takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
· ochrona częściowa (2.279)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Orobanche bohemica Čelak.

Orobanche purpurea (Jacq.) Soják ssp. bohemica (Čelak.) Zázvorka
na stronie — uwagi
Orobanche bohemica
2012, ok. Zawiercia (Jura); copyright © by Renata Piwowarczyk
Orobanche bohemica
2012, ok. Zawiercia (Jura); copyright © by Renata Piwowarczyk

uwagi

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.279 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania
Orobanche bohemica (≡ Phelipanche bohemica) z Wyżyny Częstochowskiej. Jest to nowy gatunek Orobanche w kraju. Szczegóły w: Piwowarczyk R. 2012. Orobanche bohemica Čelak. (Orobanchaceae) at the eastern limit of its geographical range: new data on its distribution in Poland. Biodiv. Res. Conserv. 26: 53-59.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.