atlas-roslin.pl
efemerofit [24][234]

Bromus madritensis L.

stokłosa madrycka
Bromus Bromus Bromus BromusBromusstokłosa delikatna (Bromus lepidus)stokłosa groniasta (Bromus racemosus)
Bromus madritensis (stokłosa madrycka)
05.2009, Pula (Chorwacja); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Bromus madritensis (stokłosa madrycka)
Bromus madritensis (stokłosa madrycka)
Bromus madritensis (stokłosa madrycka)
Bromus madritensis (stokłosa madrycka)
budowa kłoska
Bromus madritensis (stokłosa madrycka)
Bromus madritensis (stokłosa madrycka)
Bromus madritensis (stokłosa madrycka)
języczek
cechy diagnostyczne w kluczu:Bromus (stokłosa)kl 6236

występowanie

Roślina jednoroczna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: południowa i zachodnia Europa [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210527.2.kkcz - Bromus madritensis (stokłosa madrycka); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210527-2
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #6