - Euthamia graminifolia (nawłoć wąskolistna)
syn. Solidago graminifolia (L.) Elliott · Solidago graminifolia (L.) Salisb. · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Roślina ozdobna rzadko zdziczała. W miejscach ruderalnych.
↑nie liście lancetowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczki zebrane w licznokwiatowe ± jednostronne wiechy; dno koszyczka bez plewinek.
↓niełodyga naga
Solidago gigantea (nawłoć późna)
łodyga naga, owoszczona
Solidago gigantea (nawłoć późna)
3D
koszyczki; kwiaty języczkowate wyraźnie dłuższe od rurkowatych
Solidago gigantea (nawłoć późna)
dolna powierzchnia liścia naga
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście prawie nagie, z włoskami jedynie na brzegu i na spodzie na nerwach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Solidago gigantea Aiton (nawłoć późna)
wystepowanie - Solidago gigantea (nawłoć późna)
nawłoć olbrzymia · syn. Solidago serotina Aiton · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Pospolita na terenie całego kraju poza górami. Gatunek inwazyjny. Brzegi cieków wodnych, lasy łęgowe i zarośla, tereny ruderalne, wzdłuż dróg i torów kolejowych; w swojej ojczyźnie preferuje gleby wilgotne i zasobne, u nas ma szersze spektrum ekologiczne.
↑nie łodyga owłosiona
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
pęd owłosiony
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
3D
koszyczki; kwiaty języczkowate tylko nieznacznie dłuższe od rurkowatych
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
dolna powierzchnia liścia owłosiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Spodnia strona liści gęsto owłosiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Solidago canadensis L. (nawłoć kanadyjska)
wystepowanie - Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Częsta na niżu i na pogórzu, w górach rzadziej. Ekspansywna, inwazyjna roślina pochodząca z Ameryki Północnej. Miejsca ruderalne, brzegi rzek, przydroża; uprawiana także jako roślina ozdobna. Światłolubna, szybko zasiedla obszary niezbyt żyzne.
skorowidz tabel Solidago gigantea (nawłoć późna)
nawłoć olbrzymia · Solidago serotina Aiton · antropofit zadomowiony we florze Polski[491] · kenofit, zadomowiony, inwazyjny[234]
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491] · kenofit, zadomowiony, inwazyjny[234]
łodyga
owłosienie
Solidago gigantea (nawłoć późna)
łodyga naga, owoszczona
Łodyga w dolnej połowie naga, białawo owoszczona, często niemal cała wiśniowoczerwono nabiegła.
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
zbliżenie pędu
Łodyga w dolnej połowie wyłysiała, przynajmniej w górnej połowie gęsto, krótko, odstająco owłosiona, zwykle zielona.
liście
owłosienie i unerwienie
Solidago gigantea (nawłoć późna)
dolna powierzchnia liścia naga
Liście ±całobrzegie lub częściej w górnej części blaszki odlegle ostro piłkowane; brzeg z wygiętymi ku szczytowi liścia kilkukomórkowymi włoskami; górna powierzchnia naga, ciemnozielona; spód nagi lub co najwyżej z owłosionymi żyłkami, szarozielony, z wyraźną siatką żyłek.
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
dolna powierzchnia liścia owłosiona
Liście lancetowate, siedzące, brzeg odlegle nierówno ząbkowany, unerwienie z dwóch wyraźnych nerwów biegnących równolegle do nerwu głównego; górna powierzchnia naga, spodem owłosione (gęsto na nerwach) z włoskami do 0.2 mm.
kwiaty języczkowate
Solidago gigantea (nawłoć późna)
3D
koszyczki; kwiaty języczkowate wyraźnie dłuższe od rurkowatych
Kwiaty języczkowe wyraźnie dłuższe od listków okrywy i od kwiatów rurkowych.
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
3D
koszyczki; kwiaty języczkowate tylko nieznacznie dłuższe od rurkowatych
Brzeżne kwiaty języczkowe tylko nieco dłuższe od okrywy i tylko nieznacznie dłuższe od kwiatów rurkowych.
występowanie
wystepowanie - Solidago gigantea (nawłoć późna)
Pospolita na terenie całego kraju. Gatunek inwazyjny pochodzący z USA i Kanady. Brzegi cieków wodnych, lasy łęgowe i zarośla, tereny ruderalne, wzdłuż dróg i torów kolejowych; w swojej ojczyźnie preferuje gleby wilgotne i zasobne, u nas ma szersze spektrum ekologiczne.
wystepowanie - Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
Częsta na niżu i na pogórzu, w górach rzadziej. Ekspansywna, inwazyjna roślina pochodząca z Ameryki Północnej, często zadomowiona. Miejsca ruderalne, brzegi rzek, przydroża; uprawiana także jako roślina ozdobna. Światłolubna, szybko zasiedla obszary niezbyt żyzne.
Nawłoć Nideredera (Solidago ×niederederi) — mieszaniec nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) i nawłoci pospolitej (Solidago virgaurea) o cechach pośrednich między tymi gatunkami. Jest on prawdopodobnie częsty na terenie całego kraju, tam gdzie sąsiadują ze sobą gatunki rodzicielskie.

space

W uprawie jako rośliny ozdobne, obok nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) i nawłoci późnej (Solidago gigantea), są też takie gatunki jak: Solidago ‘Nana’, nawłoć sina (Solidago caesia), nawłoć sercowata (Solidago sphacelata), ×Solidaster luteus.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Solidago (nawłoć)
🌱
Mieszańce wielogatunkowe - w uprawie pod mianem "nawłoć ogrodowa" (Solidago hybrida hort.) pochodzą ze skrzyżowania nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) z innymi gatunkami północnoamerykańskimi. U odmian ozdobnych pędy są zwykle sztywniejsze, wzrost niższy, kwiatostany gęstsze.
W uprawie ogrodowej znajduje się wiele gatunków bylinowych nawłoci i ich odmian uprawnych. Większość pochodzi z Ameryki Północnej.

space

wysokość: 0.3 – 1.4 m

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ↭ ekspansywna
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
☷ gleba: niskie wymagania • żyzna • przeciętna ogrodowa • uboga • mineralna • próchniczna
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5
Stanowiska słoneczne. Wymagania glebowe i wodne niskie, ale najlepiej rośną na żyznych, zasobnych w próchnicę glebach.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

7 – 4 szt./m2 • rozstawa: 38 – 50 cm
z nasion
przez podział [zimą lub marzec-maj]
przez sadzonki pędowe wierzchołkowe [kwiecień-maj, ukorzeniają się do 3 tygodni]

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany uprawne (#14) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

‘Crown of Rays’
‘Goldelf’
‘Golden Shower’ — wcześnie kwitnąca, od lipca; koszyczki duże, kwiatostany długie, rozgałęzione, przewieszające się; pędy sztywne, 80 cm
‘Goldenmosa’ — koszyczki duże, jasnożółte, kwietnie na początku sierpnia, nadaje się na kwiat cięty; pędy mniej sztywne, wylegające, 80 cm; liście jasnozielone
‘Goldkind’ — koszyczki żółte, sierpień-wrzesień; 100 cm · odmiana ujmowana też w ramach Solidago canadensis (nawłoci kanadyjskiej)
‘Goldschleier’ — kwiatostany okazałe, spłaszczono-stożkowate; niska, 50-70 cm
‘Hiddigeigei’ — liście początkowo intensywnie żółte; 50 (60) cm wysokości
‘Laurin’ — zwarta, 30-40 cm; kwiatostany małe, zbite, koszyczki jasnożółte, trójkanciaste, ukośnie wzniesione; zakwita w końcu sierpnia
‘Leraft’ — pokrój luźny, kolumnowy, 75-100 cm; kwiatostany silnie rozgałęzione, gałązki łukowato przewieszone, koszyczki ciemnożółte, sierpień-wrzesień
‘Minutissima’
‘Nana’ — karłowa
‘Perkeo’ — koszyczki żółte, sierpień-październik; 80 cm
‘Shorti’
‘Strahlenkrone’ — kwiatostany gęste, spłaszczono stożkowate, koszyczki żółte, zakwita w końcu lipca lub na początku sierppnia; pokrój zwarty, kolumowy, pędy sztywne, 60 cm
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

ten gatunek tworzy mieszańca:

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 [71.7]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII [16.12]
 • Kubát K. et al., 2002 — Klíč ke květeně České republiky [105]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. [20]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 [86.7]
 • Schischkin B.K., 1959 — Flora URSS. T.25 [85.25]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) [150.4]
 • Marcinkowski, J., 2002 — Byliny ogrodowe. [39]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. V [448]
 • Grabowska B., Kubala T., 2012 — Encyklopedia bylin. T1.A-J T2.K-Z [166]
 • Smogorzewska W., Omiecka J., Nizińska A., 2020 — Architektura krajobrazu cz. 5. Rośliny ozdobne [427]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji