atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Lycopodiophyta » Cl.Lycopodiopsida » Ord.Lycopodiales »

Fam. Lycopodiaceae [🔉 li·ko·po·di·a·ce·e]

widłakowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pędy nieregularnie widlasto rozgałęziające się, długie, płożące się, z krótkimi pędami bocznymi.

Zarodnie w formie końcowych kłosów odróżniających się od normalnie ulistnionej, asymilacyjnej, części pędu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Lycopodiales (widłakowce)kl 1699
  
↓nieulistnienie nakrzyżległe, pędy grzbietobrzusznie spłaszczone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
  
↑nie ulistnienie wszechstronne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy sterylne nie są spłaszczone.
  
    
↓niekłosy podobne do pędów
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Lycopodiella inundata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłosy niewiele różnią się od ulistnionych pędów, są luźne, ich liście są zielone i nie są suchobłoniasto obrzeżone.
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
wystepowanie
widłak torfowy · syn. Lepidotis inundata · Lycopodium inundatum · 491
  Nieczęsty. Brzegi torfowisk, mokre piaski przy stawach, zabagnione łąki.
    
    
↑nie kłosy odmienne od pędów
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nieliście z długim wyrostkiem
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
liście pędów płonnych
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
pędy z kłosami zarodnionośnymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłosy zarodnionośne zwykle po 2-3 na rozwidlonym końcu długiej stopki.
  Gatunek częsty. Na wrzosowiskach, suchych pastwiskach i łąkach, w świetlistych lasach iglastych, na glebach kwaśnych.
      
      
↑nie liście bez wyrostka
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłosy zarodnionośne pojedynczo, bez stopki, siedzące na końcu wzniesionych gałązek.
  Dość częsty. Lasy iglaste, także zabagnione, na kwaśnym podłożu, na torfowiskach.